101pdf.pl

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Mat., Wizja miasta uniwersyteckiego, Głos Demokratyczny, R. 1: 1946, nr 6, s. 7. 9 J. Bełkot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–85, Toruń ...

Zapiski Historyczne - www.zapiskihistoryczne.pl

Ostatni artykuł pierwszej części, autorstwa Krzysztofa Brzechczyna (Obraz Rosji Sowieckiej na łamach baptystycznego miesięcznika ... Krzysztof Bielawny.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

„Solidarność” funkcjonował również chłopski niezależny ruch związkowy4, Komi- ... które „w sposób logiczny zmierzały do wprowadzenia stanu wojennego i ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

w prezentowanym artykule są akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Toruniu, ... czego doprowadziła poprzednia „przygoda” z tego rodzaju instytucjami. Pracow-.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Słowa kluczowe: nadzór nad samorządem, Magistrat Torunia, Rada Miejska Torunia ... Nr 35, poz. 294). ... S.P. Woyda podsumował, że wprawdzie rada nie.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

tury, Kielce 2003; Joanna Grabowska, „Moja Przyjaciółka”. ... terytorium kryteria mogą zostać zmienione, tj. z reguły następuje wówczas ograniczenie się do.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Jerzy Dygdała, Upadek miasta w dobie wojny północnej (1700–1718), [in:] Historia Toru ... poza murami miejskimi kościół św. ... 3, Gniezno 1883, s.

Zapiski Historyczne - www.zapiskihistoryczne.pl

nieocenioną skarbnicą wiedzy na temat parafii i sanktuarium w Sianowie. ... [in:] Księga Pamiątkowa Maryańska ku czci pięćdziesięciolecia ogłosze-.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Krzyż, Mirosławiec, Okonek i Tuczno) tworzyły się nowe grupy liczące od kilku- ... mości kulturowej miała istniejąca od 1959 r. nieformalna parafia ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

N. Florja, Wschodnia polityka magnatów litewskich w okresie pierwszego bezkrólewia, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, vol. 20: 1975, pp.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

4 Przebieg obrad senatorów omówił W. Konopczyński, zob. idem, ... Antykrólewskie ostrze konfederacji barskiej Stanisław August uważał za tra-.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

ry monet gimnazjum w Ostródzie, Gymnasial Sammlung Osterode, krzyżackie monety ... waldu1, przy mającym starą tradycję szlaku z Lubawy do Olsztynka.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Swoisty wyścig i rywalizację wygrali bracia August i Louis Lumière, którzy jako pierwsi opatentowali kinematograf i w pełni wykorzystali jego możliwości ...

Zapiski Historyczne - www.zapiskihistoryczne.pl

znaczenie w nakłonieniu strony rosyjskiej do zawarcia rozejmu w Deulinie. Rzecz- ... Te nadzieje częściowo spełniły się w postanowieniach rasta-.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

H. Lulewicz, Warszawa 2006–2009). Wszystkie skróty rozwiązano, za wyjątkiem głównie wyrazów grzecznościowych, takich jak: jm. (jego miłość) ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Szczególnie negatywnie odniósł się do tego Hrehory Chodkiewicz, hetman wielki ... 52 Jan Zamoyski do Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”, obóz pod Głową, ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

prezbiterium kościoła św. Jakuba w Toruniu. ... wysokiego Torunia na okres po 1250 r., a południowe skrzydło z kościołem na ... Feudalizacja i hierarchiza-.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Swoisty wyścig i rywalizację wygrali bracia August i Louis Lumière, którzy jako pierwsi opatentowali kinematograf i w pełni wykorzystali jego możliwości ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

O PROCESACH POZNAŃSKICH W PAŹDZIERNIKU 1956 ROKU ... 18 R. Raczyński, Polski Październik 1956 r. na Wybrzeżu Gdańskim, ... Notatka dotycząca sadyzmu.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

He came from the petty gentry living in Prussia near Gdańsk, the ... away, his relatives tried to save him, they called the barber, then a priest.68 The old ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

W języku niemieckim słowo „niemowlę” ma zupełnie odmienny źródłosłów ... roku życia100, a to dlatego że dotyczą one niemowląt, których rodzice mieli z regu-.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

wykazywało się istniejące obok nich miejskie koło w Gdańsku, które w 1965 r. ... w Żurawcu, Żułwienicach (Piotr Kowal), Nowotkach (Eugeniusz Nakonieczny),.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

sując krwawe żniwo bitwy nad Worsklą, nazywa interesującego nas kniazia bądź jego syna: „Jamuntowicz Iwan Jurijewicz”14. Inną listę ofiar wspomnianej bitwy.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

SEWERYN SZCZEPAŃSKI (Iława). ARBOR CUSTODIE QUE VULGARITER DICITUR WARTBOUM. FUNKCJE I WYSTĘPOWANIE TZW. DRZEW WARTOWNICZYCH. NA OBSZARZE ŻUŁAW WIŚLANYCH I ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Inwestycje w 1930 r. osiągnęły 66% stanu w porównaniu z rokiem poprzednim. ... 2 K. J. Błahut, Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919–1939, ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

J. Owens ustanowił rekord świata w biegu na 100 jardów (9,4 sek.) ... ły w powietrzu, podchodzą do startu wyczytani uczestnicy biegu na 100 m. Niemal.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

i zakonnych, siostry zakonne, kleryków i braci zakonnych z parafii archidiecezji ... Pelplin 1947; Teodor Musioł, Dachau 1933–1945, Katowice.

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

Mat., Wizja miasta uniwersyteckiego, Głos Demokratyczny, R. 1: 1946, nr 6, s. 7. 9 J. Bełkot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–85, Toruń ...

ZAPISKI HISTORYCZNE - www.zapiskihistoryczne.pl

ki zwycięstwu w bitwie z Tatarami odniesionemu nad Sinymi Wodami. Rządzili ... Korona, po klęsce poniesionej przez Świdrygiełłę pod Wiłkomierzem, naj-.