101pdf.pl

Bibliografia Geografii Polskiej 1991

Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny. Red. nauk. Lucjan Adam ... Warszawa : Kościół Chrześci ... Wojciech Beblo. - s. 14-16;.

Bibliografia Geografii Polskiej 1991

Z dziejów dzielnic Bytomia. ... w rozwój polskiej geografii roślin. Alicja Zema- ... "Wybrane pro- zasobów wodnych regionów górskich oraz XXII.

Bibliografia Geografii Polskiej 1991

Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny. Red. nauk. Lucjan Adam ... Warszawa : Kościół Chrześci ... Wojciech Beblo. - s. 14-16;.

Bibliografia Geografii Polskiej 2004

Piaseczno : Wydaw. Oświatowe Ortus, 2004. - 224 s. ... Piaseczno : Wydaw. Oświatowe Ortus, 2004. - 58, [2] s. : il. ... wykr., bibliogr. s.l25-127, summ.

Bibliografia Geografii Polskiej 1999

s.72-81; Mapa geograficzna - źródłowy dokument ... temat mapy jako narzędzia pracy historyka sztuki ... Lipowa Góra near Czaplinek, the Drawskie. Lakeland.

Bibliografia Geografii Polskiej 1983

mean d isch a rg e.G o sp .wodna nr 4- s.107-112, mapka, tab. , wykr., poz. bibliogr. 8. 967. W1LGAT T. : Gospodarką wodna w środowisku. Referat na sym.

Bibliografia Geografii Polskiej 1995

Świteź - sława i dramat jeziora. Janina E. Piasecka. ... Jesienna Szkoła Geodezji, Szklarska Poręba 17-19 ... von der Konferenz, Warszawa-Szklarska Poręba-.

Bibliografia Geografii Polskiej 1992

Edyta Rusz kowska, Marek Ruszkowski. - Geogr. w Szk 1992 ... 1:10.000; Rewal ok. 1:10.000; Niechorze ok. 1:10.000; Mrzeżyno; Dziwnów 1:15.000; Dziw-.

Bibliografia Geografii Polskiej 2002

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne / Spatial planning and ... geografii dla klas I i II gimnazjum. Sławomir ... Mielec : Agencja.

Bibliografia Geografii Polskiej 1978

Kraków. Acta aechaeol. carpath. 3. Acta Geologica Polonica ... Rajtar, warsza- wa PWN ss.220, fot., ... CIOSEK A.: Wykorzystanie lokalnych surowców budowla-.

Bibliografia Geografii Polskiej 1998

Województwo płockie / Płock voivodship. ... Mapy poboczne: Plan osiedla Podolszyce; Płock ... IN: Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii.

Bibliografia Geografii Polskiej 1975

Tytuły prac podano w Języku, w jakim zostały wydruko- ... Nazwiska autorów i tytuły prac pisane cyrylicę, podano ... Effect of ground water level drop.

Bibliografia Geografii Polskiej 1980

Olsztyn. Kom-y mazur. - warm. 76. Kosmos. Seria A: Bilogia. Warszawa. Kosmos Ser. ... BIBLIOGRAPHIE geomorphologique des Karpates et des Bal- - kans. Oprac.

Bibliografia Geografii Polskiej 1999

Dziewulska, Bożena Gołaś, Mariola Jastrzębska;. N-33-105/106. ... Ostrołęka : Agencja Rozwoju Regionalnego, ... High Tatras as exemplified by Hala Gąsienico.

Bibliografia Geografii Polskiej 1984

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet M arii Curie-Skłodows ... BRZOSTKIEWICZ S . R .: Jak wyznaczyć współrzędne geogra ... Canberra 1977.

Bibliografia Geografii Polskiej 1961

HALINA TUSZYNSKA-RĘKAWEK. BIBLIOGRAFIA. GEOGRAFII POLSKIEJ ... na lewym brzegu Wisły między Gąbi- nem, Gostyninem i Włocławkiem. —. Z Bad. Czwartorzędu.

Bibliografia Geografii Polskiej 1978

dni charakterystycznych w makroregionie północno-wschodnim w la- ... ski ss.27, mapki, Towarzystwo Miłośników Lidzbarka Welskiego.

Bibliografia Geografii Polskiej 1984

3/ список других употребленных в тексте сокращений, 4/ автор ский указатель. ... jr junior k. karta kl. klasa luź. luźne m.in. między innymi.

Bibliografia Geografii Polskiej 1990

Bibliografia Geografii Polskiej za 1990 r. jest kontynuacją cyklu rozpoczętego w roku. 1956 tomem obejmującym okres 1945-1951. Dotychczas ukazało się 27 ...

Bibliografia Geografii Polskiej 2003

Rafał Eysymontt, Marta. Młynarska-Kaletynowa, ... Jaworski, Marta Młynarska-Kaletynowa, współpr. Małgorzata ... Wyczyńska, Jarosław Wyczyński. - s.473-482;.

Bibliografia Geografii Polskiej 1997

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne / Spatial planning and ... Województwo leszczyńskie / Leszno ... Konspekt lekcji geografii w klasie ГѴ na.

Bibliografia Geografii Polskiej 1981

SCHNAYDER, E.: Mapa galicyjskiej podróży cesarza Fran ... SZANIAWSKA L. : Mapa jako dokument wiedzy o Afryce w do ... deposits in the Gozdnica region.

Bibliografia Geografii Polskiej 2000

Geografia ludności / Population geography . ... czasopism, 3) wykaz wydawnictw seryjnych, 4) wykaz skrótów instytucji i wydawnictw, ... Nowa Era w Szkole.

Bibliografia Geografii Polskiej 1973

zwischen Mielno und Sarbinowo im Hinterlande der marginalen Zone von Koszalin und das ... SKI OSKAR: Telepluwiograf. - Gaz. Obserw. PI HM 1973 nr 1 s.

Bibliografia Geografii Polskiej 1982

Geografia fizyczna stosowana i fizjografia urbanistyczna ... Azja i jej c z ę ś c i. ... S .: Konkursy geograficzne jako sprawdzian wiadomości w klasie IV.

Bibliografia Geografii Polskiej 1974

DUBANIEWICZ HENRYK: IV Krajowy Sympozjon Biome teorologii Sportu. ... The toponomy of Wejherowo ... DUBANIEWICZ HENRYK: Wstępne wyniki badań nad.

Bibliografia Geografii Polskiej 2001

śmierci. Dobiesław Jędrzejczyk. - Geogr. w Szk. 2001 54 nr 2 - s.67-71, poz. bibliogr. 14. ... Wojciech Maciejowski ; Instytut Geografii i Gospo.

Bibliografia Geografii Polskiej 1962

Santok. Szlak wodny. Mapa turystyczna. Po- działka 1:150 000. Red. Wiesław Królikowski,. Irena Makarewicz. Warszawa 1962 PPWK ark. cm 94x25, pow. kolor.

Bibliografia Geografii Polskiej 1977

Mapy poboczne: Seebäder Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin; Świ- ... KACZOROWSKA Z.: Pogoda i klimat. Warszawa Wyd.Szk.i. Pedag. ss.310, mapki, rys., tab., wykr., ...