101pdf.pl

Nr rejestru umów Data zawarcia [DD-MM - BIP

7 янв. 2015 г. ... ANEKS DO UMOWY SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTR NR BCP/USE/MP/385/2014. 235. 09-03-2015 ... MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA.

Nr rejestru umów Data zawarcia [DD-MM - BIP

7 янв. 2015 г. ... ANEKS DO UMOWY SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTR NR BCP/USE/MP/385/2014. 235. 09-03-2015 ... MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2015-05-29

12 июн. 2015 г. ... 2015-03-06 VULCAN. 45 510,00 ... 2015-02-09 NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK. 7 500,00 ... 2010-06-01 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK. 7 000,00.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2015-02-27

1 янв. 2014 г. ... OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI G-K, MONTAŻ. PROGÓW DRZWIOWYCH W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 8, UL. NAŁKOWSKICH 102 W LUBLINIE.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2015-03-31

1 янв. 2014 г. ... W ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH ... WYKONANIE 18 OBRAZKÓW - KOLOROWANEK DLA DZIECI WRAZ Z. PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2015-01-30

1 янв. 2014 г. ... 2015-01-26 JÓZEF KOSIOREK ... 2014-10-28 MULTIPRESS G. WODECKI, D. WODECKA S.C. ... 2014-10-27 DELFIN KRYSTYNA NOSKIEWICZ-CZARNECKA.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2015-04-30

30 апр. 2015 г. ... ZAPLECZEM I SZATNIAMI NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 15 W. LUBLINIE, UL. ELEKTRYCZNA 51. 574. 203/KL/15. 2015-03-25 KAMUZI KAMILA BARTUZI-MONAGHAN.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2014-10-01

1 янв. 2014 г. ... DZIERŻAWĘ GRUNTU (MIASTO) STREFA:II; POW:36 ... LINGUA"JAGLARZ SP.J. 3 600,00 ... PROFIL FACEBOOK OBCHODÓW 700-LECIA LOKACJI MIASTA LUBLIN.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2014-10-31

31 окт. 2014 г. ... EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN. 20. 364/ST/14. 2014-10-30. CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA. POMOCY CHORYM "MISERICORDIA". 2 560,80.

Rejestr umów Data zawarcia umowy od 2014-01-01 do 2014-11-30

12 дек. 2014 г. ... UDOSTĘPNIENIE HALI MOSIR NA IMPREZĘ PROFILAKTYCZNO- ... WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH WYPOSAŻONYCH W.

Lista uczestników zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu

Barbara Feistner-Jabłońska. Urszula Sulecka. Hanna Darnowska. Maria Żurowska-Gangi. Irena Orzoł. Biura Misszkalnictwa. Elzbil valska.

Procedura postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju ...

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warszawa, 2009 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu ...

Katarzyna, Jan GÓRSCY. 21. 7144.56.2019. Monika JEDYNAK ... Karolina SOWIŃSKA. 55. 7140.363. 2019. Adam GRABOWSKI ... Anita SAWICKA. 16. 7140.59.2019.

lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali ...

29 июн. 2015 г. ... Katarzyna Tucholska, Dawid Dybalski, Anna Dybalska, Krzysztof Dybalski, ... Anna Cesarz, Jakub Cesarz, Wiktor Cesarz.

Lista osób wskazanych do zawarcia umów najmu, którym ... - OTBS

17 сент. 2020 г. ... 9) Ewa Jemielita – przydział lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku „H” przy al. ... 27) Iwona Jaskólska – przydział lokalu mieszkalnego nr 27 w ...

Z g ł o s z e n i e Data i miejsce zawarcia małżeństwa ...

pesel: nazwisko: imię(imiona): nazwisko rodowe: data urodzenia: miejsce urodzenia ……………………………………………………. ………………………………………............... …………………………………………………….. ……

Data zawarcia - płocki zakład opieki zdrowotnej

31 дек. 2018 г. ... 95-060 Brzeziny świadczenia zdrowotne w zakresie ... w Poradni Laryngologicznej Przychodni Świętej ... Tulipanowa 5. 09-230 Bielsk.

Numer umowy Data zawarcia - BIP Urząd Miasta Lublin

3 авг. 2012 г. ... GODLEWSKA TERESA. Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole.

Trzydnik Duży, 20.02.2018 Dotyczy Sporządzenia Rejestru Umów ...

20 февр. 2018 г. ... Płużnica. Konserwacji kompleksu boisk „Orlik. 2012”. Netto - 2 400,00 zł. Brutto - 2 592,00 zł. 74. GK.271.56.1.2017. 05.07.2017-.

Data aktualizacji rejestru 14.01.2022 r.

14 янв. 2022 г. ... 06-120. Winnica. Bielany. 9 mazowieckie pułtuski. Winnica. 20. Gospodarstwo Rolne Wieczorek Łukasz. PL-IPR/16/80S. PL-IPR/16/80S/020/2021.

Korekta Rejestru Umów X 2021r. z dnia 16.11.2021r. Strona 1

17 нояб. 2021 г. ... ŻWIRKI I WIGURY 10. 424 026,28. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE. BUDOMAN ANDRZEJ KIBLER. USŁUGA W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU.

Zasady zawierania umów o dzieło i umów zlecenia - BIP PK

1. W celu realizacji zapisów niniejszych zasad stosuje się następujące dokumenty: 1) umowa zlecenia – Wzór nr 1,. 2) aneks do umowy zlecenia ...

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru ...

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Instrukcja wypełniania w 3 krokach. 1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI.

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, z Rejestru ...

Decyzja w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych. ... a) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;.

upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy

(określenie danych mocodawcy) udzielam pełnomocnictwa szczególnego Panu (Pani) ………..….…………………………………………………………... (określenie danych pełnomocnika) zamieszkałemu(- ...

Karta statystyczna zawarcia małżeństwa

Formularz DN-1 należy wypełnić w każdym przypadku, kiedy jest sporządzany dokument stanu cywilnego Akt małżeństwa. Dotyczy to: wszystkich aktów typowych, ...

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ...

Katarzyna Klimek – z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego parter, pok. nr 10, tel. 276 13 54 wew. 63. Inne informacje. Zaświadczenie o zdolności prawnej do ...

procedura zawarcia małżeństwa „konkordatowego”

o zawarciu małżeństwa kanonicznego (podobnie: Nazar 1996, 88–89; Sokołowski. 2005, 30–31; Strzebińczyk 2003, ... Ignatowicz, Jerzy, Mirosław Nazar. 2005.

upoważnienie do zawarcia umowy - Skyware

Ja, niżej podpisany(-a) …………………………………………………………..., zamieszkały(-a) ………………………………………………….. udzielam upoważnienia. Panu/Pani.