101pdf.pl

Z A R Z Ą D Z E N I E N r Wojewody Dolnośląskiego z dnia C? „ 2 0 ...

3 нояб. 2015 г. ... Szkoła Podstawowa Nr 71 im. ... Szkoła Podstawowa Nr 3 im, Bronisława Malinowskiego w Ścinawie ... Zespół Szkół Publicznych w Borowie.

Z A R Z Ą D Z E N I E N r Wojewody Dolnośląskiego z dnia C? „ 2 0 ...

3 нояб. 2015 г. ... Szkoła Podstawowa Nr 71 im. ... Szkoła Podstawowa Nr 3 im, Bronisława Malinowskiego w Ścinawie ... Zespół Szkół Publicznych w Borowie.

ZARZĄDZENIE NR W WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia SU ...

zwłoki, w terminach umożliwiających ujęcie ich w księgach rachunkowych właściwego ... W sprawdzaniu dokumentów bierze udział szereg stanowisk pracy, ...

ZARZĄDZENIE NR ¿OG WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia b ...

Spis z natury. Podrozdział 1. Komisja Inwentaryzacyjna,. § 17. W celu sprawnego, terminowego i prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji.

ZARZĄDZENIE N R . G.h WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia

Powiatowa Komisja Lekarska. ZŁOTORYJA. 10.05. -20.05.2022 r. (dzień wolny 16.05) godz. 8 2 2 - 1522 r. podstawowy. 177 r. starsze.

ZARZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 13 ...

13 янв. 2021 г. ... Do Zarządzenia Nr 11 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ... osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - z dnia 9 lutego 2018 r.

Oborniki Śląskie. Oleśnica (gmina). Oleśnica (miasto). Olszyna. Olawa (gmina). Olawa (miasto). Osiecznica. Paszowice. Pęcław. Piechowice. Pielgrzymka.

Zarządzenie nr if q Wojewody Dolnośląskiego z dnia L stycznia ... - BIP

10) Procedury reagowania kryzysowego (PRK) - określające sposób postępowania organu administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. PRK.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - z dnia 28. untopada 2008 r. - BIP

Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia. ... Soplicowo drogą do skrzyżowania z drogą polną do m. Dryżyna.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - pl,www.bip.duw.p

Różyckiego 6 w zakresie: ortopedii, neurologii, dermatologii, laryngologii, urologii, chirurgii, okulistyki, kardiologii i ginekologii. 3. Centrum Medyczne ...

ZARZĄDZENIE NR ¡[Q¡3 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

2 мар. 2021 г. ... w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia ... 6) uzgodnienie z zespołami podgrywającymi zasad współpracy w zakresie.

Zarządzenie Nr m Wojewody Dolnośląskiego - pl,www.bip.duw.p

3 июл. 2021 г. ... Paulina Swierczyńska - administrator, Biuro Wojewody (Sekretarz Zespołu) ... Monika Jankowska - inspektor wojewódzki, Wydział Nieruchomości, ...

ROZPORZĄDZENIE Nr...4..... WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

południowy wschód, obejmując swym zasięgiem górę Nawojowa /675m/. ... podnóża Kamiennej Góry 704 m/, Toczek /710 m/, Łomnickiej Równi /890 m/, Anielskiej.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

2 нояб. 2016 г. ... Markowska Olga. Lwówek Śląski. 0016 Płóczki. Dolne. JG1S/00021906/0. 366. PsJV, RJVa, LsV. 168. Szulecki Lech. Szulecka Maria. Lwówek Śląski.

obwieszczenie wojewody dolnośląskiego - BIP

Kazimierz, Jan Piotr Drużyński, Lidia Danuta Toboła, Stanisław Jan Toboła, Alojzy Gąszczak, Janina Gąszczak, Barbara Frąk, Leszek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

1. Wrocław, dnia z Gminy w Zagrodnie lipca 2020. WPŁYNĘŁO. 2020 -07-08 ... Wojewódzkiego we Wrocławiu - plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria).

obwieszczenie wojewody dolnośląskiego - BIP

Gorczycki Kamil Kondrat, Kozicka Katarzyna,. Latuszkiewicz Agata Dorota, Kandybo Marek,. Kierczak-Kandybo Urszula Joanna, Cukrowicz.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

3 сент. 2015 г. ... Łakomiak Dariusz (Jerzy, Jadwiga), Łakomiak Aleksandra. (Ryszard, Maria) ... Kaczorowski Michał (Jan, Pelagia), Kaczorowska Zofia (Józef,.

ZARZĄDZENIE Nr WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 2 d„ia AŁ ... - BIP

3 апр. 2015 г. ... Powiatowa Komis ¡a Lekarska. KAMIENNA GÓRA ... 1) miasta: Duszniki, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie.

ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

Głuszyca. Góra. Grębocice. Gromadka. Gryfów Śląski. Janowice Wielkie. Jawor. Jaworzyna Śląska. Jedlina-Zdrój. Jelcz-Laskowice. Jelenia Góra. Jemielno.

ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jałowiec chiński o odm. Pfitzera. (Juniperus chinensis ... Srebrna. Góra. Srebrna Góra, ul. Kolejowa 11. Lipa drobnolistna. (Tilia cordata) o obw. 380 cm ...

ZARZĄDZENIE NR.6.1. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - BIP

Dolnośląskiego, rad powiatów oraz gmin w województwie dolnośląskim, ... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku ...

Rozporządzenie Nr. 5. Wojewody Dolnośląskiego - 27 lutepo - BIP

parkowego Książ wraz z obiektami związanymi z historią zamku. 4. Zachowanie krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych,.

ZARZĄDZENIE NR kXj~ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO zdnia34 ...

6) opisanie koperty. 2. Opis koperty, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, składa się z następujących elementów: 1) na środku u góry - nazwy aktotwórcy;.

Wytyczne Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego na ...

28 февр. 2020 г. ... DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ZATWIERDZAM. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI. WYTYCZNE.

NR 131/18 - Gala konkursu Wojewody Dolnośląskiego „Sołtys Roku ...

kandydaturę pani Stanisławy Bieniasz - Sołtysa wsi ... Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołty- ... Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów.

ROZPORZĄDZENIE Nr 27 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia ...

31 июл. 2009 г. ... Urząd Miasta. Marki/w zabytko- wym parku grupa drzew ... Urząd Gminy. Radzymin/na terenie ... Zielonka-Kobyłka, na skraju obniżenia.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 ...

28 июл. 2022 г. ... Mórkowo, Lipno, Klonówiec, Żakowo, Goniembice, Wyciążkowo, Koronowo, ... ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie ...

ZARZĄDZENIE NR 234/21 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia

1911) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia. 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej ...