101pdf.pl

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla ... - GOAP

62-322 Orzechowo Miłosławska. 13. Miłosław - obszar wiejski. 030105. SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOTOWSKIEGO. ZŁOTÓW. 77-400 Złotów ul. Szpitalna.

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla ... - GOAP

62-322 Orzechowo Miłosławska. 13. Miłosław - obszar wiejski. 030105. SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOTOWSKIEGO. ZŁOTÓW. 77-400 Złotów ul. Szpitalna.

Załącznik nr 2 do PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.pdf

o.o. Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze. Instalacja do krakingu termicznego. Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze. 28 733. Linia do produkcji granulatów.

załącznik nr 3 planu gospodarki odpadami województwa ...

6 июл. 2016 г. ... Firma Auto-Złom M. Gubała. Dz. ewid. nr 1583/7 ... AUTO ZŁOM SZCZERBOWSKI J. Szczerbowska ul. Kolbego 13B ... Kuków 86A, 34-206 Krzeszów.

Analiza stanu gospodarki odpadami dla ZM GOAP za rok 2019

➤ Tonsmeier Selekt Sp. Z 0.0. Instalacja MBP Piotrowo Pierwsze 26/27,. 64-029 Czempiń (Region IV);. > ZZO Lulkowo ...

Analiza stanu gospodarki odpadami dla ZM GOAP za rok 2019

Kampania edukacyjno-informacyjna w Radiu Pogoda Poznań, Złote Przeboje Poznań ... Czerwonak Kleszczewo Kostrzyn Murowana Oborniki Pobiedziska Poznań.

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU ...

(+4832) 2517454 fax (+4832) 2517591, e-mail: [email protected] ... Mykanów i Blachownia oraz miastem Częstochowa), od południa z powiatem lublinieckim.

Sprawozdanie z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 09-10

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., z siedzibą w 36-030. Błażowa ul. 3-go Maja 35 (działalność na terenie gminy prowadziła do lutego 2009 r.),.

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla ...

wymiany i warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, przedsiębiorstw ... Komis - Części, Antoni Robert ... Oleśno gm. Gronowo Elbląskie.

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I ...

szlak kolejowy waŜny dla gospodarki kraju relacji Poznań – Inowrocław ... składowanie na składowisku odpadów zarządzanym przez PPHU „Izopol” S.A..

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ...

11 нояб. 2020 г. ... Koordynacja realizacji obowiązków umownych ze strony Urzędu Miejskiego: inŜ. Paweł Nocoń. Wykonawca: IGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ...

Harmonogram realizacji zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych w zakresie ... Firm świadczące usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy to:.

sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami ...

2 нояб. 2021 г. ... 1.2 Podstawa prawna sporządzenia. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z. 2021 r. poz.

sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla ...

2019. 2020. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe ... zbiorcze zestawienia danych o odpadach). Taka sytuacja może wynikać z nierzetelnej ...

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU ...

TESCO/Polska/Sp. z.o.o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. TESCO ul. Mariańska 3, 46-100 Namysłów. 4. Apteka " Pod Białym Orłem” Sp. J.

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla ...

89-650 Czersk. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w. Nieżurawie ... Zdzisław Żuk ul. Kaszubska 28. 84-300 Lębork ul. Kaszubska.

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami ...

15 мар. 2017 г. ... zadań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, opis ich realizacji ... 1 934,0970 1 487,2500 ... Zawiłą 59B Urządzenie LIEBHERR.

aktualizacja planu gospodarki odpadami dla powiatu kępińskiego

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Powiecie kępińskim ......................... 73 ... Gugała Sp.J. Piotr, Grzegorz, Edyta Gugała - Turkowy.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wielickiego

Oczyszczalnia w Zabierzowie Bocheńskim (Gmina Niepołomice ) obsługuje część ... bezodpływowym o pojemności 65 m3 a następnie wywożone do oczyszczalni ...

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami ... - Bip lodzkie

Wykaz skrótów. • b.d. – brak danych. • GUS – Główny Urząd Statystyczny. • IK – instalacja komunalna. • Kpgo 2022 – Krajowy plan gospodarki odpadami 2022.

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z ...

operacji dotyczących systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. ... Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ...

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami ... - eRegion

wytwórców odpadów oraz braku technicznej możliwości generowania zestawień danych z systemu. BDO. W momencie przekazywania przedmiotowego opracowania do MKiŚ ...

Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Mikołajki.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Mikołajki jest częścią Programu Ochrony Środo- ... Plan i określone w nim zadania przewiduje ograniczenie negatywnego wpływu ...

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z ...

Kaliska 31, 66-620 Gubin ul. Kaliska 31,. 66-620 Gubin ... 173 źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z GOK ...

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego ...

ul. Jana Długosza 40, 51 – 162 Wrocław. Wrocław, lipiec-sierpień 2008r. ... Odpady o kodzie 16 01 03 – zuŜyte opony powstają głównie w wyniku.

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z ...

parku reprezentuje około 900 gatunków roślin, a faunę około 30 gatunków ryb, ... których kaloryczność jest wyższa od dozwolonej do składowania (6 MJ/kg) ...

aktualizacja planu gospodarki odpadami dla powiatu legnickiego

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ... Inne waŜniejsze cieki wodne to Nysa Szalona i Wierzbiak - prawobrzeŜne.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wrocławia na ...

NEONET S.A.. 109. ASSAI Sp. z o.o.. 110. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ... 000 Kościan. 17 06 01. 17 06 05. 21.04.2018.

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta ...

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy ... TESCO/Polska/ Sp. z o. o.1) ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków.