101pdf.pl

UCHWAŁA Nr XLVII/323/2018 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 14 ...

14 февр. 2018 г. ... Inwestycje gminne - aktualny stan ich realizacji i zamierzenia w tym zakresie. ... Kierownik GBP;. Wójt Gminy;. Kierownik DDS;. Wójt Gminy ; ...

UCHWAŁA Nr XLVII/323/2018 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 14 ...

14 февр. 2018 г. ... Inwestycje gminne - aktualny stan ich realizacji i zamierzenia w tym zakresie. ... Kierownik GBP;. Wójt Gminy;. Kierownik DDS;. Wójt Gminy ; ...

Uchwała Nr XXXVII/295/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 ...

15 сент. 2021 г. ... Uchwała Nr XXXVII/295/2021. Rady Gminy Zarszyn ... Przedszkole Publiczne w Jaćmierzu,. 6) Szkoła Podstawowa w Pielni,.

UCHWAŁA NR XLVII/367/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 29 ...

29 сент. 2010 г. ... 8) granice nieruchomości wraz z numerami działek. ... w granicy działki,. 12) lokalizację blaszanych garaży i budynków gospodarczych,.

UCHWAŁA NR XLVII/306/2018 - RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 21 zezwoleń; ... miejscem sprzedaży w ilości 18 punktów i w miejscu sprzedaży w ilości 2 punktów. UZASADNIENIE.

UCHWAŁA NR LIX/437/2018 RADY GMINY W KOZŁOWIE z dnia 16 ...

16 нояб. 2018 г. ... Nidzica. [TEKST ORYGINALNY]. Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, jako organizacja o ... z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Sławomir Sadowski.

UCHWAŁA NR LIV/352/2018 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia ...

27 сент. 2018 г. ... Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice. Opracowanie: Pracownia urbanistyczno-architektoniczna MONDRA design Łukasz Wożniak.

UCHWAŁA NR LI/505/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 17 ...

10 янв. 2018 г. ... dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę ... następujące miejscowości: Chomęcice, Głuchowo, Jarosławiec, ...

Uchwała Nr 16/18 Rady Gminy Rzgów - z dnia 27 grudnia 2018 r.

... wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku ... Ślesinie - 2.790,00 zł, ... udostępnianie elektronicznych usług publicznych.

Uchwała Nr 337/XLVI/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 ...

17 апр. 2018 г. ... “Lasy nad Górną Liswartą” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 163, poz. 3071);. 3) plan – ustalenia niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym ...

UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 RADY GMINY STEGNA z dnia 21 ...

21 июн. 2018 г. ... przyplażowych w Jantarze. Uchwała Nr XXL/358/2002 ... Stegna, Jantar, Junoszyno i Mikoszewo, o łącznej liczbie 4.079 mieszkańców w 1999 roku ...

Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r.

20 дек. 2018 г. ... dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do ... Pomoc taka udzielana jest na wniosek dyrektora szkoły lub.

Uchwała Nr XLI/441/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 24 ...

24 апр. 2018 г. ... z terenu miasta Stargard, gminy wiejskiej Stargard oraz gminy Kobylanka. Wieloletni plan rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i ...

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia ...

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.

UCHWAŁA Nr LIV/425/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia ...

27 дек. 2018 г. ... w Węgorzewie Uchwałą Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 11 ... Udział społeczeństwa w pracach nad planem zagospodarowania ...

Uchwała Nr LXI/430/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 ...

Jasielskiego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. ... (również w święta i inne dni wolne od pracy). 8:00-20:00. Apteka czynna całodobowo.

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia ...

18 дек. 2018 г. ... w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego ... Odpadów SELEKT w Czempiniu uruchomił na terenie Gminy Grodzisk ...

UCHWAŁA NR L/659/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 ...

29 мар. 2018 г. ... Ustala się zasady używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi, sztandaru i hejnału. Miasta Kalisza, których wzory określone zostały w ...

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY NOWA SÓL

RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości ...

BUDŻET GMINY ZARSZYN NA 2018 r.

Dnia 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XLV/310/2017 przyjęła Budżet Gminy. Zarszyn na 2018 rok. 1. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi ...

UCHWAŁA NR 22.XLVII.2017 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

2. Klasy II i III dotychczasowego Gimnazjum w Debrznie włącza się z dniem 1 września 2017 r. na okres do 31 sierpnia 2019 r. do Szkoły Podstawowej w ...

UCHWAŁA NR .K ttS .j.d d k ię Z RADY GMINY W ŁUKCIE Z DNIA ...

Pasłęki wynikającą, z Rozporządzenia Wojewody dotyczącego systemu ... M I UM.UC I w u h k y c i i i. CUirtJUAHJw. *V » *C M.

1 Uchwała Nr XLI/285/06 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 26 ...

sięw w niej znajdować nieruchome i ruchome zabytki archeologiczne. ... Rudnik Szlachecki – Wysokie-Krasnystaw, z obwodnicą m. Żółkiewka W(GP)01.

UCHWAŁA NR XXX/174 /10 RADY GMINY SPICZYN z dnia 24 ...

24 мар. 2010 г. ... 3) Jawidz zgodnie z załącznikami nr 10-22; ... zagospodarowania do funkcji z zakresu podstawowego lub ... Rządcówka obecnie szkoła,.

UCHWAŁA NR ……………… RADY GMINY IZABELIN z dnia ...

Pietkiewicza, dalej południową granicą działki 74 do jej południowo- ... miejsc i obiektów czasowego gromadzenia odpadów (śmietników), małej architektury ...

UCHWAŁA Nr IX/65/11 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 ...

z udziałem środków europejskich w wysokości - 1.894.300 zł ... dotacja w wysokości 14.559 zł z przeznaczeniem na ,,Wyprawkę szkolną".

UCHWAŁA NR XIV/75/07 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 ...

proporcji powierzchni działki budowlanej do kubatury budynków wynoszącej 1:1, ... budynku, powinien być dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu ...

UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY ZIELONKI z dnia ...

23 сент. 2021 г. ... wszystkich kategorii egzaminów VIII-klasisty na tle wybranych JST. ... elementów biologicznych – zaklasyfikowane do 4 i 5 klasy ...

UCHWAŁA NR XXV/209/13 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 30 ...

30 апр. 2013 г. ... ewidencyjnej 2450,wzdłuż granicy miejscowości;. 10) Ulica Kalinowa (wg PESEL ul. Kalinowa) - przebieg po działce ewidencyjnej nr 1666/3 i ...