101pdf.pl

Zygmunt Wujek - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Publikacja powstała przy do nansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ... za pomnik Papieża Jana Pawła II w Bobolicach – Wójt Gminy.

Zygmunt Wujek - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Publikacja powstała przy do nansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ... za pomnik Papieża Jana Pawła II w Bobolicach – Wójt Gminy.

ţ2 0 1 6 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

spotykaną wcześniej skalę. Dziś żyjemy w polskim Koszalinie, do które- ... Moja spółka Plastic-Pol, firmy PUF, Wrotniewscy, Energobud, Opel Dowbusz i wiele.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KOSZALINIE

b) powiatu drawskiego w Drawsku Pomorskim . . 111 c) powiatu wałeckiego w Jastrowiu . ... Starostwo Powiatowe w Szczecinku (Landratsamt Neustet.

ţ2 0 1 5 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Sprawa budowlana, Schumacher, ulica Zwycięstwa nr 40. 1891, 1919-1920 ... cy twierdzy Grudziądz, dla których powrót do ojczyzny jest zamknięty, i nadzór.

KATYŃ - Archiwum Państwowe w Koszalinie

28 апр. 2021 г. ... KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944 ... telegram, dowód osobisty, zamieszkały Inowrocław, 3 listy,.

cór5411-1,(1 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

wśród nich rękopiśmienna kronika Koszalina Johanna Davida Wendlanda, na- ... Bau einer Eisenbahn von Stargard nach Kćslin und Kolberg. Vol. II.

200_Twarzy_Koszalina.pdf - Archiwum Państwowe w Koszalinie

KOSZALINA. TWARZ ul. Józefa Chełmonskiego 1. Gerver-Strasse Nr 1. 18 ... Plan z zaznaczonym budynkiem dawnej szkoły dla dziewcząt. (Elisabethstift.) ...

Na tułaczym szlaku 290 - 580.pdf - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Guziki od mundurów, ze zbiorów pryw. M. Zdrojewskiego, Warszawa ... w swoich pracach analizował kampanie napoleońskie oraz wojny epoki antycznej. Sympa-.

Krzysztof Urbanowicz - Archiwum Państwowe w Koszalinie

piwa Jantar wysłana do analizy wróciła z adnotacją: „Wasz koń ma cu- krzycę”. ... W Mielnie, Sarbinowie i innych miejscowościach nadmorskich.

W poszukiwaniu korzeni - Archiwum Państwowe w Koszalinie

w Warszawie w ramach projektu edukacyjnego ... Rodzaje źródeł służących do badań genealogicznych . ... www://aap.poznan.pl/linki/archiwa-koscielne/.

Koszalin 2021 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

kowo sklep mięsny, później sklep złotniczy „Jubiler”. ... Koszalin-Bobolice-Białogard (Direktionsbüro A-G der vereinigten Kleinbahnen der Kreise.

Na tułaczym szlaku 1 - 290.pdf - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Płk Zielonka prosił swych żołnierzy o utrzymanie spokoju i powagi. Wmyśl zawartej z Prusaka- ... H.M. [Henryk Mościcki], „Tygodnik Ilustrowany", t.

Historie z rodzinnych archiwów - Archiwum Państwowe w Koszalinie

łączniczką Armii Krajowej. Franciszek, Elżbieta i Konstanty Dorożyńscy zostali zamordowani przez Niemców w latach 1941-1944.

oższa4iJ1/1945-2015 evi,e,su - Archiwum Państwowe w Koszalinie

DROGA DO KOSZALINA: Radomsko, Złotoryja; Krzemieniewo. OD KIEDY W KOSZALINIE: 2 stycznia 1973 r. ... ZAWODY DZIADKÓW: księgowy m krawcowa I żołnierz m ?

Archiwum Państwowe

P.E. Agent - Corbiellu воздеи. 2.12.2013 2. Camare ... wum Państwowego w Bydgoszczy pisemną informację o środkach podjętych w celu jego realizacji.

07.pdf - Archiwum Państwowe w Suwałkach

Wszak związki na to powstały, by dobrze bawić się …” „Ziemia Suwalska” 1919, nr 2, s. 5. Page 43. Z ...

IX - Archiwum Państwowe w Kielcach

PIOTR SŁAWIŃSKI Ojciec Aleksander Klockowski OFM (zm. 1813) – autor pieśni z okresu Insurekcji 1794 r. ... Działoszyce, Pińczów, Chmielnik, s. 133-155.

archiwum państwowe w warszawie

19 мар. 2022 г. ... do 10 stycznia 2022. ... atami w kategorii literatura dziecięca (tekst ... się z pozytywną odpowiedzią i wydano mu paszport.

ARCHIWUM PANSTWOWE W KALISZU

27 авг. 2019 г. ... wydziałów powiatowych w Krotoszynie, Odolanowie, Ostrowie ... Akta zespołu zostały przekazane w 1970 przez I Liceum Ogólnokształcące.

Archiwum Państwowe w Radomiu

Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej i Siedleckiej, który przejął jako czynną sukcesję ogromne ilości, niezbędnych do bieżących prac, ...

B I B L I O G R A F I A - Archiwum Państwowe w Przemyślu

M. Proksa, B. Ryszewski, T. Nuckowski – proj. okł., Archiwum Państwowe w Prze- ... Dziobak-Romański Jacek, Cmentarze – zarys regulacji historycznych, praw-.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE we Wrocławiu

Dawid Nyczka - archiwista Archiwum. Państwowego we Wrocławiu ... 2. Zbiór dokumentacji. W archiwum zakładowym WIOŚ we Wrocławiu jest przechowywana:.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Ponadto Armia Krajowa podejmuje akcje odwetowe, które skutkują. 20 R. Torzecki, Przyczyny i skutki konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej ...

50 lat - Archiwum Państwowe w Białymstoku

12 –13 września 2002 r. w Szczecinie odbył się IV Powszechny Zjazd Ar- ... 1913, Sokółka 1886-1915; Parafia Unicka w Kleszczelach 1835-1838. Spółdzielczość.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

30 сент. 2017 г. ... Urząd Stanu Cywilnego Buczek Wielki. 1875-1935. 12. 11662 ... Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dębe. 1872-1916.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

i Żołyni liczna sokoła drużyna polowa będąca częścią sokoła łańcuckiego. ... nym kredytodawcą był Bank Spółdzielczy w Brzozowie, który udzielił towa-.

Archiwum Państwowe w Kielcach

Administracja szkolna reprezentowana jest przez Kielecką Dyrekcję Szkolną (1809, 1864. – 1917) jak również Kieleckie Gimnazjum Męskie w Kielcach (1845, 1862 – ...

Archiwum Państwowe w Przemyślu

za Kazimierza Wielkiego. Nie był to nigdy kraj spokojny, a przybyli tu osadnicy musieli się często bronić przed stałymi najazdami Tatarów i Turków.