101pdf.pl

bibliografia uep

bibliografia.pdf

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest ... Hutnikiewicz Artur, Wstęp, W: Szaniawski Jerzy, Wybór dramatów,1988, s.

BIBLIOGRAFIA

12 февр. 1999 г. ... ABC menedżera służby zdrowia / M. Iżycka-Rączka = poz. 2440. ... i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych // Dz. U. - 1999, nr 30, poz.

P O L S K A BIBLIOGRAFIA W O J S K O W A

lat niepodległości / Agata Jagiełło,. Jarosław Tondera. ... znania, czyli Bóbr z AMZ Kutno /. Tomasz Kwasek. ... Okulista z Londynu. // No- we Forum.

P O L S K A BIBLIOGRAFIA W O J S K O W A

27 мая 2013 г. ... w toku przemian / Katarzyna Płonka-Biele- ... Chrzanowska [et al.]. Warszawa : Insty- ... Crimen laesae iustitiae : odpowiedzialność.

BIBLIOGRAFIA

My, Sybiracy, Łódź. Myśl Pol. ... Sybirak : edycja dla młodzieży / Robert. Andrzej Tomaczak. ... Dobroński i Jolanta Szczygieł-Rogowska ; [wspo-.

VI. BIBLIOGRAFIA

„Studia Gnesnensia” 6: 1981 s. 221- 231. W ł o d a r c z y k Stanisław ks.: Zwiastowanie Maryi zapowiedzią nadejścia „pełni czasów”. RBL 36: 1983 nr 3 s.

P O L S K A BIBLIOGRAFIA W O J S K O W A

żych Rezerwy Piechoty (Zambrów) 6. Garnizon ... Zambrów (woj. podlaskie) – szkol- ... Wytrzymałość materiałów – mechanika. [CBW sygn. 462891]. [CBW sygn.

r BIBLIOGRAFIA

zielonogórskiego; PIONTEK Wanda: Absolwenci Wydziału Prawa UAM w ... dotyczące insulinemii u dzieci z otyłością prostą PIONTEK Elżbieta: Poziom.

BIBLIOGRAFIA

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk ... Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. ... Poznań: Wydawnictwo UAM.

P O L S K A BIBLIOGRAFIA W O J S K O W A

MARCZUK, Iwona: Zarządza- nie nauczaniem języków obcych w polskiej i fińskiej Straży Granicznej / Iwona Mar- ... wojsk łączności / Karol Gulbas. // Przegląd.

BIBLIOGRAFIA

24 янв. 1995 г. ... Dyrektorzy-lekarze a zarządzanie służbą zdrowia. ... Bilans czasu pracy lekarzy. Zdr. Pub. ... GRASZEWICZ Marek: Napuszone zawodówki.

Bibliografia

w czasie wojny i problem odszkodowania, Warszawa, Biblioteka Narodowa, ręko ... Materiały i wypisy z książek; katalogi rękopisów, Kraków, Biblioteka.

BIBLIOGRAFIA

recenzja red. – redaktor, redakcja, redakcyjne, redakcyjny red. nacz. ... Limnological Review, Poznań. Linguist. Bidgost. ... WSTiJO : SGGW, 2006.

Bibliografia

UJ, Kraków. Wilkin J. (2000), Wieœ – spo³eczeństwo – pań- stwo: nowe podstawy dyskursu spo³ecznego w sprawach wsi i rolnictwa, w: Modelowanie.

BIBLIOGRAFIA

29 янв. 2001 г. ... Szk. - Nauczyciel i Szkoła. Nauka. Nauka i Prz}>szl. - Nauka i Przyszłość. Nauka Pol. - Nauka Polska, Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój.

Bibliografia

Szpiegostwo (art. 130 KK). T. Bojarski: Przestępstwa przeciwko państwu (Uwagi na tle projektu kodeksu karnego) [w:] Problemy nauk penalnych.

