101pdf.pl

DZIENNIK USTAW

30 дек. 2017 г. ... DZIENNIK USTAW. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 grudnia 2017 r. Poz. 2506. RozpoRządzenie ... Krasnystaw. Lubartów.

Dziennik Ustaw - NFZ

11 дек. 2014 г. ... Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia ... 11) Departament do Spraw Służb Mundurowych; ... 17) Specjalista do Spraw BHP;.

DZIENNIK USTAW

16 мар. 2016 г. ... iagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne ... spoidło wargi. 608. VINDESINUM ... wargi sromowe mniejsze. 816. VINDESINUM.

DZIENNIK USTAW

8 июн. 2016 г. ... 3) wzór książeczki żeglarskiej. § 2. 1. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się do dyrektora urzędu morskiego.

DZIENNIK USTAW

9) w celu modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji oraz ograniczenia strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ...

DZIENNIK USTAW

31 дек. 2012 г. ... b) oddziału lub zespołu porodowego o profilu ciąży powikłanej lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmio-.

DZIENNIK USTAW

4 сент. 2018 г. ... z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Na podstawie art.

Dziennik Ustaw Nr 18 - 181 Poz. 63, 64 i 65 - ELI

w województwie krakowskim - Pierw- szy Urząd Skarbowy Kraków-$ródmieś cie,. - w województwie lubelskim - Pierwszy. Urząd Skarbowy w Lublinie,.

DZIENNIK USTAW

28 дек. 2016 г. ... l) regulacji liczebności populacji roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;. 5) wspomaganie rozmnażania się ...

DZIENNIK USTAW

DZIENNIK USTAW. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 maja 2020 r. Poz. 792. ROZPORZĄDZENIE. RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r.

Dziennik Ustaw Nr 265

wiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu, umieszcza na aparaturze oznakowanie CE, jeżeli wy- stawił deklarację zgodności.

DZIENNIK USTAW

łożnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. ... C.U12. podawać pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym ...

DZIENNIK USTAW

11 июл. 2019 г. ... podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia ... b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia ...

DZIENNIK USTAW

22) preparaty używane do kąpieli i sole kąpielowe powinny być ... 13) dla osób dorosłych niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość od 0,7 m ...

DZIENNIK USTAW

Ratownik posiadający kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęg- niarki systemu, realizujący doskonalenie zawodowe, posiada ...

DZIENNIK USTAW

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i ...

DZIENNIK USTAW

27 сент. 2018 г. ... Warszawa, dnia 27 września 2018 r. ... z dnia 21 września 2018 r. ... włącznie z polem przeznaczonym na zdjęcie doktoranta – posiadacza ...

DZIENNIK USTAW

9 сент. 2022 г. ... i technik kształcenia na odległość w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach,.

DZIENNIK USTAW

15 янв. 2019 г. ... 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i ... lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U.

DZIENNIK USTAW

27 июл. 2016 г. ... z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, ...

DZIENNIK USTAW

wania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ... 4) szczególne zasady dotyczące ekspozycji na promieniowanie jonizujące w ...

DZIENNIK USTAW

5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, ...

DZIENNIK USTAW

12 мар. 2022 г. ... Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

DZIENNIK USTAW

29 сент. 2015 г. ... Ubiór reprezentacyjny przydziela Szef Służby Celnej z dniem wejścia funkcjonariusza w skład kompanii honorowej Służby. Celnej. 5. Funkcjonariusz ...

Dziennik Ustaw Nr 90 #282

Szpital Psychiatryczny. 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5 województwo mazowieckie ... WYKAZ ZAK¸ADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAK¸ADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO DLA KOBIET,.

DZIENNIK USTAW

5 авг. 2022 г. ... 2248, z 2018 r. poz. ... 58 – prowadzenie punktu odbioru jaj; ... 73 – sprzedaż bezpośrednia i prowadzenie działalności marginalnej, ...

DZIENNIK USTAW

24 нояб. 2015 г. ... 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, ... e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych ...

DZIENNIK USTAW

23 сент. 2021 г. ... Dziennik Ustaw. – 2 –. Poz. 1772. 7) etapach postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu;.

DZIENNIK USTAW

z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. Na ...