101pdf.pl

uchwa��a 258 knf

UCHWA Ł A Nr 295/05 - BIP

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – ... Dodatek za wychowawstwo w Przedszkolach nie przysługuje nauczycielom.

DO UCHWA£Y

MARKIEWICZ KAMILA. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego. 7. SŁONKA ELEONORA. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. 8. TUNIEWICZ BOśENA.

uchwa ł a nr xxviii/199/13

E - Kocierz Rychwałdzki, ... zespołów osadniczych, ustala się zasady kształtowania zabudowy obowiązujące na całym ... szkoły - 1 m.p./5 pracowników,.

Uchwa a - UM Szczecin

Łukasińskiego, wzdłuż terenu ogrodów działkowych, wzdłuż granicy miasta Szczecin; ... 12) zakazuje się likwidacji i kanalizacji istniejących rowów ...

Uchwa a - miedzylesie.pl

ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH. ... Konkurs MATEMATYCZNY „Kangur” wojewódzka. ZSP Międzylesie ... 2022. 25 447 292. 2 544 729.

UCHWA£A Nr - UM Szczecin

Danuta. 33. Sąd Okręgowy. Bakiera. Monika. 34. Sąd Okręgowy. Bal. Jan Ryszard ... Bethke. Andrzej Włodzimierz. 74. Sąd Rejonowy. Beyer. Mirosława.

Uchwa a - Domena bielsko.pl

Kossak-Szczuckiej 19. Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. J. Kustronia. Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 343. Szkoła Podstawowa nr 29 im. J. Korczaka.

UCHWA ŁA NR XLII/821/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ...

30 мая 2022 г. ... śremski / Brodnica. Renowacja nagrobka gen. Józefa ... Fara wrzesiński / Września. Konserwacja i restauracja witraża z kaplicy Ponińskich z.

Uchwa a Nr XIX/367/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

28 авг. 2012 г. ... terenie gmin Giżycko, miasta Giżycko, Ryn i miasto Ryn, Kruklanki, ... północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą polną do wsi Zofiówka,.

UCHWA£A NR - Urząd Miasta Krakowa

9. Barbara Pawluś. 10. Wojciech Sojka. 11. Bogusława Wcisło. 12. Urszula Węglowska. Skład osobowy Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. 1. Aleksander Braś.

Uchwa a Nr XIX/389/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

28 авг. 2012 г. ... 507. Maciejewo n/ż. 08. P. Braniewo. 507. 5. Zakrzewiec skrzyż. ... Rozkład jazdy dla każdego z obsługiwanych przystanków winien być ...

UCHWA£A NR - Urząd Miasta Krakowa

J. Bruna - na ul. Franciszka Pękrzyca Grudzińskiego. 12/ ul. M. Buczka - na ul. Nowogrodzką. 13/ ul. W. Buczyńskiego - na ul. Jana Piwnika „Ponurego”.

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO UCHWA Ł A NR XV/114 ...

Stypendia przyznaje się w wysokości do100 zł miesięcznie, jeden raz w ... Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu.

UCHWA£A NR - Urząd Miasta Krakowa

Biuro projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie. 33. Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich. 34. Krakowskie Przedsiębiorstwo „Wawel-Tourist”.

UCHWA£A NR IV/30/94 - Urząd Miasta Krakowa

w sprawie zmiany obwodów samorządowych szkół podstawowych Nr 77, 85, 126, 130 ... Do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 77 w Krakowie należą osiedla: ...

Uchwa a - Rada Miasta Szczecin

Juliana Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6. Zgodnie z ustawową zmianą systemu oświaty, szkoły ponadgimnazjalne „uzupełniające”.

UCHWA˛A Nr XXX/316/20 RADY MIASTA PI˛Y z dnia 29 wrze nia ...

przestrzennego miasta Piˇy, uchwalonego uchwaˇ Nr VI/75/15 Rady Miasta Piˇy ... Piła-Bydgoszcz-Toruń-Kutno (Warszawa) – linia państwowa nr 18,.

Uchwa a Nr XVIII/90/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

25 апр. 2012 г. ... gminy, Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje: ... Urząd Gminy. ... skały Konie Apokalipsy, Wilkowyję do Szarocina,. 2) lokalnych:.

Uchwa a Nr XVIII/508/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

23 апр. 2012 г. ... jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i ... Nr 40, poz. ... 1337); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :.

UCHWA£A NR LXXXII/710/01 - Urząd Miasta Krakowa

Dyrektor Placówki - Justyna Sosińska-Grzyb,. 3 ekspertów z listy MEN, ... Małgorzata Osak. Jan Żądło. Dyrektor Placówki – Urszula Ochab,.

Uchwa•a Nr XXI/231/12 z dnia 2 lipca 2012 r. - bip.miastochojnice.pl

2 июл. 2012 г. ... 1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o niskich dochodach; ... uwagę obowiązki najemcy jak i wynajmującego.

Uchwa a Nr XLIV/356/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

24 апр. 2013 г. ... Nadleśnictwo Kościerzyna, Leśnictwo Strzelnica,. Oddz. 159 c ... odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji ( bio ),.

UCHWA£A NR 6.19 Za³. 1 kategorie cenowe towary niebezpieczne

akumulatory kwaśne i zasadowe. Materiały przewożone w certyfikowanych i prawidłowo oznakowanych opakowaniach w ilościach zgodnych z 1.1.3.6 ADR ...

Uchwa a Nr XXIV/176/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

31 дек. 2012 г. ... gospodarowania odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. Międzygminnego Ślęza-Oława.

Uchwa a Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013 r.

13 мар. 2013 г. ... Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie oraz ... umiejętności w sytuacjach problemowych wymaga jednak inspiracji.

UCHWA üA W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM ...

sady. - łąki. - pastwiska. - grunty rolne zabudowane. -grunty pod stawami ... Klemensa, stoi pobudowany w latach 1926-1929 kościół p.w. św. Teresy.

Uchwa a Nr XXII/216/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.

25 июн. 2012 г. ... miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4, art. 18 ust.

UCHWA A NR XXXV/329/10 RADY GMINY ... - bip.pszczolki.pl

27 мая 2010 г. ... Gdańsk-Tczew. ... Zwiększenie środków na zajęcia dodatkowe (np. logopeda, psycholog) i pozalekcyjne (np. artystyczne, sportowe).

WZÓR dla UCHWA£Y - Urząd Miasta Krakowa

uchwała Nr XII/129/95 Rady Miasta Krakowa z 24 stycznia 1995 r. w sprawie ... przeznaczenie i sposób użytkowania: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, ...

UCHWA Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 ...

26 окт. 2018 г. ... odszkodowawczymi” oraz zasady prowadzenia akwizycji i reklamy usług w zakresie ... 1 Doradca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia ...

Uchwa a Nr XXII/430/12 z dnia 27 listopada 2012 r.

27 нояб. 2012 г. ... Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna, stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ...

Projekt+uchwa%C5%82y+w+sprawie+przyj%C4%99cia+Programu ...

Program ochrony środowiska dla miasta Białystok na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028. 5. 1. SPIS TREŚCI ... Przedszkola Samorządowego Nr 69.

UCHWA Ł A Nr IV/37/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 luty ...

27 февр. 2007 г. ... W skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pogórzy wejdą: 1) Publiczne Przedszkole w Pogórzu Nr 163. 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogórzu ...

uchwa ł a nr 470/xxxii/2009 rady miejskiej w radzyminie

20 нояб. 2009 г. ... Od północy graniczy z gminą Serock, od wschodu ... PKS lipa drobnolistna 310 cm, powyżej 20 m PP 953 wykonane zabiegi.

Uchwa a Nr XIX/553/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. - ZBiLK Szczecin

4 июн. 2012 г. ... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali.

UCHWA Ł A Nr 342(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia ...

19 дек. 2013 г. ... wieku powiat będziński, gmina Choroń, parafia Koziegłowy. Własność: Do 1519 roku szlachecka, ... dr Wojciech Beblo mgr Anna Wojtacha-Gonsior.

Uchwa a Nr XVII/103/12 z dnia 23 lutego 2012 r. - Urząd Gminy Dywity

23 февр. 2012 г. ... 20,0 m, chyba, że ustalenia szczegółowe mówią inaczej. ... dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, ...

Uchwa•a Nr XXIII/315/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. - BIP Sopot

23 нояб. 2012 г. ... UCHWAŁA NR XXIII/315/2012. RADY MIASTA SOPOTU z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Uchwa a Nr XXIX/390/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. - BIP Zakopane

26 июл. 2012 г. ... 6781630465 GAWLIK-KRZYŻAK MONIKA ... 786 KOZIOŁ MACIEJ Cafe Bar-Auto Myjna ... Droga do Rojów 3, Zakopane 7361003963 KRZANIK GRZEGORZ.

Uchwa a Nr XLIV/581/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. - BIP Zakopane

25 июл. 2013 г. ... 594) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje: ... Boisko jest przeznaczone wyłącznie do gry w piłkę koszykową w zakresie indywidualnej ...

Uchwa•a Nr XXVI/150/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

21 мар. 2017 г. ... w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. ... Podlesie, Podkończyce, Sabat,.

Uchwa a Nr XXIII/216/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.

24 авг. 2012 г. ... Proksima Sp. z o.o., Poznań, 1996 r. ... jest zmeliorowanych min. w tym grunty wsi: Borują Kościelna, Cicha Góra i Paproć. Na.

Uchwa a Nr XXIX/219/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

28 нояб. 2012 г. ... się tam rozmaite zajęcia dla dzieci i młodziey w czasie ferii zimowych i wakacji letnich oraz w trakcie roku szkolnego.

Uchwa a Nr XX/157/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. - Bip Lipsko

25 июн. 2012 г. ... pozarządowych w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji ... koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.

Uchwa a Nr XXVI/206/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.

21 июн. 2012 г. ... Ochrony Siedlisk - “Wolin i Uznam” (PLH3200019), ... b) lokalizacja wielkopowierzchniowego centrum handlowo – usługowego, o powierzchni ...

Uchwa•a Nr XXXVI/313/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

26 февр. 2013 г. ... infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz ... wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu ...