101pdf.pl

ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

Głuszyca. Góra. Grębocice. Gromadka. Gryfów Śląski. Janowice Wielkie. Jawor. Jaworzyna Śląska. Jedlina-Zdrój. Jelcz-Laskowice. Jelenia Góra. Jemielno.

ZARZĄDZENIE NR.6.1. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

Dolnośląskiego, rad powiatów oraz gmin w województwie dolnośląskim, ... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku ...

ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

Głuszyca. Góra. Grębocice. Gromadka. Gryfów Śląski. Janowice Wielkie. Jawor. Jaworzyna Śląska. Jedlina-Zdrój. Jelcz-Laskowice. Jelenia Góra. Jemielno.

ZARZĄDZENIE Nr WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 2 d„ia AŁ ... - BIP

3 апр. 2015 г. ... Powiatowa Komis ¡a Lekarska. KAMIENNA GÓRA ... 1) miasta: Duszniki, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie.

Zarządzenie Nr m Wojewody Dolnośląskiego - pl,www.bip.duw.p

3 июл. 2021 г. ... Paulina Swierczyńska - administrator, Biuro Wojewody (Sekretarz Zespołu) ... Monika Jankowska - inspektor wojewódzki, Wydział Nieruchomości, ...

ZARZĄDZENIE NR ¡[Q¡3 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

2 мар. 2021 г. ... w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia ... 6) uzgodnienie z zespołami podgrywającymi zasad współpracy w zakresie.

ZARZĄDZENIE NR kXj~ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO zdnia34 ...

6) opisanie koperty. 2. Opis koperty, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, składa się z następujących elementów: 1) na środku u góry - nazwy aktotwórcy;.

ZARZĄDZENIE NR W WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia SU ...

zwłoki, w terminach umożliwiających ujęcie ich w księgach rachunkowych właściwego ... W sprawdzaniu dokumentów bierze udział szereg stanowisk pracy, ...

ZARZĄDZENIE NR ¿OG WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia b ...

Spis z natury. Podrozdział 1. Komisja Inwentaryzacyjna,. § 17. W celu sprawnego, terminowego i prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji.

ZARZĄDZENIE N R . G.h WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia

Powiatowa Komisja Lekarska. ZŁOTORYJA. 10.05. -20.05.2022 r. (dzień wolny 16.05) godz. 8 2 2 - 1522 r. podstawowy. 177 r. starsze.

ZARZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 13 ...

13 янв. 2021 г. ... Do Zarządzenia Nr 11 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ... osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem.

Zarządzenie nr if q Wojewody Dolnośląskiego z dnia L stycznia ... - BIP

10) Procedury reagowania kryzysowego (PRK) - określające sposób postępowania organu administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. PRK.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - pl,www.bip.duw.p

Różyckiego 6 w zakresie: ortopedii, neurologii, dermatologii, laryngologii, urologii, chirurgii, okulistyki, kardiologii i ginekologii. 3. Centrum Medyczne ...

ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jałowiec chiński o odm. Pfitzera. (Juniperus chinensis ... Srebrna. Góra. Srebrna Góra, ul. Kolejowa 11. Lipa drobnolistna. (Tilia cordata) o obw. 380 cm ...

Z A R Z Ą D Z E N I E N r Wojewody Dolnośląskiego z dnia C? „ 2 0 ...

3 нояб. 2015 г. ... Szkoła Podstawowa Nr 71 im. ... Szkoła Podstawowa Nr 3 im, Bronisława Malinowskiego w Ścinawie ... Zespół Szkół Publicznych w Borowie.

obwieszczenie wojewody dolnośląskiego - BIP

Kazimierz, Jan Piotr Drużyński, Lidia Danuta Toboła, Stanisław Jan Toboła, Alojzy Gąszczak, Janina Gąszczak, Barbara Frąk, Leszek.

ROZPORZĄDZENIE Nr...4..... WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

południowy wschód, obejmując swym zasięgiem górę Nawojowa /675m/. ... podnóża Kamiennej Góry 704 m/, Toczek /710 m/, Łomnickiej Równi /890 m/, Anielskiej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

1. Wrocław, dnia z Gminy w Zagrodnie lipca 2020. WPŁYNĘŁO. 2020 -07-08 ... Wojewódzkiego we Wrocławiu - plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria).

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

2 нояб. 2016 г. ... Markowska Olga. Lwówek Śląski. 0016 Płóczki. Dolne. JG1S/00021906/0. 366. PsJV, RJVa, LsV. 168. Szulecki Lech. Szulecka Maria. Lwówek Śląski.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

3 сент. 2015 г. ... Łakomiak Dariusz (Jerzy, Jadwiga), Łakomiak Aleksandra. (Ryszard, Maria) ... Kaczorowski Michał (Jan, Pelagia), Kaczorowska Zofia (Józef,.

obwieszczenie wojewody dolnośląskiego - BIP

Gorczycki Kamil Kondrat, Kozicka Katarzyna,. Latuszkiewicz Agata Dorota, Kandybo Marek,. Kierczak-Kandybo Urszula Joanna, Cukrowicz.

Rozporządzenie Nr. 5. Wojewody Dolnośląskiego - 27 lutepo - BIP

parkowego Książ wraz z obiektami związanymi z historią zamku. 4. Zachowanie krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych,.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - z dnia 28. untopada 2008 r. - BIP

Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia. ... Soplicowo drogą do skrzyżowania z drogą polną do m. Dryżyna.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - z dnia 9 lutego 2018 r.

Oborniki Śląskie. Oleśnica (gmina). Oleśnica (miasto). Olszyna. Olawa (gmina). Olawa (miasto). Osiecznica. Paszowice. Pęcław. Piechowice. Pielgrzymka.

Wytyczne Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego na ...

28 февр. 2020 г. ... DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ZATWIERDZAM. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI. WYTYCZNE.

NR 131/18 - Gala konkursu Wojewody Dolnośląskiego „Sołtys Roku ...

kandydaturę pani Stanisławy Bieniasz - Sołtysa wsi ... Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołty- ... Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów.

zarządzenie nr. 137/19 - wojewody opolskiego

II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu. 6. Młynarek Teresa nauczyciel. Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 900 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

d) Katarzyna Podgórniak, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i ... kk) Patrycja Mosakowska, inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym Urzędu w.

ZARZĄDZENIE Nr.37. - WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ... KW-C 260/20; KW-D - 260/20; KWP-C - 130/10; KWP-D - 130/10; KWU-C – 65/5; ...