101pdf.pl

Uchwala Nr X/157/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. - Urząd Miasta Gdyni

24 июн. 2015 г. ... W Gimnazjum Nr 1 kontrolowano badanie wydatków dotyczących ... 13) w ramach projektu Gdynia Rodzinna: organizacja balu karnawałowego dla ...

Uchwala Nr X/157/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. - Urząd Miasta Gdyni

24 июн. 2015 г. ... W Gimnazjum Nr 1 kontrolowano badanie wydatków dotyczących ... 13) w ramach projektu Gdynia Rodzinna: organizacja balu karnawałowego dla ...

Uchwala Nr XX/481/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. - Urząd Miasta Gdyni

20 апр. 2016 г. ... nieparzyste i od nr 2 do nr 44 numery parzyste, Kurpiowska, Kutnowska,. Lipnowska, Lotników, Łęczycka, Kaliska, ... Szkoła Podstawowa Nr 44.

Uchwala z dnia 7 czerwca 2018 r. - Urząd Miasta Radzionków

Przygotowania do obchodów Dni Radzionkowa. ... do władz Piekar Śląskich pismu obecnie dowiedzieliśmy się, że na terenie naszej gminy, niedaleko Kocich.

Uchwala Nr VIII.87.15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

30 июн. 2015 г. ... Być może ustawodawca, uzupełniając pojęcie „intensywność zabudowy” o słowa „jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy”, chciał tę ...

UCHWAŁA NR XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca ...

przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, oznaczony numerem ewidencyjnym ... obejmującego teren 01 U/KD-X i część terenu 02 UK,KD-X (Plac Grunwaldzki) oraz.

Uchwala Nr X/107/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. - Miasta Orzesze

27 июн. 2019 г. ... Gombrowicza,. Wesoła, Willowa, Wisławy Szymborskiej, Zawadzka, Żorska 60-211. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - ...

Uchwala z dnia 24 czerwca 2019 r. - Urząd Miejski w Namysłowie

24 июн. 2019 г. ... Śląskie, Smarchowice Wielkie i Krasowice (przewidziano lokalizację ... Dobrzeń i Dobrzeń-Trębaczew, zlokalizowane poza terenami zwartej ...

Uchwala Nr VIII/84/15 z dnia 21 maja 2015 r. - Miasta Orzesze

21 мая 2015 г. ... rezydencjonalno – parkowe na terenie miasta. ... Orzesza, są to wille o architekturze modernistycznej. • ul. Gliwicka 40.

z dnia 5 czerwca 2017 r. - Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka pracownik Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 7. Dyrektor szkoły (przekazujący) sporządza protokół zdawczo-odbiorczy składników.

Uchwala z dnia 24 lutego 2020 r. - Urząd Miasta w Dzierżoniowie

24 февр. 2020 г. ... Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym ... Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Pod Topolą” w Dzierżoniowie.

Uchwala z dnia 31 sierpnia 2020 r. - Urząd Miasta w Dzierżoniowie

31 авг. 2020 г. ... w sprawie nadania statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie ... Opłaty, o których mowa w § 10 odprowadzanie są co miesiąc do budżetu ...

Uchwala z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - BIP - Urząd Miasta Mikołów

powierzchniowe na tych obszarach mają dobrze wykształcone doliny i ... zlokalizowanej automatycznej stacji pomiarowej, która znajduje się w Tychach przy ul.

Uchwala z dnia 17 grudnia 2019 r. - BIP - Urząd Miasta Mikołów

17 дек. 2019 г. ... Leroy Merlin kontenerowa wolnostojąca. 2010. 20/0,4. [kV]. Gliwicka ... Ryguła Stolarnia brak danych brak danych. 20 [kV]. Paprotek.

Uchwala z dnia 25 maja 2020 r. - Urząd Miasta w Dzierżoniowie

25 мая 2020 г. ... Regulamin określa zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na ...

Uchwala Nr CV/1603/14 z dnia 7 maja 2014 r. - Urząd Miasta Krakowa

7 мая 2014 г. ... UCHWAŁA NR CV/1603/14 ... przemieszczania się dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów biorących udział w XXIII Międzynarodowym Festiwalu.

z dnia...pca...... 2015 roku - Urząd Miasta Piekary Śląskie

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą ...

Zarzadzenie Nr 56/15 z dnia 18 lutego 2015 r. - Urząd Miasta Szczecin

18 февр. 2015 г. ... Logo Szczecin Floating Garden. 4. Przedmiot licencji (wymienić rodzaj towarów /usług na których wnioskodawca planuje umieścić znak towarowy ...

z dnia 10 sierpnia 2015 r. - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie

Szymon Piotr Stachowiak, zam. Komorze Przybysławskie ... Katarzyna Stachowiak, zam. Komorze Przybysławskie ... Beata Kostrzewa, zam. Żerków.

Uchwala Nr III/44/2015 z dnia 3 marca 2015 r. - Urzędu Gminy Stężyca

3 мар. 2015 г. ... Uchwala się „Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy. Stężyca”, stanowiące załącznik do ...

Uchwala Nr XIX/173/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

30 июн. 2020 г. ... w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobolice oraz ... Bolechowice, Bobrowo, Cybulino,.

Uchwala Nr XXI/218/16 z dnia 13 czerwca 2016 r.

13 июн. 2016 г. ... Filomatów Chojnickich w Chojni- cach”, współautor w 2004 r.Publikacja: „Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454r. w trady-. Id: 99EEF521-30A5-4055-913A- ...

Uchwala Nr 170/XIV/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

2177). 8. Wniosek – Wniosek o przyznanie stypendium stażowego dla uczniów ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Powiatu.

Uchwala Nr IX/144/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

26 июн. 2019 г. ... Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń klasy V-VI szkoły ... 6) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w bieżącym ...

Uchwala Nr XII/194/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.

18 июн. 2019 г. ... w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania ... Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do ...

Uchwala Nr XLI/262/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

27 июн. 2018 г. ... z Uchwałą Nr XXVIII/172/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 ... tarasów zalewowych, stref brzegowych, jezior i rzek na obszarze gminy),.

Uchwala Nr XXV/207/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.

29 июн. 2021 г. ... Wykaz aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na 2021 rok. LIPIEC. Data Dzień.

Uchwala Nr LI/511/18 z dnia 18 czerwca 2018 r.

18 июн. 2018 г. ... 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ... 2) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Głogowie, Aleja Wolności 2,.

Uchwala Nr XX/210/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.

24 июн. 2020 г. ... a) w rozdziale 80116 - Szkoły policealne o kwotę 160.756 zł ... (Kotulin) ul. z drogą gminną 105509 O w m. Centawa wraz z dokumentacją ...