101pdf.pl

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

4 W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum,. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1, Liceum Ogólnokształcące dla ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

UP zawarto 41 umów z PGE Dystrybucja S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów zlokalizowanych w Lublinie z pominięciem przepisów ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

krajobrazowe Morysin, Gucin Gaju i Skarpy Wilanowskiej wraz z otoczeniem oraz powiązanymi krajobrazami. (dowód: akta kontroli tom 1 str. 21-26).

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu. Daniel Braciszewski, inspektor kontroli ... W ZST nie przeprowadzano szkoleń oraz ćwiczeń na wypadek.

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

zamontowanie szlabanu i bramy w ogrodzeniu, likwidacja ronda i budowa kabiny ... Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku – utworzone na podstawie.

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

7 Statut Akademii zatwierdzony przez Senat 29 maja 2019 r. uchwałą nr ... w ramach programu Erasmus Plus, ale także umów bilateralnych w zakresie wymian.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

określający, że Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad obrotem i ilością ... Druki recept nie stanowią druków ścisłego zarachowania i są.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

I. Dane identyfikacyjne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie1, ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin. (Świadczeniodawca, Szpital lub SP ZOZ).

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

I/19/001 – Wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w systemie ... przywrócenia posterunku w Bogorii, Osieku i Szydłowie) i aktywizacja działań.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

współczynnik emisji wyrażony jako MgCO2/Mg lub MgCO2/Nm3 (niutonometr). Emisje SO2, NO2 i pyłów nie przekraczały wielkości maksymalnych określonych.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

w PCPR było zatrudnionych, odpowiednio: dziewięciu, ośmiu i siedmiu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a wskaźnik fluktuacji osób zatrudnionych na tych ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

30 мар. 2015 г. ... Urząd Gminy w Wilczycach, 27-612 Wilczyce 174 (dalej Urząd). ... Szkoły Podstawowej w Radoszkach (dalej: Szkoła) w wysokości 57.340 zł ...

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

15 июн. 2021 г. ... o dofinansowanie na kwotę ogółem 2 972 560,6 tys. zł (w tym 2 526 675,0 ... 29 listopada 2016 r., 18 kwietnia 2017 r., 3 stycznia 2019 r.).

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

poziomie podstawowym w LO obniżyły się z 2,9 do 1,1 punktu, a w Technikum ... typu na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (OKE).

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

nie konieczności zwiększenia etatów i funduszu płac w związku z zadaniami ... Wynagrodzeń bezosobowych, argumentując, że brak korekty planu finansowego, ...

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

dotyczyły zarówno znaków żeglugowych regulujących ruch na drogach wodnych określonych w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia, jak i oznakowania szlaku.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Poznania). Wszystkie wskazane i wykorzystane cele szczegółowe były zgodne z celami statutowymi Caritas Poznańskiej. Łącznie w roku 2011 wykorzystano 189.036 ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Lata szkolne 2018/2019-2020/2021 (do dnia zakończenia kontroli oraz ... opracowują kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. Każdy nauczyciel określa.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

węzła „Sulechów” odcinek od km 0+000 do km 17+100, korzystał z dwóch odcinków ... około 30 m2 na odcinku leśnym oraz regulacji (na powierzchni 60m2) kostki ...

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

(z uwzględnieniem okresu od początku roku szkolnego 2012/2013 do dnia zakończenia kontroli, tj. do 9 stycznia 2013 r.).

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach - jako wykonawcza ... Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach”13 oraz na organizowanych.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

2.1.4. 34 Środki z wkładów pieniężnych Gminy Miejskiej Lubin już ... Narodowej45, lodowisko, kręgielnia, basen kryty Centrum 746, basen kryty Ustronie47,.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Urząd Gminy w Masłowie, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów (zwany dalej Urząd) ... Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów (dowód: akta kontroli str. 3).

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedmiotów, wskazaniami z orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno- ... informacje w trakcie zebrań we wrześniu każdego roku po tym, kiedy wychowawca.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

wszystkie technika i zasadnicze szkoły zawodowe, dla których Powiat jest organem prowa- dzącym. ... Józefa Tischnera w Wadowicach, lider szkolny.

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

związanych z wykrywaniem przestępczości narkotykowej. Zadania te uregulowano ... zawartych w KSIP, nie miały miejsca tego rodzaju przestępstwa.

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.1 ... 9 Nazwa własna kompleksu: Legia Training Center. OBSZAR. Opis stanu faktycznego ... internetowej [email protected]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Na mocy uchwały nr XIV/81/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia ... I stopnia, branżowych szkół II stopnia oraz techników w pełnym zakresie treści.

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn. WYSTĄPIENIE. POKONTROLNE.