101pdf.pl

wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych

Marka 34, A-909, Szkoła Podstawowa 1 / d. św. ... Radziszów gm. ... Myślenice - Jagiellońska 2 , d. gimnazjum, ogród, A-620 z 23.05.1990 [A-481/M].

wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych

Marka 34, A-909, Szkoła Podstawowa 1 / d. św. ... Radziszów gm. ... Myślenice - Jagiellońska 2 , d. gimnazjum, ogród, A-620 z 23.05.1990 [A-481/M].

wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych

Brzesko – zagroda nr 207: chata, stodoła, A-183 z 19.12.1979 (Tar). 128. Jadowniki gm. Brzesko – kościół par. ... domek pustelnika, grota w skale zw.

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj

DĄBROWICE– gm. Dąbrowice. - kościół par. p.w. śś. Wojciecha i Stanisława, 1813, nr rej.: 382 z 31.05.1967. - ratusz, nr rej.: 383 z 31.05.1967.

wykaz zabytków wpisanych do rejestru „a” zabytków nieruchomych

22 янв. 2020 г. ... Adamów łukowski - dawny zajazd, w gran. Działki wskazanej w dec., wg zał. mapy. A/1177. 12. Baczków. Wola. Mysłowska.

Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków ...

Gmina. Miejscowość. Obiekt. Adres. Uwagi. 1. Chrząstowice. Chrząstowice kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ... Dąbrowice dom ul. Wiejska 5.

wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Biczyce Górne gm. ... Biecz – zespół kościoła farnego p.w. Bożego Ciała: kościół, dzwonnica, ... Tysiąclecia 11, [A-1313/M] z 28.11.2012, (zmiana treści.

wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Andrychów – kościół p.w. św. ... Andrychów – cmentarz wyznania mojżeszowego z ogrodzeniem, ... Stary Sącz – przedszkole ? nr 42, A-174 z 03.09.1984.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa ...

Słowackiego, P. Skargi, M. Ogińskiego, St. ... Gmach d. gimnazjum ob. Rektorat Uniwersytetu. Szczecińskiego ... Piotra Skargi 8-13. Zespół Szpitalny.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa ...

Oryginały decyzji znajdują się w biurze Zachodniopomorskiego. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prowadzącego wpisy do rejestru zabytków, ul.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa ...

Kasprowicza. A-920 PSOZ/Sz-n/5340/163/94 z ... kościół parafialny p.w.. Św. Jana Ewangelisty ... plebania Parafii i budynek. Sądu Metropolitalnego) i.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa ...

30 апр. 2018 г. ... Cieklin. - kościół par. pw. św. Michała Archanioła., pocz. XX, nr rej.: A-1377 z 22.09.1994. Dębowiec ... ochronka, ob. przedszkole, ul.

ZAŁĄCZNIK A Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

28 сент. 1978 г. ... Dom-Poczta ... Lipinki. Szkoła. Lipinki. Zespół folwarczny: Lipinki ... Lipinki. Spichlerz. Lipinki. Stodoła I w zagrodzie. 4. Lipinki.

ZAŁĄCZNIK A Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków na ...

9 авг. 1993 г. ... Bukaciarnia /12/. 1215. Wygnańczyce. Budyneki mieszkalne /13/. 1216. Wygnańczyce. Budyneki gospodarcze /14/. 1217. Wygnańczyce.

Wykaz zabytków wpisanych do REJESTRU ... - jaroslaw.pl

Obraz - Św. Józef, ... Ołtarz boczny Św. Józefa: Obraz - Św. Józef, ... Janem,. Obraz - Zaślubiny Marii Panny z. Józefem. Rzeźba - Matka Boża z.

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków ...

dz. gr. nr 38 KW 6514. A-67/2009 osadniczy. 5. Boguchwałów. Baborów. 40 punkt osadniczy, neolit, kultura przeworska ( późny okres dz. gr. nr 356 KW 2841.

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków ...

2 февр. 2016 г. ... 8 ślad osadnictwa, osada epoka kamienia, V okres epoki brązu, ... 8 osada, punkt osadniczy kultura pucharów lejkowatych (neolit), kultura.

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH POŁOŻONYCH NA ...

UL. BOCZNA 5. EWIDENCJA. ZABYTKÓW. 25. DOM. CIĘŻKOWICE. UL. BATOREGO 5. EWIDENCJA. ZABYTKÓW ... PRZEWORSKA. 2 (47). BOGONIOWICE. EWIDENCJA. ZABYTKÓW.

WYKAZ NIERUCHOMYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH UJĘTYCH ...

Zabudowa działki w gran. posesji: kamienice (1a i 1b) połączone galerią komunikacyjną i oficyną w głębi parceli. Kamienica tzw. Mały Ratuszek wraz z ...

WYKAZ NIERUCHOMYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH UJĘTYCH ...

Jezuicka 5-7), relikty murów miejskich między tą basztą a Bramą. Krakowską (ul. ... Niecała. 10. WEZ. 1028. Oficyna zachodnia w ZZK. Niecała.

WYKAZ NIERUCHOMYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH UJĘTYCH ...

Nowy Świat. 33. WEZ. 1056. Kamienica. Nowy Świat. 37. 1057. Kamienica. Nowy Świat. 39. 1058. Zespół koszar wojskowych i d. składu amunicji. Nowy Świat.

WYKAZ NIERUCHOMYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH UJĘTYCH ...

Przedszkole nr 14. Bronowicka ... Plac Królewski, Korce. Łokietka Władysława Plac. 867. Kamienica. Łopacińskiego Hieronima ... Lublin - Majdan Wrotkowski.

Wykaz zabytków nieruchomych i ruchomych Gminnej ewidencji ...

Szkoła. 1920. 289. Strzelce Małe. 107. 294. Dom. 1930. 290. Strzelce Małe. 211. Stodoła. 1880. 291. Strzelce Małe. 110. 295. Dom. 1 poł. XX w. 292.

Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gm. Będzino ujętych w ...

Mielenko-. Sarbinowo. Mielno. Aleje (lipy, jesiony, kasztanowce), 1 poł. XX w. Włączone do WEZ pismem ZWKZ DZ.K.5133.8.2013.KB dn. 21.11.2013.

Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji ...

31 мая 2017 г. ... DOM PARAFIALNY PARAFII RZYMSKO – KATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA. PAWŁOWICE. UL. ZJEDNOCZENIA 52. 16. 22. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PARAFII ...

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji ...

T. Kościuszki 50. 1928/67 z 31.10.1967 ul. Sikorskiego. 77. Głuchołazy. Dom mieszkalny ul. Sikorskiego 1. 78. Głuchołazy. Dom ul. Sikorskiego 5.

wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych, ujętych w gminnej

szkoła). Brzeziny. 45. XIX/XX w. 23 budynek mieszkalny. Brzeziny ... 34 szkoła. Dominikowo ... Żółwino. 12 lata 30-te XX w. 166 budynek mieszkalny. Żółwino.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności ...

Nr rejestrowy. Nazwa przedsiębiorcy. Adres siedziby podmiotu. NIP. REGON. 1. BGK.6233.1.12. ENERIS Surowce S.A.. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce. 5272098636.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności ...

Kazimierz Biskupi. 62-530. Kazimierz Biskupi. (61) 241-11-52 [email protected] 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o.. Rzemieślnicza.