101pdf.pl

Zarządzenie Nr 56/14 - Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Mączyńska. Perchaluk. Pieniek. Sawczuk. Maria Małgorzata | Stefaniuk. Ewa. Tarasiuk. Anna. Iga. Jolanta Michalina. Monika. Michał Jan. Załącznik.

Zarządzenie Nr 56/14 - Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Mączyńska. Perchaluk. Pieniek. Sawczuk. Maria Małgorzata | Stefaniuk. Ewa. Tarasiuk. Anna. Iga. Jolanta Michalina. Monika. Michał Jan. Załącznik.

Zarządzenie nr 86/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29 ...

29 мар. 2022 г. ... Zarządzenie nr 86/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu.

ZARZĄDZENIE NR 19/22 PREZYDENTA MIASTA BIAŁA ...

24 янв. 2022 г. ... Zarządzenie nr 19/22 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności.

Prezydent Miasta Biała Podlaska

marzec 2021 r. ... dla której wartości zanieczyszczeń SO2, NO2, Pb, C6H6, CO, O3, As, Cd, Ni, ... Delegatura w Białej Podlaskiej (stan na sierpień 2017 r.) ...

URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA

2 июл. 2020 г. ... "Organizacja kolonii kolonii letnich w Okunince nad jeziorem Białym dla dzieci i młodzieży z miasta Biała Podlaska,.

Prezydent Miasta Biała Podlaska

Wykonawca: GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka, ul. Traktorowa 43 lok. 2, 91-117 Łódź. Autorzy opracowania:.

Untitled - Urząd Miasta Biała Podlaska

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu ... wyprawy krajoznawcze, zajęcia terenoznawcze nauka posługiwania się kompasem, czytanie.

protokół - Urząd Miasta Biała Podlaska

Aleja Jana Pawła II 97, Biała Podlaska. Technikum ZDZ im. Krzysztofa Kamila. Baczyńskiego. Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ im. Krzysztofa Kamila. Baczyńskiego.

Untitled - Urząd Miasta Biała Podlaska

Iwan-Kołodyńska Marzena. Kondratiuk Katarzyna Zofia. Maksymowicz Marek. Miciuk Ewa Weronika. Olszewska Wanda Teresa. Panasiuk Wiesława. Parafiniuk Mirosława.

Plan_Zarzadzania_Kryzysowego... - Urząd Miasta Biała Podlaska

chorobotwórcze, które mogą powodować chorobę ludzi, zwierząt ... Jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP wykonujące pomiar skażenia radioaktywnego gleby, ...

Centrum I etap - Urząd Miasta Biała Podlaska

3) granice obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obrębie działek budowlanych. ... Wysokość zabudowy od dwóch do trzech kondygnacji z poddaszem uŜytkowym;.

REJESTYR UMÓW IV k. - Urząd Miasta Biała Podlaska

11 февр. 2016 г. ... organizacyjnej Urzędu Miasta Biała Podlaska ... Agata Szupiluk. 0,50 x 11,4km. 1 026,00 ... BIASOV MEBLE. Sp. z o.o.. 44 946,66 zł.

Podział mandatów - Urząd Miasta Biała Podlaska

Nazwa szkoły. Adres szkoły. Ilość uczniów na dzień 30.09.2021 r. Ilość mandatów ... Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska ...

ul. Orzechowa 58. 2. Park linowy i trampoliny "Pod dębami". Park linowy oraz zestaw modułowych trampolin do użytku zewnętrznego. Park u zbiegu ul.

Prezydent Miasta Biała Podlaska WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ...

/dziecka/ucznia) do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ... Punkty 2, 3 i 4 należy wypełnić, jeśli dowóz dziecka odbywa się na trasie ...

Wytyczne programowo-przestrzenne - Urząd Miasta Biała Podlaska

walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” planuje wykonanie edukacyjnej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą edukacyjno- ...

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 ...

obwodnicy (odcinek Woroniec-Biała Podlaska) w 2016 r. wyniosło 11667 p/d, ... Pierwszy wskaźnik – udział terenów zieleni (ogółem – tereny zieleni urządzonej.

oferta realizacji zadania publicznego - Urząd Miasta Biała Podlaska

nazwa banku Bank Spółdzielczy Biała Podlaska. 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta a) Bożena Masarz- prezes Stowarzyszenia.

Zasady naboru - przedszkola 2016 - Urząd Miasta Biała Podlaska

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oferują bezpłatne nauczanie, ... dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ...

Projekt zmiany studium na sesje - Urząd Miasta Biała Podlaska

Biała Podlaska ma system kanalizacji rozdzielczej, który obejmuje: sieć kanalizacji ... Odpady powstające w zakładach opieki zdrowotnej (szpital, ...

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin

28 сент. 2018 г. ... Pacocha Jędrzej. 3. Stawowy Jagoda. OKW nr 10. Szkoła Podstawowa nr 33 ... Leńczuk Monika. 3. Paja Martyna. 4. Piątek Natalia.

ZARZĄDZENIE NR 47/16 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

12 февр. 2016 г. ... Łomża - KWW Praca i Przyszłość – Jerzy. Ząbkiewicz. 3/ P. Edyta Murat. - zam. Łomża - Komitet Wyborczy PSL ... Bernatowicza 4. Zespole.

ZARZĄDZENIE NR 556 /09 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dzieli się na: 1) Referat Obsługi Finansowej i Technicznej,. 2) Referat Utrzymania Czystości Miasta,. 3) ...

Zarządzenie nr 210 - Prezydenta Miasta Torunia - BIP

3) Małgorzata Bielecka - Skop - dyrektor Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu;. 4) Maciej Pasternak-ekspert;. 5) Grażyna Górska - ekspert.

ZARZĄDZENIE NR 120/81/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z ...

19 дек. 2016 г. ... prawnego oraz kierowcę samochodu służbowego. 4. Podstawę przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru.

ZARZĄDZENIE NR 562/2021 PREZYDENTA MIASTA ...

14 апр. 2021 г. ... Warszawy pozostające we władaniu szkół i placówek oświatowych, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym;. 3) najmie na wyłączność – ...

Zarządzenie Prezydenta Miasta Chełm

prowadzonych przez Miasto Chelm w roku szkolnym 2021/2022 ... Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm.

ZARZĄDZENIE NR 515/12/2017 PREZYDENTA MIASTA ...

6 дек. 2017 г. ... Anna Jaworska. 1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016r. poz. 2138 i 2255 oraz z 2017r.