101pdf.pl

Trzebnica, dnia 1 marca 2013 r. Znak sprawy

1 мар. 2013 г. ... Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda – cena : 74 246,34 zł. 12. Orion Sp z o.o. ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław – cena : 148 492,68 zł.

Trzebnica, dnia 1 marca 2013 r. Znak sprawy

1 мар. 2013 г. ... Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda – cena : 74 246,34 zł. 12. Orion Sp z o.o. ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław – cena : 148 492,68 zł.

Kraków, 5 marca 2021 r. Znak sprawy

5 мар. 2021 г. ... realizację zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, ... protokół ze spotkania oraz wypełnia formularz Niebieska Karta część C lub część ...

Kraków, 6 marca 2020 r. Znak sprawy: WP-XI.431.3.5.2019 S ...

6 мар. 2020 г. ... lub schroniska dla osób bezdomnych, do 31 grudnia 2020 r.”. ... (w aktach na dzień kontroli brak było decyzji), ... i bielizny.

Kraków, 15 marca 2021 r. Znak sprawy: WP-IV.9932.3.15.2020 Pani ...

15 мар. 2021 г. ... pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej rezygnowały z podjęcia pracy na ... korzystali z forum internetowego, portalu pomocy społecznej.

Kraków, 6 marca 2021 r. Znak sprawy: WP-IV.9932.1.6.2020 Pani ...

6 мар. 2021 г. ... Zabezpieczenie potrzeb dzieci wynikających z § 18 rozporządzenia Ministra Pracy ... W Placówce prowadzone były również comiesięczne zajęcia ...

Sosnowiec, dnia 18.03.2022 r. Znak sprawy - Logintrade.net

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu. I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający na podstawie art.

Żory, dnia 22.02.2022 r. Znak sprawy - Logintrade.net

22 февр. 2022 г. ... efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach przy ul. Rybnickiej 5. Nr oferty.

Radom, dnia 08.07.2022r. Znak sprawy: DT.523.1.2022.PS ...

internetowej www.bip.zuk.radom.pl w zakładce zamówienia publiczne → zamówienia publiczne do 130 000 PLN netto zapytania cenowego ... 66-400 Gorzów Wlkp.

Piszczac, dnia 19.02.2021 r. Znak sprawy: INW.271.10.2020

19 февр. 2021 г. ... Znak sprawy: INW.271.10.2020. -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - ... wejściowego DC nie może być mniejsze niż 550V. Odpowiedź.

Radom, dnia 17.11.2020r. Znak sprawy: DT.230.14.2020.PP ...

Szczawnicka 1. 60-471 Poznań za cenę brutto: 14.657,66 zł. "TOR. Zakładu Usim Komunalnych w Radomiu r. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU.

Świętochłowice, dnia 28 lutego 2022 r. Znak sprawy: 05/DZP/ADM III ...

28 февр. 2022 г. ... Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu jw. do upływu terminu składania ofert złożono oferty:.

Znak sprawy: L.1.271.51.2022.ZC Szczecin dnia 28 lipca 2022r ...

28 июл. 2022 г. ... ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy/usługi/roboty.

Warszawa, dnia 22 maja 2018r. UMP: 10 -18-06475 Znak sprawy

22 мая 2018 г. ... kontroler skarbowy oraz Pani Aleksandra Pastuszka starszy kontroler skarbowy. ... Pan Jacek Jankowski kierownik Pierwszego Działu Podatków ...

Warszawa, dnia 25.04.2022 roku Znak sprawy - Logintrade.net

Znak sprawy: ZP.2401.8.2022. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ... nie większy niż 1,65 kg. 17 Szyfrowanie TPM. Tak, (zgodność z Windows 11).

Świętochłowice, dnia 26 sierpnia 2022 r. Znak sprawy - miniPortal

26 авг. 2022 г. ... Świętochłowice, dnia 26 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: 25/DZP/DE/2022. Informacja z otwarcia ofert. „Usługa stałego utrzymania porządku i ...

Znak sprawy: 14/2020 Radom, dnia 06.10.2020r. PPUH „ RADKOM ...

PPUH „ RADKOM” Sp. z o. o.. Strona internetowa ... Otwarcie ofert odbyło się w PPUH RADKOM Sp. o. o, ul. ... Słoneczna 12, 16-404 Jeleniewo.

Informacja Nr OA 01311-2/13 z dnia 28 marca 2013 r.

28 мар. 2013 г. ... Psycholog. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146. 82-300 Elbląg. 82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 71/4. 2014. 15 Mikulski.

Uchwa a Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013 r.

13 мар. 2013 г. ... Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie oraz ... umiejętności w sytuacjach problemowych wymaga jednak inspiracji.

Sosnowiec, dnia 27.07.2022 r. Znak sprawy: WZP.C.271.1.3.2022 ...

27 июл. 2022 г. ... EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., ul. Legnicka 48, 54–202 Wrocław. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia.

Sosnowiec, dnia 27.04.2021 r. Znak sprawy: WZP.271.1.16.2021 ...

27 апр. 2021 г. ... ciepłowniczej uzyskanych z TAURON Ciepło Spółka z ograniczoną ... przez elementy konstrukcyjne takie jak: stropy, ściany, nadproża, żebra,.

Znak sprawy OPS.252.48.2017 Paczków, dnia 07.12.2017 ...

7 дек. 2017 г. ... lub drugie danie w postaci wkładu mięsnego- gramatura min. ... żywienia zbiorowego, wysokiej jakości co do wartości odżywczej, gramatury, ...

Uchwala Nr XXXIII/253/13 z dnia 26 marca 2013 r. - bip.mszczonow.pl

26 мар. 2013 г. ... zostały w jednym miejscu stara lodówka, stara kuchnia węglowa i kilka metalowych, zardzewiałych elementów. Poza tym na nieruchomości panował ...

Decyzja Nr 84 z dnia 11 marca 2013 r. - e Dziennik Gazeta Prawna

11 мар. 2013 г. ... wchodzi w ycie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.”,. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI.

Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 04 marca 2013 - Błonie

ul. Powstańców. XXX1/241/13. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 04 marca 2013 ul. Długa. Nazwa przystanku. Błonie 3 Maja.

Znak sprawy: BZP.38.382-32.19

9 сент. 2019 г. ... ul. Jałowcowa 6, Katarzynów. 95-035 Ozorków. 11 236,05 zł. 10 651,80 zł. 584,25 zł. 36 miesięcy. Pakiet 8 - Tablica informacyjna przeszklona.

Znak sprawy

Numer nie jest obowiązkowy ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku. ****) Podanie adresu e-mail ułatwi ... dane Twojego małżonka/drugiego rodzica dzieci,.

Znak sprawy: ZP

Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu lutowania podzespołów ... 9 Lutowanie SMD, PTH przy użyciu lutownicy grotowej.

Znak sprawy: ZUT/ATT/231-291/21/GS

w systemie: „Zaprojektuj i wybuduj”, zwanych dalej „przedmiotem umowy”. ... pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła przez Zamawiającego lub dowolny.