101pdf.pl

zarządzenie nr 34/2022 - BIP Ryczywół

31 мар. 2022 г. ... Wyłącza się z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ryczywół kartę ewidencyjną: SZKOŁA w m. Lipa nr 99 położona na działce nr 445 obręb Lipa, gmina.

zarządzenie nr 34/2022 - BIP Ryczywół

31 мар. 2022 г. ... Wyłącza się z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ryczywół kartę ewidencyjną: SZKOŁA w m. Lipa nr 99 położona na działce nr 445 obręb Lipa, gmina.

zarządzenie nr 53/2022 - BIP Ryczywół

BĄK ARTUR. 9. BĄK JAKUB. Page 4. Id: B631297F-88F0-48AA-A53F-5FB31033AE40. Podpisany. Strona 4. 10. BĄK LESZEK. 11. BĄK STEFAN ... FOEDKE ARTUR RADOSŁAW.

Zarzadzenie 44/2021 - BIP Ryczywół

PRZYBYŁA MAREK. 182.PYSSA JOLANTA ANNA. 183.PYSSA LESZEK. 184.RABIEGA PAWEŁ. 185.RADKE DAMIAN CZESŁAW ... ŚWIDERSKI PAWEŁ ŁUKASZ. 244.ŚWIDERSKI TOMASZ MAREK.

Program Rozwoju Gminy Ryczywół na lata 2021-2028

Efektem prac było powstanie Raportu diagnostycznego dla Gminy Ryczywół, ... Budzyń (powiat chodzieski), od zachodu z gminami: Czarnków, Połajewo (powiat.

Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Chynów z dnia 23 maja 2022 ...

z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 4 maja 2022 ...

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku pochodzącego ... 1, plan finansowy dla wydzielonego rachunku ... Szkoły podstawowe. 7 454,00.

Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 stycznia 2022 ...

5 янв. 2022 г. ... w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia ... 6) dobra znajomość obsługi programów biurowych MS Office.

Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 15 marca 2022 ...

15 мар. 2022 г. ... 1. Starostwo Powiatowe w Kielcach wprowadza „Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, ...

Wołomin, dnia 20 lipca 2022 r. WO.120.193.2022 ZARZĄDZENIE ...

20 июл. 2022 г. ... Nr VI-23/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ... 2) ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS-m i Urzędem Skarbowym.

Zarządzenie Nr 14/2021/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

28 янв. 2022 г. ... na lekcje zgodnie z planem. 3. Zajęcia z etyki będą odbywać się w formie stacjonarnej dla klas 1-3 oraz w formie zdalnej dla klas 4-8.

Zarzadzenie Nr 62.2022 z dnia 18 lipca 2022 r. - IDcom.pl

18 июл. 2022 г. ... w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego ... 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z ...

Zarządzenie Nr PM - 5807 / 2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

13 апр. 2022 г. ... CENNIK USŁUG I OPŁAT PALMIARNI MIEJSKIEJ W GLIWICACH. Lp. Nazwa usługi ... Profesjonalne wykonywanie zdjęć i filmów okolicznościowych.

Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Nyskiego z dnia 02.08.2022 r. w ...

2 авг. 2022 г. ... w sprawie ustalenia regulaminu II Wakacyjnego konkursu z łódką w tle ... imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej.

Zarządzenie Nr ORo.0050.88.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

15 февр. 2022 г. ... PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 15 lutego 2022 r. ... Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Teodora Trautmana 4.

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 25 marca 2022 r.

25 мар. 2022 г. ... U. z 2021 r. poz. 1449). 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia ...

Zarządzenie Nr 235/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.

14 июл. 2022 г. ... przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, ...

Zarządzenie Rektora PG nr 21/2022 z 24 marca 2022 r.

24 мар. 2022 г. ... przedstawiciel doktorantów: mgr Olga Ciupak. 3 inżynieria lądowa i transport /inżynieria ... Żebrowska. 8 inżynieria biomedyczna.

Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 14 marca 2022 r.

14 мар. 2022 г. ... STAROSTY KĘTRZYŃSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy ...

Zarządzenie Nr 172/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

23 авг. 2022 г. ... wyborczym nr 6, w którym wybierany będzie 1 radny. ... oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej.

Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.

11 февр. 2022 г. ... Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej. Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w ...

R-B-SOP.021.1.17.2022 ZARZĄDZENIE NR 17/2022 Rektora ...

2 февр. 2022 г. ... planują cały należny im urlop wypoczynkowy obejmujący urlop bieżący jak i urlop zaległy. Po tej dacie możliwość planowania urlopu w roku 2022 ...

R-B-SOP.021.1.23.2022 ZARZĄDZENIE NR 23/2022 Rektora ...

ZARZĄDZENIE NR 23/2022. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze ...

Uchwala Nr XX/164/2020 z dnia 29 wrzesnia 2020 r. - BIP Ryczywół

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami ... 2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZOREK” w Obornikach,.

Zarzadzenie 5/2022

Ustala się Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych, stanowiący załącznik do ... rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej,.

Zarzadzenie 43/2022

oraz załącznika nr 2 do Uchwały nr LIV/66/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia ... to karta spersonalizowana przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

zarządzenie nr 70/2022 - NFZ

25 февр. 2022 г. ... Niepu li z y Zakład Opieki Zdro ot ej Dia eru Lu li Staszi a adres: iejs owość/ kod po ztow / uli a i r do u. Lu li - , ul.

Zarzadzenie 279/2022

2 сент. 2022 г. ... publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.2)), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXXVI/541/2021 Rady. Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia ...

Zarzadzenie 42/2022/DGL

31 мар. 2022 г. ... Nibix, kaps. twarde, 100 mg. 05909991051259. Nibix, kaps. twarde, 400 mg. 05055565726983. Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg.