101pdf.pl

Opis przedmiotu zamówienia „Przygotowanie i wydruk ... - miniPortal

(61) 65-54-650, [email protected] www.zpkww.pl. Strona 1 z 6 ... uroczysta przysięga, dyplom oraz medal. W publikacji znajdują się karty pracy z ...

Opis przedmiotu zamówienia „Przygotowanie i wydruk ... - miniPortal

(61) 65-54-650, [email protected] www.zpkww.pl. Strona 1 z 6 ... uroczysta przysięga, dyplom oraz medal. W publikacji znajdują się karty pracy z ...

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie i ...

Przygotowanie i produkcja filmu w formie reportażu przedstawiającego ... Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przygotowania i produkcji 7-minutowego ...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

KP10 - kontener składowy na Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Kontener na Meble i odpady wielkogabarytowe - o poj. 12 m3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

Struktura wiekowa budynków z podziałem na Gminę i wspólnoty mieszkaniowe: ... zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

21 янв. 2022 г. ... rozmrażanie chłodziarki automatyczne ... rodzaj zamrażarki: skrzyniowa ... funkcje: grill (mikrofala), podgrzewanie, rozmrażanie.

Opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary. Wartość brutto. Iloczyn kolumna 5 i 6 ... Szynka wieprzowa bez skóry i kości. 15131400-9 kg.

opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

Wymagana klasa betonu. C35/45. Konsystencja. S-2 lub S-3. Mrozoodporność. F150. Wodoszczelność. W-8. Klasa ekspozycji. XF4. Przyrost wytrzymałości.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

d) na każdej stronie nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w dwóch językach w tym: polskim ... certyfikacji produktów gospodarki leśnej), PEFC (ang.

Opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

(kod JS lub HTML) oraz ustawiania czasu ich wyświetlania na Stronie Interneto- ... tujące, Czcionka, Rozmiar, Lista numerowana, Lista wypunktowana, Zmniejsz ...

opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

300 l, dwie wężownice ... Zestaw solarny składa się z następujących elementów: ... c) Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem:.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz. I - miniPortal

Przyczepa 2-osiowa, wyposażona w hamulec najazdowy. 2. Zaczep oczkowy oraz dodatkowy zaczep kulowy do samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych, z regulacją ...

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - miniPortal

Pierogi z kapustą kiszoną z grzybami- świeże, skład: mąka pszenna, kapusta ... konsystencja płynna, mleko normalizowane, pasteryzowane; zawartość.

Opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

45211300- 2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów ... 45311000- 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Opis Przedmiotu Zamówienia - miniPortal

29 сент. 2021 г. ... Zatwierdzam plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Tyczyn, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o ul. Polna 2, 09-500 Gostynin. 1. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ...

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - miniPortal

45-839 Opole e-mail: [email protected] 6 www.oczp.pl. Na terenie PSZOK zostanie zorganizowany punkt przyjmowania i wymiany rzeczy używanych.

opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. ... Do znaków i tablic nie należy dołączać uchwytów/obejm do mocowania znaków. Do ceny.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia. II. Rodzaj zamówienia: usługi. III. Kod CPV: 55321000-6. Usługi przygotowywania posiłków. 55520000-1.

Opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

zasady systemu HACCP oraz GMP/GHP, GAP w zakładach żywienia zbiorowego ... Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r.w sprawie grup środków.

opis przedmiotu zamówienia - miniPortal

aktywnymi znakami D-6 oraz elementami BRD. ... Znaki drogowe pionowe i elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa.

Opis przedmiotu zamówienia Monitor - miniPortal

wydajności liczonej w punktach równa lub wyższa procosorowi Intel® Core™ i5- ... Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

Zamawiającego w kwestii wyboru koloru zadruku, ... kalendarium: w minimum czterech językach, w tym obligatoryjny język polski i angielski,.

Załącznik nr 6 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - miniPortal

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników ... dniu pobytu) – m.in. jedno danie ciepłe, dania zimne – wędliny (2 rodzaje),.

CZĘŚĆ II SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) - miniPortal

1.07 G / 10 bit ... w postaci plików tekstowych na urządzeniu zewnętrznym (tablecie ucznia), ... Zdalne logowanie wszystkich komputerów uczniów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą - miniPortal

Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą o powierzchni: 84 m². styropianem o współczynniku o grubości 12 cm i λ = 0,035 W/m˛ˇK wraz z osuszeniem stropu.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - miniPortal

10 sek., czarno-białej maks. 7 sek. Czas nagrzewania ... do skrzynki dokumentów. Rozdzielczość skanowania ... 64.1 w teście SPECrate2017_int_base.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej - miniPortal

nosa, odbytu, pochwy, rany wymaz z szyjki macicy, mykogram; ... i ekstyrpacja miazgi, impregnacja zębiny;. 3) RTG zęba;. 4) Pantomogram;.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ...

Wykonawca zaproponuje w scenariuszu trasę gry miejskiej wraz z uwzględnieniem stanowisk z zadaniami. Page 3. | 3. 5. Gra miejska realizowana będzie jako ...