101pdf.pl

AB 1021 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl ... 26-021 Daleszyce.

AB 1021 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl ... 26-021 Daleszyce.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

3 янв. 2022 г. ... Liczba diastazowa. Zakres: (1,0 - 20) Schade. Metoda spektrofotometryczna. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14.01.2009 (Dz.U.Nr 17, poz. 94) p.

AB 150 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

przyczepy, naczepy. Wymiary kątowe pojazdu. (badania stanowiskowe):. - kąt poprzecznych wychyleń siodła ciągnika siodłowego. Procedura PB-014.

AB 487 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

LABORATORIUM BADAWCZEGO. SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY. Nr/No AB 487 ... Kopernika 7; 21-500 Biała Podlaska. Przedmiot badań/wyrób.

AB 540 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental ... tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień.

AB 403 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

PN-P-04613:1997 pkt. 3.2, 3.4. Masa liniowa i powierzchniowa ... PN-92/P-84750. Wymiary wyrobu konfekcyjnego z płaskich ... 4-metoksy-m-fenylenodiamina.

AB 500 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

W TYCHACH ul. Budowlanych 131. 43-100 Tychy ... Budowlanych 131, 43-100 Tychy. Przedmiot badań/wyrób ... Woda na pływalniach. Stężenie azotu azotanowego.

AB 261 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Wydanie nr / Issue No 23, 29.12.2021. 1/17. Nazwa i adres / Name and address. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNIK. INNOWACYJNYCH EMAG. ZESPÓŁ ...

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

(STEC) oraz serotypowanie O104, O45, O121. Metoda real-time PCR. Normy 5). Instrukcja Producenta 4). Woda. Żywność 1). Obecność i liczba drobnoustrojów.

AB 804 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Metoda sondą dynamiczną lekką z końcówką stożkową SD. PN-B-04452:2002. Wskaźnik zagęszczenia. (z obliczeń). Moduł odkształcenia.

AB 503 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Zaczepy kulowe i haki holownicze. Mechanical coupling devices. Wymiary i odkształcenie. Dimensions and deformations. Regulamin ONZ nr 55. - zał. 5 p.1.

AB 415 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Badanie właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, ... chemicznych i do badań właściwości fizycznych ... Wykrywanie obecności żywych jaj.

AB 572 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

W SŁUPSKU ul. Piotra Skargi 8. 76-200 Słupsk ... Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk. Przedmiot badań/wyrób ... trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz).

AB 408 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Portowa 13b, 76-200 Słupsk. Przedmiot badań/wyrób. Rodzaj działalności/badane cechy/metoda ... dla trzech składowych kierunkowych. (ahwx, ahwy, ahwz).

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 910

2/17. Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ... masą 25 kg i 50 kg oraz bez obciążenia. Energia kinetyczna pocisków oraz łuków i strzał.

AB 171 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Siła rozcalania pocisku. NO-13-A229:2015. NO-13-A510:2007 ... Parametry balistyczne trajektorii lotu rakiety: ... wzlatujących, trajektoria lotu.

AB 201 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

AB 201 wydany przez / issued by. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI. 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42. Wydanie/Issue 24 z/of 29.06.2022.

AB 151 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Nazwa i adres / Name and address. WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ. IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO. LABORATORIUM BADAWCZE WITI ul. Obornicka 136.

AB 190 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Badania elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń / Electric and electronic ... Kosiarki trawnikowe z silnikiem ... Kosiarki rotacyjne i bębnowe oraz.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Prędkość powietrza. Zakres: (0,15 - 5,0) m/s. Metoda pomiarowa bezpośrednia. PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04. Wskaźnik PMV. Wskaźnik PPD. (z obliczeń).

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

26 июл. 2022 г. ... Cykl akredytacji od 4.07.2018 r. do 13.11.2022 r. ... Kod identyfikacyjny / ... medycznych, wyrobów chemii gospodarczej, ...

AB 882 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Stężenie/zawartość octanu etylu. Zakres: (0,45 – 2163) mg/m3. (0,011 – 10) mg w próbce. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. (GC- ...

AB 003 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Ogrzewacze stóp i maty grzejne. (buty elektryczne). PN-EN60335-2-81:2003+A1+A2. EN 60335-2-81:2003+A1+A2. IEC 60335-2-81 ed. 2 , am. 1, am 2.

AB 990 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Dział Sekcji Ścieków ul. Energetyków 26, 26-600 Radom. Przedmiot badań / wyrób. Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda. Dokumenty odniesienia.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / Tests concerning environmental ... mikroklimat umiarkowany. Temperatura powietrza.

AB 377 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

spożycia przez ludzi, żywność, obiekty z obszaru produkcji żywności/ Microbiological tests of ... nikiel. (0,002 – 1,0) mg/l ołów. (0,001 – 1,0) mg/l.

AB 145 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Stężenie pierwiastków. Zakres: ... 3/36. Przedmiot badań/wyrób. Rodzaj działalności/badane cechy/metoda ... Zawartość wilgoci pierwszego stopnia.

AB 519 - ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Mickiewicza 1, 45-367 Opole. Przedmiot badań / wyrób ... (LC-MS/MS). PN-EN 15662:2018-06. Wersja strony: A ... Warzywa, owoce, grzyby,.