101pdf.pl

1 Kielce, dnia 19 marca 2021 r. WK.60.35.2020 Pan Dariusz ...

19 мар. 2021 г. ... Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust.

1 Kielce, dnia 19 marca 2021 r. WK.60.35.2020 Pan Dariusz ...

19 мар. 2021 г. ... Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust.

Opinia nr 25/2020 z dnia 4 marca 2020 r. Agencji Oceny Technologii ...

4 мар. 2020 г. ... śluzowej wraz z metaplazją jelitową; charakteryzuje się rozprężającym sposobem ... W RAM wystąpił większy odsetek 3. stopnia zaawansowania ...

Uchwala Nr XVI/199/2020 z dnia 21 marca 2020 r. - Gmina Szemud

21 мар. 2020 г. ... i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że nie występuje potrzeba ich ustalenia, ... Br/RIVb. B. WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW.

Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Oławskiego z dnia 5 marca 2020 r ...

15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozdział II ... Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela stanowisk określająca.

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Dyrektora Szkoły ...

W Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie za pośrednictwem strony https://synergia.librus.pl funkcjonuje dziennik elektroniczny. 2. Dziennik stanowi obowiązkową ...

Zarzadzenie Nr 18/2020 z dnia 9 marca 2020 r. - BIP Powiat Słupski

9 мар. 2020 г. ... raport kasowy dochodów Starostwa, kserokopia według potrzeb, ... Prawidłowo wypełnioną delegację i sprawdzoną przez pracownika.

Uchwala Nr XIV/99/2020 z dnia 26 marca 2020 r. - Powiat Toruński

26 мар. 2020 г. ... Decyzja dyrektora OKE jest ostateczna. 11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystapienie do części ...

Uchwala Nr XIV/95/2020 z dnia 26 marca 2020 r. - Powiat Toruński

26 мар. 2020 г. ... Młyniec Drugi I / Kościół ... Papowo Toruńskie II / Kościół ... Droga powiatowa nr 2036C Krobia ÷ Mierzynek ÷ Młyniec II.

Uchwała Nr XXIX/98/2021 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2021

25 мар. 2021 г. ... było gimnazjum protestanckie prowadzone przez nauczycieli Akademii Rakowskiej. ... Czyżówki i Dębowicy. W 1825 r.

Stanowisko nr …/2021 Rady Gminy Czosnów z dnia 2 marca 2021 ...

2 мар. 2021 г. ... zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2021 ... Wniosek: Wyniki oczyszczania są bardzo dobre w aspekcie wymagań ...

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Reszla z dnia 15 marca 2021 roku

15 мар. 2021 г. ... mobbingu, dyskryminacji lub molestowania seksualnego, i każda osoba ... przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu pracy, ...

Uchwała Nr 371/XXXIII/2021 z dnia 3 marca 2021 r. - bip.serock.pl

3 мар. 2021 г. ... w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Na podstawie art. 18 ust.

Zarządzenie nr 16/2021 Starosty Oleśnickiego z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Starostwa. Powiatowego w Oleśnicy. Na podstawie art. ... innych informacji prawnie chronionych;.

Zarzadzenie Nr 72/2021 z dnia 8 marca 2021 r. - Miasto Przemyśl

8 мар. 2021 г. ... w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów ... Przedszkole Nr 9 im Czytelników Życia Przemyskiego, ul.

Zarzadzenie Nr 29/2020 z dnia 25 marca 2020 r. - bip.drzewica.pl

25 мар. 2020 г. ... 19.12.2019 SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SAMOTNYCH DRZEWICKIEGO CENTRUM. WOLONTARIATU 11 0FIARNA DŁOŃ". 84. 20.12.2019 WIGILIA SAMORZĄDOWA.

Zarządzenie Nr 17/2020 - z dnia 31 marca 2020 r. - Dyrektora

Wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy w przypadku rozwiązania lub ... Fakt zgubienia karty pracownik jest zobowiązany zgłosić.

Uchwala Nr XXVII/252/2020 z dnia 4 marca 2020 r.

4 мар. 2020 г. ... Uchwala się zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej w ...

Uchwała Nr RG.0007.110. 2020 z dnia 26 marca 2020 r.

26 мар. 2020 г. ... map drukowanych, które mają więcej niż 200 lat, ... Przestała istnieć część majątków ziemskich (Borysewo, Golubie Wężewskie, Gościerady, ...

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 17 marca 2020 r. Rektora ...

17 мар. 2020 г. ... problemów z logowaniem możliwe jest uzyskanie pomocy pod adresem ... udzielane są za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];.

Uchwala Nr XVIII.91.2020 z dnia 31 marca 2020 r.

31 мар. 2020 г. ... w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2020 ...

Zarządzenie Nr ORN.0050.46.2020 z dnia 31 marca 2020 r.

31 мар. 2020 г. ... BURMISTRZA OLECKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2019 rok. Na podstawie art.

Uchwała Nr XXXVIII/260/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

31 мар. 2021 г. ... Dorota Michalak. DZIENNIK URZĘDOWY. WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 5 maja 2021 r. Poz. 1696. Podpisany przez:.

Uchwala Nr XXIX/164/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

30 мар. 2021 г. ... ... stypendium Wójta Gminy Pionki dla uczniów szkół podstawowych ... Wójt Gminy Pionki przyznaje stypendia uczniom za osiągnięcia uzyskane.

Uchwała Nr XXXIV/236/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

31 мар. 2021 г. ... DZIENNIK URZĘDOWY. WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 02 kwietnia 2021 r. Poz. 1447. Elektronicznie podpisany przez:.

Uchwała Nr XXXIII/242/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

30 мар. 2021 г. ... RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub ...

Zarządzenie Nr 22/VIII/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

26 мар. 2021 г. ... Przebudowa odcinka drogi gminnej między miejscowościami Lipowina - Strubiny;. • Montaż wiat przystankowych na terenie gminy Braniewo;.

Uchwala Nr XXXIII/6/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

31 мар. 2021 г. ... w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ... zbiórki karmy dla zwierząt,.

Zarzadzenie Nr 69/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. - bip.kielce.eu

20 февр. 2020 г. ... oraz regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej. Na podstawie § 7 ust. ... Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.