101pdf.pl

oznaczenie sprawy

Leżachów 147, 37-530 Sieniawa. -. -. 137.376,00 zł brutto do 31.12.2016r. Zadanie III do 30 dni. * - niepotrzebne skreślić.

oznaczenie sprawy - ZDW

11 сент. 2020 г. ... GREEN PARK Sp. z o.o. ul. Sanicka 26, 97-500. Radomsko. 439 722,00 powyżej 30. TAK. 7 Jacek Janczyk, Zwierzyniec 63, 97 – 403 Drużbice.

oznaczenie sprawy: SZP – 371/……………

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez ... Stefana Batorego 5 , 02-591 Warszawa w kopercie z dopiskiem „Departament Ana-.

oznaczenie sprawy - BIP - IBE

Aleksandra Grabowska, 05-825 Szczęsne, ul. Sikorki 3; ... Wojciech Czernikiewicz, 01-355 Warszawa, ul. ... Niekłańska 38/16, 03-924 Warszawa;.

oznaczenie sprawy

Pracownia C&C Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 12A lok. 2. 01-864 Warszawa. 16 107,00 zł brutto. Zgodnie z SIWZ. 8. EURO-PILOT Sp. z o.o. ul. Konarskiego 3.

oznaczenie sprawy

Arubis s.c.. Magdalena i Karol Brzostowscy ul. Gen. J. Bema 102. 15-370 Białystok. 3 850,00 zł brutto. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

oznaczenie sprawy

8 июл. 2022 г. ... Mazurska 6/11, 11-520 Ryn. Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

oznaczenie sprawy - BIP

Podgórna 26, 73-210 Recz. 945 335,26. 60. 10.05.2021. 7. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 4a, 66-400 Gorzów Wlkp.

oznaczenie sprawy

Leżachów 147, 37-530 Sieniawa. -. -. 137.376,00 zł brutto do 31.12.2016r. Zadanie III do 30 dni. * - niepotrzebne skreślić.

oznaczenie sprawy UD-VI-ZP/89/17 - REVENANNTEROPASLA

Szczawnickiej 1 w Warszawie - UD-VI-ZP/89/17. ANKARANASANAMAN patik. Zabezpieczone środki finansowe w wysokości: 80 000,00 zł brutto. Nazwa (firma) i adres.

oznaczenie sprawy - UOKiK

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11. Gutenberg networks Warszawa Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa. 4 318,00 zł netto.

oznaczenie sprawy - UOKiK

wystawionej faktury VAT. 11. Gutenberg networks Warszawa Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa druk 8 650,00 zł netto dystr 2 718,06 zł netto.

oznaczenie sprawy - bip.torun.pl

Zadumana 11/53. 02-206 Warszawa. Cena oferty: 335.000,00 zł brutto. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Uzasadnienie wyboru.

oznaczenie sprawy SP1.230.1.2021

DRUK ZP-PN. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. 1458). WZÓR PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ...

oznaczenie sprawy - BIP UMWW

15 мар. 2017 г. ... ul. Geodetów 1. 35-328 Rzeszów. MGGP S.A. (partner konsorcjum) ul. Kaczkowskiego 6. 33-100 Tarnów ... ul. Krośnieńska 3. 65-625 Zielona Góra.

1 Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/3/12 SPECYFIKACJA ...

16 авг. 2012 г. ... słodycze gotowe, przyprawy i przyprawy korzenne) do 30 żłobków ... dostarczane przez uprawnione osoby, transportem odpowiednim do rodzaju.

Oznaczenie sprawy CGP-VI.272.5.2019 - Logintrade.net

Miła 11, 42-660 Kalety. Sporządziła: Ewelina Adamczyk. Zatwierdził: 76160,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu najniższą cenę za realizację zamówienia ...

Oznaczenie sprawy: ZA.271.13.2021 Załącznik nr 7 do SWZ ...

w Chorzowie, ul. Hajducka 22. • w Katowicach: ... Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna w Zabrzu, ul. Konopnickiej 3, ... Szkoły Podstawowej nr 29, ul.

oznaczenie sprawy ZP.271.6.2021 Dotyczy

Dotyczy: „Budowa drogi na terenie wsi Jabłonowo na dz. nr 162, gmina Ujście". Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia (brutto).

oznaczenie sprawy: bd.roz.2810.73.2020

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem ... na terenie działki nr 1 obręb Czaplinek 03, gmina Czaplinek, Ilość i rodzaj ...

Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810. 69.2022 (ZZŁ

9.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym ...

oznaczenie sprawy: SP2.26.2.2020 - BIP Gliwice

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 Im. Arki Bożka W Gliwicach ... Wyzwolenia 111, 41-707 Ruda Śląska z ceną 171 954,00 zł. Uzasadnienie:.

oznaczenie sprawy DBA-2/24-16/07 Część A - UOKiK

ul. Nowowiejska 5. 00-643 Warszawa. Opłata transakcyjna za sprzedaż jednego biletu lotniczego. Cena za jeden dzień ubezpieczenia standardowego europejskiego.

oznaczenie sprawy: Szp/FZ/Spr-2/PODOCYNA /2017

ALCHEM GRUPA Spółka z 0.0. Ul. Polna 21. 87-100 Toruń. Oddzial Wrocław. Ul. Giżycka 62. 51-412 Wrocław. SPECJALISTA ds. Zamówień Publicznych. Monika Wadas.

Oznaczenie sprawy: WR.ROZ.2810.12.2022

korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej oraz ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp wału - dokoszenie 10%. 4.7.2 Część 2:.

oznaczenie sprawy SPZOZZSM ZP/230/44/2012 - dotyczy

05-816 Opacz k/Warszawy. Gambro Poland Sp. z o.o.. UI. Cylichowska 13/15. 04-769 Warszawa. GCZM Zarys Sp. z o.o.. Ul. Pod Borem 18. 41-808 Zabrze.

oznaczenie sprawy DBA-2/240-18/2014 Załącznik Nr 1 ... - UOKiK

02-502 Warszawa. 23 874,45. 150,00. 3. FIRST CLASS S.A. ul. Jana Pawła II 12. 00-124 Warszawa. 21 762,00 ... Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A..

oznaczenie sprawy BBA-2/262-21/2017 część III Załącznik Nr 1

ALNUS Sp. z o. o. ul. Wróblewska 63. 30-698 Kraków. 15 585,00 zł ... DRUKARNIA. Częstochowskie Zakłady Graficzne. Sp. z o.o.. Al. NMP 52. 42-200 Częstochowa.

Oznaczenie sprawy: SU/DZPiZ/31/08 - szpital-msw.bydgoszcz.pl

29 июл. 2022 г. ... Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz tel. centrala 52 / 58-26-200, ...