101pdf.pl

BURMISTRZ OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

Burmistrz Ińska ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na ... Bohaterów Warszawy 38. ... www.bip.insko.pl w dniu 5 stycznia 2022 roku.

BURMISTRZ OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

Burmistrz Ińska ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na ... Bohaterów Warszawy 38. ... www.bip.insko.pl w dniu 5 stycznia 2022 roku.

ogłoszenie o przetargu

Przetargi odbędą się w dniu 30 maja 2022 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót. Drogowych sp. z o.o. w Chełmie przy ul. Towarowej 7, w godzinach ...

ogłoszenie o przetargu

posadzka betonowa w przedpokoju a w pokoju deski malowane farbą olejną; ... w pokoju do ogrzewania zamontowany jest piec kaflowy, w przedpokoju bark.

Ogłoszenie o przetargu

gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na dz. nr ... Wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac i obowiązków wynikających z ...

Ogłoszenie o Przetargu

Cena wywoławcza brutto za samochód : 5 000zł (słownie: pięć tysięcy ... uiszczenia przez kupującego ceny nabycia. ... Rzeczoznawca samochodowy mgr inż.

Ogłoszenie o przetargu

20 мая 2015 г. ... województwo kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski. Osobą uprawnioną do kontaktów jest p. Anna Jaworska, p. Ilona Matuszak.

Ogłoszenie o przetargu

13 авг. 2020 г. ... prostowniki, próbnik wtryskiwaczy, wiertarka stołowa WS-13 itp. Sprzęt służby kulturalno-oświatowej pakiet zawierający 83 poz. asort. (wg.

Ogłoszenie o przetargu

23 апр. 2021 г. ... Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Wielkopolskiego w Poznaniu przesyła ogłoszenie o przetargu ustnym ...

OGŁoSZENIE o PRZETARGU

10 июн. 2022 г. ... najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na pisemny wniosek Wykonawcy. l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 000.00 ...

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza do publicznego przetargu ustnego ...

9 сент. 2022 г. ... w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej. Dzierżoniów. - Oferent może zapoznać się z ...

Ogłoszenie Wyników Przetargu

Zakład Przetwórstwa Drobiu MARICA sp. z o.o. sp. k. ul. Adres: Straconki 68, 43-318 Bielsko-Biała. Zebrzydowice 14.12.2021. Wartość pakietu brutto: 15477,00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - otoprzetargi.pl

Warszawa, dnia 12.06.2018 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU. AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Rewita.pl

31 янв. 2022 г. ... Wł. Suriana 24, na terenie Ośrodka Wczasowego Rewita Mielno. ... wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zabudowa części warsztatowo garażowej Zespół Szkół CKR składa się z czterech ... warsztatowej znajduje się instalacja c.o. ale została ona odcięta od źródła ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Komunikaty

Starosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ... tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Trend Projekt Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowo – montażowej w miejscowości Mokry Dwór, gmina ...

Ogłoszenie o przetargu - parking

Gminę Miasto Kołobrzeg do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania umowy dzierżawy. 4. Nieruchomość jest objęta aktualnie trwającą umową dzierżawy, ...

ogłoszenie o przetargu - Biskupiec.pl

6 сент. 2022 г. ... 1) Kombatantów, oznaczonej jako działka nr 350/5 o powierzchni 0,1183 ha ... urządzonego zjazdu z dróg gminnych (ul.Kombatantów i ul.

Ogłoszenie o wynikach przetargu.pdf

WYROBEK Sp. z o.o.,. 370.595,00 ... HYDRO-INSTAL Z.I.S. Homa-Homa Sp.J.,. 43-391 Mazańcowice 178. 324.000,00 ... Jagiellońska 25, 43-410 Kończyce Małe.

OGŁOSZENIE o II przetargu publicznym

15 сент. 2020 г. ... godzinach: 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udostępnienia oględzin w/w pojazdu - jest. Pan Adam Kubajek tel. nr 604-951-075.

OGŁOSZENIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wałbrzychu, ulica Al. Wyzwolenia 39 - jako użytkownik wieczysty gruntu do ... Miasto Wałbrzych, nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ...

do wymiany akumulator. Cena wywoławcza. 4 150,00 zł. Składnik majątku nr 2 – Samochód osobowy. Marka i typ pojazdu. Skoda Fabia II Combi, Style 1,4/51KW.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - RSM Chemik

Malowanie klatek schodowych farbą emulsyjną i olejną oraz nałożenie na ... Wyłożenie ścian lamperii zejść do piwnicy oraz ścian lamperii klatki schodowej -.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ...

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie, ul. Złotowska 86 ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem,.

Ogłoszenie o przetargu - Lipnica Murowana

TR10/00059300/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni - Wydział V Ksiąg Wieczystych. Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu:.

Ogłoszenie II przetargu (PDF, 2,8MB) - Nadleśnictwo Lubartów

o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 roku, pozycja 1153 z późniejszymi zmianami) oraz ... d. dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

41-219 Sosnowiec. Zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert firma BUDMAR Ewa Nowek ... Ł. Duda i M. Nosal. 33-152 Pogórska Wola 323. Konsorcjum:.

ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

88-100 Inowrocław. Firma Totem com.pl Spólka Komandytowa uzyskała ... Wita Stwosza 11; 40-042 Katowice. Jero Sp. z o.o.; Al. Jana Chrystiana Szucha 16/37; ...