101pdf.pl

UCHWAŁA NR 149/434/2021 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO ...

27 мая 2021 г. ... www.bip.powiat.tczew.pl oraz w Biurze Rady Powiatu Tczewskiego. ... Kartuski, Powiat Kościerski, Powiat Malborski, Powiat Kwidzyński, ...

UCHWAŁA NR 149/434/2021 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO ...

27 мая 2021 г. ... www.bip.powiat.tczew.pl oraz w Biurze Rady Powiatu Tczewskiego. ... Kartuski, Powiat Kościerski, Powiat Malborski, Powiat Kwidzyński, ...

UCHWAŁA NR 91/199/2021 ZARZĄDU POWIATU ...

26 мая 2021 г. ... własnych powiatu; WTZ w Nowej Woli 7 uczestników z Gminy Narewka na ... Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wydał specjalne ... Bielska 41:.

UCHWAŁA NR 530/2021 ZARZĄDU POWIATU ...

14 янв. 2021 г. ... w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na ... 1) organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności ...

UCHWAŁA NR VI-217/2021 ZARZĄDU POWIATU ...

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Agnieszka Powichrowska Postanowieniem z dnia. 30.12.2008 r. umorzyła postępowanie z art. 824 § ...

UCHWAŁA NR 648/2021 ZARZĄDU POWIATU ...

26 мая 2021 г. ... Miasto Toruń. 11 105,33. 12. Miasto Włocławek. 142 633,48. 13. Miasto Zielona Góra. 450,00. 14. Powiat Bialski. 9 594,00.

Oferta-szkół-ponadpodstawowych-Powiatu-Tczewskiego-2021 ...

stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca. 48. 2. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.8klasa.codalej.powiat.tczew.pl ...

UCHWAŁA Nr 379/2021 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z ...

24 мар. 2021 г. ... PSZOK. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ... Grudziądz Zakurzewo, 86-300 Grudziądz. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z ...

UCHWAŁA NR 434/2021 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z ...

4 авг. 2021 г. ... JAGODA. EK.4362.218.2021 MIASTA CHEŁMŻA. 22. BRODOWSKI. MAREK. EK.4362.258.2021 OBROWO. 23. BUCZKOWSKA. KAROLINA ... ŁUSZCZAK. BARTOSZ.

UCHWAŁA Nr 470/2021 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z ...

14 окт. 2021 г. ... Toruńskiego za lata 2019-2020, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/97/2016 Rady ... odpady komunalne w punktach skupu złomu i surowców wtórnych.

uchwała nr 269/2021 zarządu powiatu nowodworskiego

20 янв. 2021 г. ... Pani Maria Matuszewska, Powiatowy Inspektor Nadzoru. Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim. 20 000,00. 6.

UCHWAŁA Nr 220/2021 ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO z ...

8 нояб. 2021 г. ... Tomasza Zana we Wschowie. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.

UCHWAŁA Nr 497/2021 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z ...

24 нояб. 2021 г. ... ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Doposażenie sali koncertowej Szkoły.

Uchwała Nr 382 /2021 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa. Piłsudskiego w. Wieruszowie. Komenda Powiatowa. Państwowej Straży. Pożarnej w Wieruszowie. Biblioteka Publiczna.

Uchwała Nr 381/2021 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 50.000,00 zł; ... $20. W ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru.

UCHWAŁA NR 451/2021 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z ...

8 сент. 2021 г. ... z 2021 r, poz. 1038. 2 Komunikat Ministra Edukacji i Nauki zmieniony w dniu 2 września 2021 r. Page 2 ...

uchwała nr 312/2021 zarządu powiatu nowodworskiego

25 мая 2021 г. ... ZA 2020 ROK. Nowy Dwór Mazowiecki, maj 2021 ... Wyniki matur uczniów w roku szkolnym 2019/2020 szkół, ... kosztów oraz harmonogram robót.

UCHWAŁA NR 430/2021 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO z ...

14 янв. 2021 г. ... udzielonej dotacji w zł. 1. Pomorski Ośrodek. Rehabilitacji Dzikich. Zwierząt Ostoja. Leczenie, rehabilitacja oraz opieka nad.

UCHWAŁA Nr 20/2021 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO z ...

Agnieszka Bolek - Liszka. Pompa ciepła powietrze - woda. Siechnice. 3000. 20. Dominik Saliński. Pompa ciepła powietrze - woda. Długołęka.

Uchwała nr 485/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego

29 окт. 2021 г. ... Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 listopada 2021 r. ... pracy dla pracowników niebędących nauczycielami oraz prowadzenie spraw związanych.

UCHWAŁA NR 201/91/2021 ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY z ...

21 янв. 2021 г. ... 3.81 km. Trasa: Brodnica-Osiek. 6.63 km. Droga wojewódzka nr 560. (odcinek Brodnica – Osiek). 6.63 km teren gminy Miasto Brodnica 1.49 km.

UCHWAŁA NR 155/2021 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia ... Wzór sprawozdania z wykonania zadań publicznych, o których mowa w § 1, ...

Uchwała nr 280/2021 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Wybiera się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. AL. Jana Pawła II 24, 00-133. Warszawa, jako instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o ...

UCHWAŁA NR 431/2021 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO z ...

14 янв. 2021 г. ... Sportowy "Pol" Czersk. Cykl turniejów piłki ręcznej dziewcząt w ramach XIX Memoriału im. R. Bruskiego. 3 000. 21. Międzyszkolny Uczniowski.

UCHWAŁA Nr 356/2021 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z ...

27 янв. 2021 г. ... zawodowych zrzeszających nauczycieli ustala się na rok 2021 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach ...

UCHWAŁA Nr 422/2021 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z ...

14 июл. 2021 г. ... Rysunek 25 Mapa usytuowania Nadleśnictwa Gniewkowo względem Powiatu Toruńskiego. Źródło: https://www.bdl.lasy.gov.pl/ ...

Uchwała nr 163.81 .2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia ...

określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz niepełnosprawnych, uchwala się co następuje: zatrudnianiu osób.

Uchwała Nr 56/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 ...

15 апр. 2021 г. ... Sztuka Młodych, podsumowująca osiągnięcia młodych artystów oraz zbierająca ... kierowcy - w formie nowoczesnych warsztatów edukacyjnych ...

1 UCHWAŁA NR LXXVI/167/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z ...

31 мая 2021 г. ... budowlanej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności ...