101pdf.pl

Wójt Gminy Stryszów - Samorzad.gov.pl

31 мар. 2022 г. ... w szachy spotykali się na zaję- ... Adamczyk, Agacie Kurnik-Mam- ... Kontakt: [email protected], [email protected], tel. 33 879-74-12, ...

Wójt Gminy Stryszów - Samorzad.gov.pl

31 мар. 2022 г. ... w szachy spotykali się na zaję- ... Adamczyk, Agacie Kurnik-Mam- ... Kontakt: [email protected], [email protected], tel. 33 879-74-12, ...

wójt gminy stryszów - iir. 271.4.2016

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group ... UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 90-520 Łódź;.

Wójt Gminy Wierzbica - Samorzad.gov.pl

Chrościcki". Spółka z o.o.. Nie podlega ocenie - oferta odrzucona ul. Brzeska 178, 08- ... 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust.

Wójt Gminy Repki - Samorzad.gov.pl

3.3 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Repki - ... Kosów Lacki i gminami wiejskimi Sokołów Podlaski, Sterdyń, Bielany, ...

WOJT GMINY BRZYSKA - Samorzad.gov.pl

Anna Smoleń - p. o. Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki. Komunalnej - członek komisji, ... WÓJT GMINY BRZYSKA. Rafal Papciak ...

Wójt Gminy Łęczyce - Samorzad.gov.pl

Adres do korespondencji: . ... Adres zamieszkania młodocianego pracownika: . ... Nazwa i adres instytucji, w której młodociany realizował obowiązkowe ...

wójt gminy brańsk - Samorzad.gov.pl

4 июл. 2022 г. ... Urząd Miasta Brańsk ul. ... Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim ul. ... Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim ul.

WÓJT GMINY WIERZBICA - Samorzad.gov.pl

Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. ... kopalni węgla kamiennego w sąsiednich gminach Hańsk i Siedliszcze, ...

Rządowe promesy dla gminy Stryszów str. 2 Już czas pożegnać ...

Szanowni Mieszkańcy, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych stanowi bardzo istotny element funkcjo- nowania naszej gminy, pozwala-.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STRYSZÓW NA LATA ...

40 . Ustawa - prawo budowlane traktuje zabytki w sposób szczególny, podkreślając, iż ... wyznaczone zostały następujące główne kierunki działań i wskazania,.

analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy stryszów ...

Załącznik nr 7 - Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów. - 1 : 10 000. Załącznik nr 8 - Ocena aktualności ...

Wynik przetargu Gminy Stryszów, złożono następujące oferty nie ...

25 окт. 2014 г. ... 5. EXPERT Nieruchomości os. Jesionowe 11, 34-100 Wadowice ... 5. KOSATAR - Nieruchomości Anna Kostarczyk, ul. Zyblikiewicza 9,.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRYSZÓW NA LATA 2021-2030

27 окт. 2021 г. ... Na podstawie danych kierunków rozwoju stworzono cele strategiczne, cele operacyjne oraz poszczególne zadania, które odpowiadają na potrzeby ...

gminny program wspierania rodziny dla gminy stryszów na lata ...

Romana. Jabłońskiego w Łękawicy, Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie. Łączna liczba uczniów szkół podstawowych wyniosła 627 uczniów.

wójt gminy

ANDRZEJEWSKI MARCIN PIOTR BOJANICE 28. 6. ANTKOWIAK ANDRZEJ PIOTR OPORÓWKO 15. 7. ANTKOWIAK DARIUSZ BOGDANKI 19 ... PUDLISZEWSKI ANDRZEJ GÓRZNO 41.

Wójt Gminy

Technikum Łączności w Gliwicach,. Politechnika Śląska Wydział Automatyki i Informatyki – absolutorium,. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – studium w ...

wójt gminy

za okres od 9 września 2016r. do 20 października 2016r. ... linii komunikacji zbiorowej na trasie Elbląg - Milejewo - Młynary, wyjazd z Elbląga o godz.

wójt gminy - BIP

Korczak aleksander. Korczak Janusz Leszek. Korczak Michał. Korczak Mirosław. Korczak Teresa ... Piętosa Rafał. Pisarek Dariusz. Pisarek Grzegorz.

Wójt Gminy

Piotr Celeda. 8. Wanda Wysmyk. 9. Danuta Bojanowska ... Piotr Wajszczyk. 25. Marek Sttańczyk. 26. Marzena Sikora ... Zdzisław Piasny. 258. Łukasz Pełka.

wójt gminy - jodłownik

Smoter Marta Zofia. Sarka Małgorzata. Justyna. Dudzik Bożena. Cichowska Papież. Lidia. Stokłosa Urszula. Anna. 7. Swiatko Iwona. 8. Satola Jadwiga. Miejsce.

Wójt Gminy Rewal

Matecki Marek de minimis. Bagińscy SPA Sp. z o.o. de minimis ... Pięterek Przemysław pomoc publiczna COVID-19 ... Ryndak Przemysław pomoc publiczna COVID-19.

WÓJT GMINY W BRENNEJ

W URZĘDZIE GMINY BRENNA ... 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminy oraz Urzędu Gminy w Brennej, a w szczególności: ... 1) list motywacyjny;. 2) życiorys;.

WÓJT GMINY GIZAŁKI

Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach,. ▫ instytucje kultury – Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w ...

wójt gminy żórawina

I. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora szkoły ... Oferty osób przystępujących do konkursu winny zawierać następujące dokumenty:.

Wójt Gminy Krokowa

http: www.krokowa.pl; e-mail: [email protected] ... Wejherowska 3, 84-100 Puck. (6.) BIP Urzędu Gminy Krokowa. 7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa.

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Gdańsk, reprezentowana przez pełnomocnika Rafała Więcka Energa Invest Sp. z 0.0., ... z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji GPZ Płońsk- GPZ Nowy Dwór.

WÓJT Gminy Wielowieś

66 Kaszuba Dawid. 67 Kaszuba Jan. 68 Kaminiorz Helmut. 69 Kamiński Jacek ... 105 Kusz Antoni Łucja. 106 Kusz Alfred. 107 Kusz Piotr. 108 Kwaszczyk Zygmunt.

wójt gminy wisznice

17 янв. 2022 г. ... 9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,.