101pdf.pl

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ...

(3 014,9 ha), Głuszyca (3 645,3 ha), Jedlina-Zdrój. (612,9 ha), Kamienna Góra — gmina miejska. (10,9 ha), Kamienna Góra — gmina wiejska.

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ...

(3 014,9 ha), Głuszyca (3 645,3 ha), Jedlina-Zdrój. (612,9 ha), Kamienna Góra — gmina miejska. (10,9 ha), Kamienna Góra — gmina wiejska.

Na podstawie art. 59 b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ...

Na podstawie art. 59 b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ...

przez Inea S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60 – 211 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za ... Poleczki 13, 02 – 822 Warszawa.

Na podstawie art. 384 §, 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r ...

20 апр. 2021 г. ... Harcerska 16 (32-540 Trzebinia), chyba, że strony umówiły się inaczej. ... opakowania, ubezpieczenia oraz transportu urządzeń do magazyny ...

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o ...

Młot", żyjącego w latach 1919-1943, działacza komunistycznego, dowódcy ,,centralnej ... Kapelan Żołnierzy Wyklętych, Polskiej Podziemnej Armii.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o ...

zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania ... Polonia Restituta" i medal Komisji Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 59 b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o ...

Atena Collection Ewa Rogut ul. Kościuszki 71 B, 97-425 Zelów ... Patoki 23, 98-170 Widawa. 2. 70. Przedszkole Edukacyjne Parafii. Ewangelicko – Reformowanej.

Na podstawie art. 59 b. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o ...

Lubanów 40 a, 97-306 Grabica. 1. 28 Kamieniarstwo – Betoniarstwo Anna Błońska. Bachorzyn 8, 98-133 Buczek. 1. 29 Kancelaria Adwokacka. Adwokat Maria Bogacka.

1 Na podstawie art. 59 b. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o ...

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź. 1. 227. Łukasz Pietras INFOGLOB. Security System ul. św. Floriana 18, 97-420 Szczerców.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r ...

10 февр. 2020 г. ... za wyjątkiem druku „Świadectwo zwolnienia” (wzór nr 26), ... b) przed zakończeniem pracy … ... Duplikatu nie wydaje się.

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie

15 июн. 2010 г. ... Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bok. N. C. D. C. C. 3. Wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprost.

na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo ...

poz. 1843 ze zm.) informuje że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych ...

Na podstawie na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca ...

28 февр. 2021 г. ... upływie 3 miesięcy zatrudnienia (zgodnie z art.. 124 i 137 ustawy o PPK). § 2. 1. Ustawowemu zapisaniu do PPK podlegają osoby zatrudnione w ...

Warszawa, dnia kwietnia 2004 r.

formie aktu notarialnego i poświadczeń własnoręczności podpisów? ... Czy w polach 01 i 10 karty transakcji należy wypisać numer repertorium A pod którym.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 ...

25 мая 2022 г. ... 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o ...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. fi pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27

Marianna Luśtyk. Sebastian Miśkiewicz. Zenon Senior. Krzysztof Baran. Cezary Szarawarski. Bożena Wójcik. Elżbieta Walachniak. Arkadiusz Kościug. Anna Luśnia ...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit fi pkt. 2 lit g ustawy z dnia 27

27 авг. 2009 г. ... Adamczyk Czesław. 6. Adamczyk Józef. 7. Adamczyk Janusz ... Bakowski Czesław. 22. Banach Andrzej. 23. Banach Czesław. 24. Banach Renata.

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27

BARA ANNA. 8. BARCZYK LESZEK. 9. BARCZYK RYSZARD ... JAGIELSKA ANNA. JAMER BARBARA. JAMER MAGDANELA ... ZIOMEK STANISŁAW. ZWIERZYŃSKA FRANCISZKA.

M AT E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 20 kwietnia ...

20 апр. 2021 г. ... wierzytelności w okresie postępowania upadłościowego ze wskazaniem stopnia zaspokojenia wierzycieli w poszczególnych kategoriach oraz ...

M AT E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 26 kwietnia ...

26 апр. 2019 г. ... pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. § 13 . Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego ...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.ae ustawy z dnia 27 sierpnia ...

Drożdz Dorota; Przedszkole Prywatne SŁONECZKO. 3. Zajac Bogdan; Zakład Produkcyjno Handlowy DROMADER. 4. 5. Rams Iwona Niepubliczne Przedszkole Muzyczno ...

INFORMACJA Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2, lit. g ustawy z dnia ...

CUKIERNIA SZWARC s.c. 9. Czarnecka Irena FHU RESTAURACJA-HOTEL ... Kosicki Marek, Kosicka Agnieszka „TOP SECRET” s.c.. 23. Kuczora Przemysław, Cukiernia.

Na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 426 § 5 ustawy z dnia 05 ...

Gminna Komisja Wyborcza uchwala co następuje: § 1. Wzywa się Pana Tomasza Kucmusa, osobę upoważnioną przez pełnomocnika Komitetu. Wyborczego Prawica ...

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 ust.1, 2 ustawy z dnia 24 ...

a)prowadzenie Izby Pamięci Marii Zientary –Malewskiej w Brąswałdzie (załącznik nr 1 do ogłoszenia); b)prowadzenie zajęć tańca ludowego i orkiestry z ...

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia ...

27 мая 2021 г. ... Sklep monopolowy Gin Drink Kania - Dutkiewicz Marzena ... FOTO-STUDIO Maślankowscy s.c. WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ GRZEGORZ MAŚLANKOWSKI.

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwiet

wyjazdu służbowego obejmuje cenę biletu na przejazd środkiem transportu, z uwzględnieniem ... leżenia, pociągiem ekspresowym, InterCity i EuroCity.

PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie art. 32 i 33 Ustawy z dnia 14 ...

PEŁNOMOCNICTWO. Na podstawie art. 32 i 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t. j. Dz. U.2017. 1257 z późn. zm.).

Na podstawie art. 37, ust. 1 pkt. 2 (lit.a - e) ustawy z dnia 27 sierpnia ...

Możdżonek Wojciech. 688. Hamernik Daniel. 689. Mężyk Jarosław. 690. Zofia |olanta Kosmalska DW STEFAŃKA. 691. GEOVITA Krynica-Zdrój. 692. GEOVITA Muszyna.