101pdf.pl

Załącznik do zarządzenia Nr B.050.147.2018 Burmistrza Ożarowa ...

25 июл. 2018 г. ... międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa. ... osiagają dochód, oraz dzieci/podopiecznych prawnych tych osób do nabycia biletów z.

Załącznik do zarządzenia Nr B.050.147.2018 Burmistrza Ożarowa ...

25 июл. 2018 г. ... międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa. ... osiagają dochód, oraz dzieci/podopiecznych prawnych tych osób do nabycia biletów z.

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 335/2018 Burmistrza Pakości z dnia ...

nr 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy na odcinku od m. Tuczno do m. Rybitwy”. ... Sp.j. 206. Szostek Henryk. 207. Szulc Grzegorz. 208. Szulc Piotr.

Załącznik do Zarządzenia nr 464/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z ...

17 дек. 2018 г. ... 4) Regulamin – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu ... świadczeń, ustalona w planie dochodów i wydatków zfśs.

P Załącznik do Zarządzenia Burmistrza MiG Siewierz

1 сент. 2022 г. ... Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ) ...

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Pszczyny

29 февр. 2016 г. ... 44-293 Gaszowice. Prosi o przeznaczenie działki ... Rzymsko-Katolicka Parafia. Dobrego Pasterza ul. Ofiar Oświęcimskich 55.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/17 Burmistrza Miasta Poręba ...

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych wydawane indywidualnie przed ...

ZAŁĄCZNIK nr 1 do zarządzenia nr WAO.0050.218.2020 Burmistrza ...

26 нояб. 2020 г. ... 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach. Adres siedziby Jednostki: ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2015 Burmistrza Bytowa z ...

27 июл. 2015 г. ... z kostki brukowej. Bytów, ul. Naruszewicza ... Pochyła. -utwardzenie miejsc parkingowym o wym. 64x5m ... -niwelacja terenu o pow. 540 m2.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 162/2021 Burmistrza Miasta ...

STRÓJ NA WF (bluza sportowa, dres sportowy, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, ... BASEN (strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary pływackie, ...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/12 Burmistrza Barcina z dnia 8 ...

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze ... 4) publikacja w BIP ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko,.

Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z ...

10 авг. 2015 г. ... Marta Zofia Matkowska. Jawor. 6. Piotr Łukasz Litwiński ... Iwona Lasek. Jawor. 7. Monika Ewa Dolasińska.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy ...

Data i miejsce urodzenia. PESEL w przypadku ... matki/opiekunki prawnej ... zameldowania dziecka (jeżeli jest inne niż w dowodzie osobistym rodzica).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2017 Burmistrza Gminy Kłecko ...

1 авг. 2017 г. ... 1. Podczas egzaminu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz odpowiada na pytania ...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/1077/2022 Burmistrza ...

20 июн. 2022 г. ... Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury z/s ... Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach – list motywacyjny;.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta - BIP - Łaziska Górne

28 окт. 2004 г. ... Karolina Rzepka zam. Łaziska Górne. Katarzyna Machul ... Mikołów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 Gimnazjum Nr 1, ul. Ogrodowa 48.

ZARZĄDZENIE Nr B.0050.65.2022 Burmistrza Ożarowa ... - BIP

30 мар. 2022 г. ... W sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej im. Szarych ... 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

do Zarządzenia Nr 183/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie ...

1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno wychowawczego, ...

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2018

Świnoujściu wydaje Prezes TPŚ Sp. z o.o. po uzgodnieniu z armatorami, jeżeli wycieczka obejmuje zwiedzanie promów. Obowiązuje od. 25.05.2018 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr PP3.021.29.2018 Dyrektora ...

27 дек. 2018 г. ... 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Publicznym. Przedszkolu Nr 3. Im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, ...

Załącznik do ZARZĄDZENIA 22/2018/2019

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w ... Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia oraz.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 133/2018 Dyrektora Naczelnego ...

10 сент. 2018 г. ... lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych, zwany dalej Regulaminem, stanowi: § 1. 1. Staż kierunkowy do specjalizacji może ...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SP 20 nr 02/2018 z dnia20 ...

20 февр. 2018 г. ... planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, ... wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i wczasów.

Załącznik do Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego Nr 44/2018 z ...

3 авг. 2018 г. ... Wyłonienie najpiękniejszego wieńca dożynkowego z terenu Powiatu ... Dzierżoniowskiego, wg wzoru karty zgłoszenia do konkursu w terminie do ...

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2018 Miejskiego Komisarza ...

Członek: MARZENA KOŁODZIEJCZYK. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 394. Szkoła Podstawowa Nr 80. Kraków, Os. Na Skarpie 8. Przewodniczący: BARBARA KRUCZEK.

Załacznik do Zarządzenia Nr B.0050.219.2018 z dnia 16 ... - BIP

16 окт. 2018 г. ... okres halsztacki-wczesny lateński, okres wczesnośredniowieczny XI-XIII w., ... starożytność, późny okres lateński-okres wpływów.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 101/2018 Rektora WUM z dnia ...

21 сент. 2018 г. ... ULOTKA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW I STUDENTÓW WUM ... a 2 rokiem życia), Poliomyelitis, Odra, Świnka i Różyczka ( MMR - 2 dawki).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 1/2018 Zasady przyjęcia

Wniosek o przejście ucznia do innej klasy składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie) podając uzasadnienie i wskazują klasę, do której chcieliby przenieść ...

Załącznik do Zarządzenia nr 56 Rektora PK z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Obieg dokumentów i pism wewnątrz PK może być prowadzony w formie ... Uzgadnia rejestry VAT w zakresie ewidencji wszystkich wystawionych faktur kosztowych.