101pdf.pl

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEN SKIE J

3: Gmina Postomino [History and Culture of the Sławno region, vol. 3: ... Wydawca/Herausgeber: Fundacja „Dziedzictwo”, 76-100 Sławno, ul.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEN SKIE J

Stanowiska o których mowa, o ile można sądzić na podstawie ich zba ... Wazy, wreszcie sędziego okręgowego w Borga w Finlandii. Inny z vol>.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEN SKIE J

Sylwia Wesołowska (Szczecin), Z dziejów szkolnictwa w gminie Malechowo do ... Przystawy, kuma chata (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie, zdjęcie.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEN SKIE J

3: Gmina Postomino [History and Culture of the Sławno region, vol. 3: ... Wydawca/Herausgeber: Fundacja „Dziedzictwo”, 76-100 Sławno, ul.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

Matuszak, Józef Adamski, Stanisław Kuliński, Mieczysław Ratkowski, ... cią ważną osobą był prokurator zwany także szafarzem, któremu powie-.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

Korekta. MARTA OSSOWSKA. Tłumaczenie na język niemiecki. BRIGIDA JERZEWSKA ... w archeologii metodę rozpoznania, czyli lotnicze skanowanie laserowe (ALS/.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

ogólna budowa i podane są charakterystyki cięŜkich dział artylerii kole- ... Otrzymało ono imię „Schwerer Gustav 2” („CięŜki Gustaw II”) (Skot- nicki 1993).

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ KRAJOBRAZY ...

roku szkicowy widok z lotu ptaka wsi Suckow (Żukowo) i pobliskiego ... Alte Sitten und Gebräuche in Alt Schlawe um die Mitte des 19. Jahr-.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ STUDIA NAD ...

44, Postomino – 39, Stare Sławsko – 38, Królewo – 30, Łącko – 29, Chudaczewo – 27,. Stary Kraków – 26, Korlino – 21, Wilkowice – 19, Złakowo – 17, ...

Przyroda, historia, kultura Ziemi Ryckiej

Twierdzy Dęblin, Zespół Dworca Ko- ... Zespół dworca kolejowego / Вокзальный комплекс / Railway station complex ... ce Wieprz, która obfituje w leszcze,.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ MIASTO SŁAWNO

... 76-100 Sławno, ul. A. Cieszkowskiego 2. ISBN: 978-83-947670-0-6. Druk/Druck: BOXPOL, 76-200 Słupsk, ul. Wiejska 28, e-mail: [email protected] ...

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA MALECHOWO

Jættestuen (izby/mieszkania olbrzymów), aż po polskie określenia ludowe ... skandynawski stosunkowo niedawno, bo zaledwie 12 tysięcy lat temu,.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ MIASTO I GMINA ...

Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z epoki brązu i wczesnej epoki ... ruchomych przypisywanych tej kulturze uderza duża liczba dłut i żłob-.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA MALECHOWO

oraz fakt, iż miejsce akcji powinno być własnością osób wtajemniczonych. ... 11 W grudniu 1392 roku Konrad Wallenrod, wówczas wielki mistrz krzyżacki, ...

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA DARŁOWO

Jezioro Kopań, nazywane też Witowskim od dawnej nazwy Vitter. See, położone jest na Wybrzeżu Słowińskim ... czy o dużej zasobności pokarmowej jeziora.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA MALECHOWO

Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ... Cennym znaleziskiem pojedynczym z tego okresu jest miecz z brązu.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ MIASTO I GMINA ...

Święta Góra w Polanowie była niegdyś jedną z trzech najważ- ... Stosunkowo najmniej jest informacji o cudownym obrazie Matki. Boskiej na górze koło Polanowa ...

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA MALECHOWO

W drugiej połowie XIX wieku Alexander Duncker realizował projekt patriotycznego albumu, którego celem było upamiętnienie siedzib zie- ... nego przedogródka.

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA I MIASTO ...

go wypełnienia ścian ryglowych, a takŜe stanowi synonim całości budownictwa ... nie klepiska znajduje się duŜy sąsiek, a po drugiej: duŜy plewnik, są-.

„Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kotlińskiej” Kultura

4 Bank BGZ ... Poznańska 68, 63-800 Gostyń, tel. ... 721-43-90, fax (062) 721-43-91, Oddział Gostyń: Justyna Pasieracka (0/604-983-569), 63-800. Gostyń, ul.

HISTORIA KULTURA PAMIĘĆ

18 мая 2012 г. ... malarzy określanego mianem Gildii Świętego Łukasza. ... Kościół Ś. Mikołaja w Końskich, „Kalendarzyk Polityczny na Rok 1848” 1848, R. 16, s.

„Kultura i Historia” nr 31/2017(1)

Klasyczne kino staje się brzuchomówcą ideologii. (Dayan, 1989,. 31). Dlatego sensy filmu Toepliza i Gruzy są tak migotliwe, choć daleko tej migotliwości do.

Kultura-i-Historia-nr-33-2018.pdf

8 http://www.filmweb.pl/reviews/Za+siedmioma+g%C3%B3rami. ... Spadek czytelnictwa książek zawsze stawał się (staje się) przedmiotem najwyższej troski i ...

“Kultura i Historia” nr 32/2017(2)

Golka, M., Imiona wielokulturowości, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.,. Warszawa, 2010. Halbfass, W., Indie i Europa: Próba porozumienia na ...

Kultura i Historia nr 30/2016

Każde mieszkanie posiada balkon, taras, loggie lub ogródek. ... rozsuwane, szklane drzwi zostawiamy za sobą realną przestrzeń, gdzie czasami pada.

kultura historia • samorząd - OstrzeszOwska

rzyce, Harcerzem Wieruszów, Sokołem Podzamcze. W maju 1923 r. ... technikum udało mi się zakupić aparat, mojego pierw- szego Nikona F60.

Historia i Kultura Głuchych we Wrocławiu

ka migowego i alfabetu głuchych. Kurs wstępny został zorganizowa- ny w trzech grupach po 40 osób. Jak wspominał Marian Bronikowski.

kultura historia • samorząd - OstrzeszOwska

Nikola Nowak (Chlewo) — Zapach wolności ... Batalionu Budowlanego i Marynarce Wojennej w Gdyni. ... Tornado, Diamant, Iris, japońskie.

kultura historia • samorząd - OstrzeszOwska

31 янв. 2021 г. ... W Wielką Środę wspominamy wy- ... Wielka Sobota, wigilia Wielkano- ... tematy, jak: „Spółki zarobkowe”, „Angielscy studenci.