101pdf.pl

Między marzeniem a rezygnacją. W kręgu ... - http://rcin.org.pl

panowania na ziemi krainy obfitości, jak również nad systemem, który ... opowieść o „wielkim żarciu" mogła być tylko zabawną facecją, dla gło-.

Między marzeniem a rezygnacją. W kręgu ... - http://rcin.org.pl

panowania na ziemi krainy obfitości, jak również nad systemem, który ... opowieść o „wielkim żarciu" mogła być tylko zabawną facecją, dla gło-.

Między patriotyzmem a syjonizmem - http://rcin.org.pl

Prywatne żydowskie gimnazjum koedukacyjne w Krakowie (1918–1939), „Biuletyn Żydowskiego. Instytutu Historycznego w Polsce” 1988, nr 3–4 (147–148), s.

Między patriotyzmem a syjonizmem - http://rcin.org.pl

Prywatne żydowskie gimnazjum koedukacyjne w Krakowie (1918–1939), ... 5 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APK), Zespół Akt Kuratorium Krakowskiego.

11-1- - t<-3 -1S - http://rcin.org.pl

benzen - alkohol przedstawionych na rys.3 w T = 25 ·c są ... wzór masa tern per al ura. Lem peralura gęstość ciepło cząste- topnienia wrzenia.

http://rcin.org.pl

Jugosławii w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej był ... językami konferencji były jedynie rosyjski i francuski, ale nie angielski"38.

http://rcin.org.pl

Była to właściwie szkoła podstawowa, zorganizowana na wzór powszechnych szkół francuskich. Dopiero w. 1926 r. liceum otrzymało statut szkoły średniej, ...

http://rcin.org.pl

VIII.1946; Gryfice, VI.1946; Drawsko, VI.1946; ibidem nr 4/1, Chojna, VIII.1946; ... Wydział Osiedleńczy nie był przygotowany do przejęcia wszystkich spraw.

http://rcin.org.pl

bytów z niezwykłą przenikliwością poznali najgorsze wady panującego tam ustroju politycznego, ... Wschodnich (Indonezji) oraz chronionych przez USA Filipin.

http://rcin.org.pl

Krystyna Kersten marcową 1921 r. Istnieją tu, co prawda, różnice zdań między ... Busko z objęciem funkcji przewodniczącego PRN (!), 21 VIII 1944. Ibidem,.

http://rcin.org.pl

Zaakceptowanie propozycji Stalina i Wiaczesława M. ... jakichkolwiek kompromisów w kwestii Niemiec, rządy Stanów Zjednoczonych i Wiel-.

http://rcin.org.pl

S. zad. 2 Sosz. ś.Duch. 3 Fon. Sosz,. 4 Mytrofana. 5 Uoiofteja. 6 Wysaryona ... 19 Andreja Str. ... nie chcę — odpowiednich, praktycznych wskazówek.

http://rcin.org.pl

solidarności i współpracy Słowian stawiali ich twórcy i różne dla różnych ... pniowo zmieniał się w jego oczach obraz Ros.ji; nadto brak sympatii nie ...

http://rcin.org.pl

oraz sejmikowych w czasie Sejmu Czteroletniego, zakony były bardziej nara- żone na konfiskaty i reformy aniżeli biskupstwa18 . Stało się jednak odwrotnie.

http://rcin.org.pl

faszyzmu pochodzi z Włoch, a większość podstawowych cech faszyzmu włoskiego znalazła się w stopniu spotęgowanym w narodowym socja.

http://rcin.org.pl

został traktat między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią, która ustępo ... bardziej ważył w bilansie handlowym Stanów Zjednoczonych niż wymia.

http://rcin.org.pl

5 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. ... rajtarskim, które niewiele miały wspólnego z ciężkozbrojną jazdą szla checką 4a.

http://rcin.org.pl

praedecessores Erici, qui in regnum Sveciae se violenter ... betugen openbar in unde mith dussem breve [...] Gode van hymmell unde deme hilligen heren.

http://rcin.org.pl

Slew iński Józef, Ob. g. W oł. Trzebiński Adolf, Ob. g. Woł. ... Ni promyk, ni muszka do ciebie nie wzięci;. Straszliwa dolo, bezdenna boleści!

http://rcin.org.pl

Jako pierwszy profesor malarstwa powołany został do Wilna artysta ... lizie szczegółowej pozostałe w ten sposób cechy wspólne.

¿P - http://rcin.org.pl

portretu Adama Mickiewicza (na stali, rob. Brockhausa ... Słyszę szum skrzydeł — dzióba ostre zgrzyty. ... rzystwo, sąsiad wasz pan Złocki całe lato na wsi.

http://rcin.org.pl

ariańskiej — 32 dorosłych i dzieci oraz 18 osób nie wymienionej z na- zwiska czeladzi — ogółem pół setki, którą przechowywał ... Modlitewnik arianki,.

Oli tez - http://rcin.org.pl

Tuli się po kątach wystraszona załoga ocalonych rozbitków. ... jem—i nie patrz na nich nawet—niechaj krzyczą, bo to psa szczekanie na świę tą procesyę.

http://rcin.org.pl

kasztelana i kanclerza w uregulowanie stosunków polsko-luksemburs-. 1 Sprawa autorstwa tego fragmentu ... ka i miejsce, jakie zajmowała tam królowa Jadwiga.

http://rcin.org.pl

Prac Uniwersytetu Warszawskiego w okresie okupacji, „Palestra" 1958, nr 3/4, s. 25—. 43; S. Walczak, Niektóre ośrodki tajnego nauczania Politechniki ...

http://rcin.org.pl

3 W gniazdach sokolich na terenie Galicji ćwiczenia fizyczne uprawiało ... aktywny członek Ligi Narodowej, czynny w „Sokole” i Towarzystwie Szkoły Ludowej.

http://rcin.org.pl

W naturze godło to czyli symbol, bywa często niewy raźny, sztuka uwydatniając go, ... walecznych rycerzy t>ancji, Angiji, Szkocji i Niemiec, tępił daremnie.

http://rcin.org.pl

ru Orła Białego, Warszawa 1922; idem, Ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 1925; idem, Ordery i odznaczenia polskie, Lwów 1938; idem, ...

http://rcin.org.pl

Zjawiska podobne różniące się skalą są pod względem jakości jednakowe. 2. PODOBIEŃSTWO I POKREWIEŃSTWO. Pojęcie podobieństwa znane z geometrii w odniesieniu do ...