BIBLIOGRAFIA

Wywód genealogiczny rodziny Piętków ... lodu warciańskiego na Nizinie Podlaskiej / Józef. Edward Mojski ... poznania entomofauny szyszek i nasion drzew.

BIBLIOGRAFIA

Społ, - Praca i Zabezpieczenie Społeczne ... 350, EWYLL Irena: Bezrobo^cny w "cuglach",- Zycie Gosp. 1991 ... KACZMAREK Żyvia: Inżynierowie o Bobie.

BIBLIOGRAFIA

w Gminie Juchnowiec Kościelny ; [Leszek Kole- ... przewodnik po miejscach mocy / Leszek Ma- ... świeżego / Leszek Bolibok, Janusz Auchimik. –.

BIBLIOGRAFIA

z krzyżówką (do nr 296); Największe firmy Podlasia (do ... Zmiany: od nr 35/2005 red. częstochowska – Edyta ... Dzierżek, Jan: Record and palaeoge-.

Bibliografía

Czajkowski M., Drozdowski M. & Kozielski M. “Propagation of Plane Elastic Waves ... Freire P.T.C., Pilla O., Lemos V., Melo F.E.A., Guedes I. & Mendes Filho ...

BIBLIOGRAFIA

2096, NASTULA-JERZAK Teresa: Szkodliwości chemiczne możjia wyeli minować lub zmniejszyć.- Przyj.przy Pr. 1966 ... Balcerek Marta 1304. Balcerzak Jan 3467.

Bibliografia

Kraków, WN PAT, 2003: 9–22. Biesaga T.: Konsekwencjalizm. W: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 5. Lublin, PTTA,. 2004: 801–803. Bibliografia ...

Bibliografia

Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w. Przeszłość ... Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku. Przeszłość.

BIBLIOGRAFIA

Słowo : pismo Klubu Inteligencji Kato- ... stoku] ; W MPK b.z. Wódz nie sugeruje ; Piknik ... prawda = kłamstwo / Leszek Jakub Sławiński //.

Bibliografia UJ CM

Zapytanie: ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ AND 2017. Liczba odnalezionych rekordów: 22 ... Autorzy: Tomasz (medycyna rodzinna) Tomasik, Adam Windak.

Bibliografia

o Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Adele Faber, Elaine Mazlish o Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci.

Bibliografia

Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - 10-cyfrowy ... książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.

BIBLIOGRAFIA

25 мая 1990 г. ... kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego. Parku Narodowego ... Tocka, Maria: Błysk szczęścia / Maria ... Zezowate szczęście prezesa ...

P O L S K A BIBLIOGRAFIA W O J S K O W A

ORP — Okręt Rzeczypospolitej Pol- ... ga Niemiec i Rosji wobec podzielonej Europy, ... Samoloty tankowania w powietrzu – obsłu-.

BIBLIOGRAFIA

31 мар. 1977 г. ... JANUSZEK Zbigniew; Obowiązki zakładów pracy w zakreslb awlaijzeń z ubezpieczeń społecznych.- Służ,prac«1977 R.4 nr 11 s.18-.

BIBLIOGRAFIA

w Polsce, Łomża 4-5 czerwca 1991 : plan miasta / tekst Donata Godlewska. – Olsztyn : Centr. Ośr. Inf. Turyst. : na zlec. Urz. Miej. w Łomży. Wydz.

Bibliografia UJ CM

Dąbrowski Wojciech, Rybojad Beata, Woźniak Magdalena, Wojczal Joanna, Luchowski ... Autorzy: Dzierwa Karolina, Piatek Jacek, Paluszek Piotr, ...

BIBLIOGRAFIA

6 февр. 1998 г. ... Kiedy należy siq wynagrodzenie lub rekompensata za zarobki utracone w ... 2018. FINANSOWANIE ubezpieczeń społecznych w Polsce w latach.

BIBLIOGRAFIA - wtl.us.edu.pl

Biskup Stanisław Adamski 1939-1945,. Katowice 1994, ss. 100. 6. Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno - kulturalnych w XIX i pierwszej.

