101pdf.pl

iyilhiiiiiiuilłliltkliiiiiilliiii Ulż iiihMlihiiiili - Instytut im. Oskara Kolberga

Materiały składające się na poszczególne suplementy, zarówno nowe, ... ści przekazali nam już Wacław Zaleski, Żegota Pauli, K.W. Wójcicki,.

iyilhiiiiiiuilłliltkliiiiiilliiii Ulż iiihMlihiiiili - Instytut im. Oskara Kolberga

Materiały składające się na poszczególne suplementy, zarówno nowe, ... ści przekazali nam już Wacław Zaleski, Żegota Pauli, K.W. Wójcicki,.

Instytut im. Oskara Kolberga

cami pod pachą i mówi - Pekne witam, panie Kolurnbusi M!)śme tak i tu. (Był to Czech). [Żyd handlarz)Z. Przem!:Jśl. Żyd mówi, a spuszcza z tonu, ...

wĘ(& - Instytut im. Oskara Kolberga

Do kapusty służy: a) kłoda, beczka duża; b) kłódka mała a szeroka beczka; o) szadkownica, deska z nożami; d) sie ... idzie do tańca jak wes pękata.

r/r - Instytut im. Oskara Kolberga

Łając kogoś za głupotę, mówi mu się: Rylło ! — Tromba !) ... czył, i kucnoł na ziemi, i pokazał tyłek kościołowi. Tak wtedy ksiondz.

s - Instytut im. Oskara Kolberga

jest Mazowsze, Kolberg zdał sobie w pierwszym rzędzie sprawę, że .,z tego samego już względu znaczne w ... Siedzi sobie zając pod miedzą, J: pod miedzą:J,.

l l l l l - Instytut im. Oskara Kolberga

obsz:lrach, ucz11c po drodze ludzi zabijać smoki , budować domy ... "Krasny-ludek szczególniej poczas ... J-h laslJWY czy leśny (Phi . PK) l.

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

patach, mianowicie między Hucułami pod Czarną Górą. Wszędzie ... rzeźbione w drewnie nad drzwiami lub łóżkiem). ... 12: deski, dranice, belki, bruzy, gonty; ...

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

Kazanowskich (dziś dom Towarzystwa dobroczynności), pałace. Potockich i U ruskich, ... ser, grzyby, orzechy, owoce, kokosze, po kilka groszy, we dwo-.

IIIIIIII - Instytut im. Oskara Kolberga

Na obiad: groch z kapustą, ale groch rozgotowany i chleb, a nadto kluski z kwasem, ... w popielec Da cześć młodych mężatek w karczmie. Na podkoziołku we ...

Kaliskie - Instytut im. Oskara Kolberga

strzegamy to tak w zwyczajach dorocznych więcćj niż ... rzy twierizą, i ż od kałów i bagnisk, na których Kalisz zbudowany, ... 10) pisze: „Damalewicz.

W. Ks. Poznańskie - Instytut im. Oskara Kolberga

wykręceniu (znów po dziewięćkroć), nie wróci na swe pier ... Je-stcze wróbel nie po ilu - bie, ... pę - dzi woł - ki, po — wie - wa ją wiatr da i wiatr.

podole - Instytut im. Oskara Kolberga

Długosz [Dziejów polskich ksiąg dwanaście. Księga VI. T. 2. Kraków 1868 s. 198). ... dola, list H., przesyła piosenkę ludową". Źródło: H. Korespondencja.

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

tak zwana Dyna, taniec nieco wymyślny, zarzucony tu ... Przybieżeli [:] - tak piękni anieli, wszyscy w bieli [:] - ... będziem tam wsyscy weseli.

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

twórca Ludu publikuje wówczas w "Bibliotece. W arszawskiej"4 sześć ... wielkim u ludu poważaniu. Charakter ich kapłański ... królewski trębaczu, narobiłeś,.

iMIHI - Instytut im. Oskara Kolberga

odane w niniejszej Seryi wiadomości etnograficzne, są ... w Zbiorze wiadomości do Antropologii, wydawanym rocznie ... od Siewierza (Chruszczobród).

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

Nic wiemy nic o tym, kiedy Kolberg założył tekę Tarnów·Rze· szów i czym się kierował, ... skich Odrowążów, posiada starożytny kościół z ciosu budowany9•.

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

towskiej pod Radzyminem; tu opowiadał te bajki Koźlik w r. 1868"1. ... teki 10 nazwaną: Bajki własnego zbioru, nieco pieśni i varia. ... Gostyń, woj.

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

pen, wówczas juz wsławiony wirtuoz, którego gra mistrzowska ... Siedzi tam zając pod miedzą, ... Wilk na wskazanem mu miejscu znalazł stado świń i na.

tutaj - Instytut im. Oskara Kolberga

Wrocław. 1811, choc! w małym stopniu uwzgldniające kulturę ludową regionu. (strój kobiecy w okolicy Dolinian, . 242), nie zostały wykorzybtane Jlrzez Kol-.

KALISKIE0.pdf - Instytut im. Oskara Kolberga

Pieśni — paczka spora z melodyjami (przed oddaniem do druku, ... do Porannej medytacyi starego tradytora w „Tygodniku Ilu- strowanym” z r.

Sanockie-Krośnieńskie - Instytut im. Oskara Kolberga

lemko w ko-ukraiński- rejon omawianego obszaru etnograficznego ... trafia się i język ukraiński. ... Ze serem jost on uważany za przysmak.

DZIEŁA WSZYSTKIE - Instytut im. Oskara Kolberga

się troye słońca i tęcza, chociaż pogoda była”4. Do najciekawszych należą zapisy bajek (sygn. 1118, k. 47–53), z któ- rych część Kolberg sporządził w ...

ssaasa wrassa - Instytut im. Oskara Kolberga

królewicz, zaczął znowu raźno machać krzyżówką, wymawiał ła ... wsi sąsiadami; uwiązał ten kowal te klacz do tego gościnnego.

iiiiiiiipiii its IIII - Instytut im. Oskara Kolberga

i XX in.1 Kolberg o swoich zapisach tekstów z Ukrainy stwierdzał: „Ja ... Atramentem też, tą samą ręką co pełne teksty, zapisane są pierwsze.

Kaliskie. Suplement do t. 23 - Instytut im. Oskara Kolberga

Wara, wara, panie bracie, ja jej był pierwszy. ... Daj mi, Boże, |:Panie Boże:|, |:żonki jak najprędzej:|, ... Jarocin 23 – 258, 46 – VI. Żnin 23 – 41.

INSTYTUT IM. OSKARA KOLBERGA - Komitet Nauk Etnologicznych

61-812 Poznań, ul. Kantaka 4 tel./fax 61-852-45-10, ... informują o zwołanej z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga konferencji międzynarodowej.

Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga

pogrzeby, sobótki, dożynki) i zwyczaje (z piosenkami, pogadankami). ... że spojrzenie na przytoczone przez Kolberga cytaty z dzienników („Gazeta Codzienna”,.

I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić najpóźniej w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. W przeciwnym razie, godziny te uznaje się za nieusprawiedliwione ...