101pdf.pl

RADA POWIATU - w Brzozowie

Izdebki Skrzyżowanie. Izdebki Lipa. Izdebki Lipa. Izdebki Szkoła. Izdebki Szkoła. Izdebki Berskie. Izdebki Berskie. Izdebki Leśniczówka. Izdebki Leśniczówka.

RADA POWIATU - w Brzozowie

Izdebki Skrzyżowanie. Izdebki Lipa. Izdebki Lipa. Izdebki Szkoła. Izdebki Szkoła. Izdebki Berskie. Izdebki Berskie. Izdebki Leśniczówka. Izdebki Leśniczówka.

Rady Powiatu w Brzozowie

Kościuszki 2. Punkt apteczny. 36-207 Grabownica Starzeńska 396. Punkt apteczny Przysietnica 859. 36-200 Brzozów. Punkt apteczny,,Remedium".

ZARZĄD POWIATU - Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Józefa Sebastiana Pelczara 5/133-Rzeszów. 152. AUTO-SERWIS Barbara Syska Brzozów, ul. Brzozowa 17. [153. JANUSZ Anna Bobola Hłudno 216.

RADA POWIATU U h I N Rady Powiatu Nowodworskiego

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 ...

RADA POWIATU - w KOLE

Ponadto obecni na posiedzeniu Komisji byli: 1. Dorota Orchowska- radca prawny. 2. Mariola Sobczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Rada Powiatu Raciborskiego - BIP

2020 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). ... z rozpoczęciem roku szkolnego w czasie pandemii i udziału sanepidu w podejmowaniu.

RADA POWIATU JUŻ PRACUJE

NIEMICKI. 4319189,0504202544. (562-g). Zatrudnię do pakowania ziół. Tel. 0600-911-646. • BARDZO PILNIE POSZUKUJE. PRACY: SP R ZĄ TA N IE , PRACE.

Rada Powiatu Kolskiego

26 сент. 2019 г. ... Nikt więcej nie zgłaszał propozycji do porządku obrad, w związku z tym ... W przypadku awarii sprzętu i braku możliwości wykonania.

Rada Powiatu Grodziskiego

28 янв. 2021 г. ... związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: ... 8) terapia integracji sensorycznej,.

RADA POWIATU - w Oleśnie

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ... r., 15.08.2021 r., ... 1) apteki ogólnodostępne w Oleśnie w 2021 r. dyżurują:.

Rada Powiatu KozienicKiego

czora radosny nastrój udzielił się wszyst- kim uczestnikom uroczystości. ... go kryzysu Fundacja Wspomagania Wsi ... tam promyk dawnego talentu. Na ogół:.

rada powiatu - w kętrzynie

z posiedzenia wyjazdowego. Komisji Edukacji i Kultury. Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 marca 2015 r., godz. 09.00 miejsce: Zespół Szkół im.

RADA POWIATU - w Myszkowie

wyjaśnienia złożone przez Dyrektora ZS Nr 1 Komisja Rewizyjna ustaliła, że: ... Latacz umowę o pracę zawartą w dniu 1 września 2002 roku bez.

Obwieszczenie-Rada-Powiatu-2-1.pdf

4 окт. 2018 г. ... MISZCZAK Lesław Andrzej, lat 63, zam. Bełchatów ... AUGUSTYNIAK Andrzej Bogdan, lat 57, zam. ... SREBRZYŃSKI Janusz Marian, lat 71, zam.

RADA POWIATU - w Oleśnie - Olesno.pl

20 дек. 2018 г. ... opinii: Burmistrza Dobrodzienia, Burmistrza Gorzowa Śląskiego, Burmistrza Olesna, Burmistrza Praszki, Wójta.

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO UCHWAŁA NR XXV/203 ...

Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stale w kierunku Cygan od zakończonego odcinka budowy na długości 400 mb do działki Nr 2367/1” o kwotę.

RADA POWIATU KAZIMIERSKIEGO - Starostwo

Nidzica płynąca centralnie przez powiat kazimierzowski jest jednocześnie jego największą ... Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO UCHWA Ł A NR XV/114 ...

Stypendia przyznaje się w wysokości do100 zł miesięcznie, jeden raz w ... Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu.

rada powiatu - w nowym sączu

"Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej"Pani Małgorzacie Mazanek. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

RAPORT - Rada Powiatu Działdowskiego

Od 2000 r. powiatem partnerskim naszego powiatu w zakresie kultury, ... Działdowskie Centrum "CARITAS", Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób.

RADA POWIATU - W ŚRODZIE BLAC - ul. Wroclaw ka 2

STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska tel.: (071) 317 56-46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49.

RADA POWIATU w Żywcu - ul. Krasińskiego 13 34-300 ŻYWIEC

1 янв. 2014 г. ... oraz Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską w Bielsku-Białej. ... Harmonogram dyżurów całodobowych aptek Miasta Żywca na rok 2014.

RADA POWIATU OSTRÓDZKIEGO - Powiat Ostródzki

Alicja Tomasz. ZA. Andrzej Waszczyszyn. ZA. Andrzej Wiczkowski. ZA. Edmund Winnicki. ZA. Zbigniew Bartłomiej Zabłocki. ZA. Krzysztof Żynda.

RADA POWIATU w Otwocku - bip.powiat-otwocki.pl

Dom Pomocy Społecznej ,,Wrzos" w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10, zwany dalej Domem, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ...

RADA POWIATU W OTWOCKU ul. Góma 13, 05-400 Otwock

Rada Powiatu w Otwocku upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej. Przewodniczący Rady. Dariusz Grajda ...

RADA POWIATU - w Nowym Dworze Mazowieckim

Janusz Kazimierz Ocipka ... Konsumentów było związane z przejściem Pani Joanny Mikołajczyk- Tyszka, ... Obecnie Pani Joanna Mikołajczyk-.

RADA POWIATU LEGNICKIEGO - pl. Słowiański 1 - 59-220 Legnica

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.

RADA POWIATU W OTWOCKU - bip.powiat-otwocki.pl

Marii Konopnickiej 3: a) Technikum Nr 1, b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, c) Szkoła Policealna dla Dorosłych;. 4) Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej- ...