BIBLIOGRAFIA

FEIST Rudolf; 0 zadaniach w zakresie pracy i płac przy realiza, ... kamiennego miasta Siemianowice, /Materiały konferencji naukowo-tech.

Bibliografia

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, DzU 1999, nr 14, MEN, 15 luty ... cznej i Medialnej – sierpień 2003 r., http://www.men.gov.pl/oswiata/ed_infor/.

BIBLIOGRAFIA - wtl.us.edu.pl

Studium etyczne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011, ss. 221. ... Katecheza w środowisku osłabionym moralnie, w: Katecheza specjalna dzisiaj, red. J. STALA,.

BIBLIOGRAFIA

24 февр. 1997 г. ... 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, ... USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy //.

BIBLIOGRAFIA

4 янв. 2000 г. ... (s.l 16-117 ) i konieczna pomoc dla obszarów wiejskich (s.l33). ... Działania podjęte przez Rejonowy Urząd Pracy w Zgorzelcu na rzecz ...

BIBLIOGRAFIA

Joanna Hofmann, Stanisław Kurak; od nr 40 redaktor ... Maria [żołnierz partyzantki AL, urodziła się w Łomży]. ... Chrystusa (Boże Ciało) / Małgorzata Łazar-.

BIBLIOGRAFIA - wtl.us.edu.pl

Jan Słomka. BIBLIOGRAFIA ... komentarze J. Słomka, Kraków 2004, ss. 286. Jak miecz. ... nad wiarą, przekład Wojciech Szymona OP, Wydawnictwo Uniwersytetu.

BIBLIOGRAFIA

10 янв. 1985 г. ... CZĘŚĆ I. WARSZAWA 1987 ... sowej Rady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. ... /Ś7. śpioch Franciszek: Wydolność fizyczna hutników.

BIBLIOGRAFIA

20 янв. 1982 г. ... praktycznych,- Szponarski Janusz: Etapy formułowania celu ... Piotr; Teoretyk i praktyk w procesie doskonalenia organizacji.- Opra-.

BIBLIOGRAFIA

1 янв. 2012 г. ... Zamość - Zeszyt Naukowy /. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. ... CZAT z prezesem : budowanie otwartej kultury komunikacji.

BIBLIOGRAFIA W O J S K O W A

K U Ź N IAR, R oman: Jan Paweł. II i porządek międzynarodowy / Roman ... Paweł II (papież ; 1920-2005) — nauczanie 3. Po ... JAKUSZ, Tomasz: Kierunki roz.

BIBLIOGRAFIA

31 мар. 1979 г. ... DMOWSKI Adam, ŻEBROWSKI Edward: Zmodyfikowany system ekono ... nie systemu nagród pozapremiowych do aktywizacji procesów innowacyjnych ,.

BIBLIOGRAFIA

żena Jolanta Chodyniecka ; fot. Magda Trybul- ska et al. ... wisk trawiastych w ŁPK Doliny Narwi / Bożena ... gii rozwoju województwa podlaskiego] / Bożena.

BIBLIOGRAFIA

tablica nt. - na temat tł. - tłumaczenie okł, - okładka tyg. - tygodnik omów. - omówienie ... PRACA 1 polityka społeczna w Polsce współczesnej = poz,67.

BIBLIOGRAFIA, FILMOGRAFIA

Encyklopedia „Gazety Wyborczej” pod red. Rawicz J. i in, t. 13. 2004. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Euro 2012 Respect Inclusion (b.d.).

BIBLIOGRAFIA - pbc.rzeszow.pl

1 mapa: kolor.; 48 x 41 cm, złoż. ... mapa. Summ. Rez. o. 305. GAJEWSKI EDMUND: " ... drugie- mu nie da! ... Straszydle, woj. rzeszowskie: sylwetki 255.

Bibliografia - Gdynia.pl

Bibliografia do poszczególnych artykułów podana przez ich autorów ... Juliusza Żórawskiego O skutecznym rad sposobie w twórczości architektonicznej, ...