101pdf.pl

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na ...

BIP. Biuletyn Informacji Publicznej ... a od północnego zachodu gmina graniczy z Gminą Żukowo (Powiat Kartuski). Od północnego.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na ...

BIP. Biuletyn Informacji Publicznej ... a od północnego zachodu gmina graniczy z Gminą Żukowo (Powiat Kartuski). Od północnego.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy ... - BIP

Spis rysunków: Ryc. 1. Gmina Niemcza na tle powiatu dzierżoniowskiego………………………………….. 28. Ryc. 2. Położenie Gminy Niemcza……………………………………………………………… 29.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gniew na ...

kolektor deszczowy „Betoniarnia”;. 2) kolektor deszczowy „Szpital”; ... grąd niski związany z dolnymi terasami strumieni i rzek, najbogatszy florystycznie.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na ...

Priorytety polityki ekologicznej Gminy Cielądz na lata 2014-2017 z perspektywą ... Powierzchnia użytków rolnych w gminie Cielądz wg stanu na 31.12.2012 r.

aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy i miasta ...

Wiąz szypułkowy Limak W dobrej kondycji zdrowotnej ... Kapturka, Kawka, Kobus, Kopciuszek, Kos, Kowalik, Krętogłów, Krogulec, Krzyżówka, Kulczyk,.

aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy główczyce na ...

Parki w zespole dworsko-parkowym: Cecenowo, Choćmirówko, Ciemino, Główczyce, ... Największe z torfowisk: Ciemińskie Bagno, Bagna.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowo na ...

Spływ rzeką Drwęcą: całkowita długość szlaku 207,2 km;. • Szlak Strugi Brodnickiej długość ... Formę graficzną tego opracowania stanowi mapa topograficznej.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na ...

8 дек. 2017 г. ... na najbliższych od ulicy elewacjach. ... stanowisk fauny chronionej (głównie bocian biały oraz nietoperze: mroczek późny, nocki:.

Aktualizacja Programu Ochrony środowiska gminy Kamień ...

dalej do innych miast i miejscowości gminy i powiatu w większości posiadają nawierzchnię ... krzyżówki, łabędzie nieme, perkozki, gągoły, cyraneczki.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Wielowieś na ...

42-600 Tarnowskie. Góry [email protected] Prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko ...

Łobez, nr 162 – Zarańsko – Świdwin, nr 173 – Drawsko Pom. – Połczyn Zdrój, nr 175 –. Drawsko Pom. ... PGNiG/ zarząd województwa, zarząd powiatu, gmina.

aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy lubsza na lata ...

DLA GMINY LUBSZA NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021. 2 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23. 45-864 Opole tel./fax. 077/454-07-10, 077/474-24-57.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

W dolinach Łobżonki, Lubczy i Orlej występują ponadto osady aluwialne ... mannę gajową, przylaszczkę pospolitą, gajnika lśniącego, lilię złoto głów, grążel.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

Friedleina 4-6, [email protected] SPIS TREŚCI ... Zbiornik o charakterze limnicznym, okres wymiany wody wynosi ... w Szymbarku wyniosła 12 324 µg/m3;.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

Rysunek 10. Lokalizacja obszarowych form ochrony przyrody ustanowionych na terenie Gminy Racibórz.. 57. Rysunek 11. ... tzw. malwy pensylwańskiej itp.).

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

31 дек. 2015 г. ... następujących gatunków ptaków: dzięcioł czarny, kania czarna (PCK), ... leśno-polne i prowadzi wokół czystych i ciekawych jezior : Rydzyk ...

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

do zalegania powietrza o zwiększonej wilgotności i niższej temperaturze niż na ... klasyfikacji zasobów pod względem możliwości ich zagospodarowania,.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

POWAŻNE AWARIE . ... Johna Lennona 4, Otwock ... operatora systemu energetycznego PGE Dystrybutor Warszawa-Teren Sp. z.o.o. nowej stacji.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

1 янв. 2011 г. ... „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata ... Gmina Bejsce naleŜy do „Aglomeracji Kazimierza Wielka” i planuje ...

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

DLA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022. 3. SPIS TREŚCI. 1. WPROWADZENIE .

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA. DLA GMINY BIAŁY DUNAJEC NA LATA 2014-2017. Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021. Biały Dunajec 2013 ...

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ...

DLA GMINY GŁUBCZYCE NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 ... stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2013.

aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu ...

Polana Przysłop Kominiarski. - zespół 3 szałasów, nr rej. ... odczep linii GPZ Szaflary–GPZ Nidzica do GPZ Bukowina Tatrzańska – długość linii. 9,767 km.

aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu ...

dróg nr: 49 Opole-Racibórz, 408 Kłodzko-Gliwice oraz 418 Kędzierzyn-Koźle - ... utworzono miasto Kędzierzyn – Koźle, liczące obecnie 61 617 mieszkańców i ...

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu ...

Powiatu Chrzanowskiego przez Polską Akademię Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami ... (eutrofizacja) wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia ...

aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu kłobuckiego ...

Gospodarcza mapa powiatu wyodrębnia umownie dwie strefy. ... Kłobuck - Urwisko - Krężoły - Rybno - Hutka - Truskolasy - Stawy nad Okszą - Kłobuck oraz ...

aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu grodzkiego ...

4 мая 2019 г. ... WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... w Lublinie przekazał pismem z dnia 17 grudnia 2018 r., znak:.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna

uszczelnienie i usprawnienie sieci przesyłowych ... beczkach 0,5 t transportem kołowych drogami krajowymi nr 9 i 28 przewoŜony jest do.