101pdf.pl

nazwisko Imię Imię Data pseudonimy stopień

Mościcki strz. 36/ 66. Kułakowska. Anna łącz. 21/ 54. Kułakowska. Zofia łącz./sanit. ... Zielonka. Maria. Zofia Walewska por. 69/151. Zielski. Mieczysław.

nazwisko Imię Imię Data pseudonimy stopień

Mościcki strz. 36/ 66. Kułakowska. Anna łącz. 21/ 54. Kułakowska. Zofia łącz./sanit. ... Zielonka. Maria. Zofia Walewska por. 69/151. Zielski. Mieczysław.

OŚWIADCZENIE lp. nazwisko i imię stopień pokrewieństwa data ...

przetwarzanie danych osobowych zawartych w informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w celach związanych z przyznawaniem świadczeń.

(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz adres nauczyciela) (imię i ...

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) wnoszę podjęcie postępowania egzaminacyjnego i nadanie mi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY L. p Nazwisko i imię Stopień ...

Łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i ... mój dochód brutto z tytułu renty/emerytury za poprzedni rok kalendarzowy ...

Lp. JEDNOSTKA stopień, imię i nazwisko nr telefonu 1 KPP Będzin ...

Dagmara MACKIEWICZ. 47 8536 230. 2. KMP Bielsko-Biała asp. Rafał KOBYŁECKI. 47 8571 319 ... Ewelina STĘPIEŃ-HAJDA. 47 8511 674. Baza osób nadzorujących lub ...

Lp. JEDNOSTKA stopień, imię i nazwisko nr telefonu 1 KPP Będzin ...

Michał RZEPKA. 47 8525 253. 12 KMP Katowice podkom. Adrianna MAZUR. 47 8512 948 ... Małgorzata BEDNAREK. 47 8543 363. KMP Zabrze sierż.szt. Adrian WOLF.

Imię Nazwisko Imię Nazwisko Karol Baciński Piotr Kosiarski Helena ...

Łapiński. Jakub. Bojarowski. Mateusz. Łubiński. Marzena. Brzozowa. Magdalena. Mielniczuk ... Szymon. Strzałek. Iga. Jeznacka. Jan. Ślusarczyk. Aleksandra.

stopień imię i nazwisko – st. szer. Paweł Sobota stanowisko

1. Mistrz Świata Thai Boxing- 2016 r. 2. Mistrz Świata K 1 Rules- 2013 r. 3. Mistrz Europy MAA 1, ...

Imię i nazwisko: Adam Bobryk Stopień/tytuł naukowy

specjalizuje się w badaniach nad polską mniejszością na Wschodzie, ... Siedlec / Adam Bobryk // W: Tożsamość na styku kultur =.

stopień naukowy Imię NAZWISKO Nina Pluta Podleszańska, dr hab ...

Kultury Hiszpańskiej, Instytut Neofilologii UP, Kraków. Udział w konferencjach naukowych krajowych i ... zorganizowana przez instytut Europeistyki UJ.

Imię i nazwisko: Bartosz Uchmanowicz Tytuł zawodowy/stopień ...

Tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: lek. med. Miejsce zatrudnienia: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego. Stanowisko: Dyrektor.

Nazwisko i Imię Łabędzki Paweł Tytuł/stopień naukowy dr inż ...

Nazwisko i Imię. Łabędzki Paweł. Tytuł/stopień naukowy dr inż. Nazwa katedry. Katedra Matematyki i Fizyki. Opis zainteresowań naukowych.

Dr Paweł Antoszak - Tytuł/stopień naukowy, Imię i nazwisko - WSG

Wykształcenie: • 1997 – 2000. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wydział Ekonomii, Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Polityka ...

Nazwisko i imię zmarłego Data ur. Data śm. Numer grobu Rodzaj ...

12 янв. 1978 г. ... Sawikowska Olimpia. 17.12.1909 04.09.2009. G.XVIII.1. Rybski Franciszek. 01.09.1899 25.09.1990. G.XVIII.2 pojed. Rybska Julia.

Imię i nazwisko: Joanna Kufel-Orłowska Stopień/tytuł naukowy

W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe "Europejskie Podyplomowe. Studium Problematyki Przestępczości", na Wydziale Prawa UŁ,.

Imię i nazwisko Barbara Kowalska Tytuł lub stopień naukowy Doktor ...

organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia im. Jana Długosza w. Częstochowie; Kraków 15–16 listopada 2012 r.; referat pt.

Imię i nazwisko: Włodzimierz Nowak Stopień/tytuł naukowy: doktor ...

i zarządzania sportem - Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Imię i nazwisko: Edyta Pagel Tytuł naukowy/dziedzina, stopień ...

13 нояб. 2012 г. ... Imię i nazwisko: Żaklina Kościuk. Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy.

Imię i nazwisko: Małgorzata Lipińska-Rzeszutek Stopień/tytuł naukowy

Dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek jest adiunktem w Instytucie Nauk ... kulturowym” (współautor A. Łapińska) w: „Zadania jednostek.

Imię i nazwisko Maciej Janik Tytuł lub stopień naukowy dr hab. prof ...

3. Zbiory fotografii w muzeach województwa kieleckiego, „Rocznik Muzeum Narodowego w ... Struktury języka migowego wychowanków SOSW dla dzieci głuchych, ...

I. Imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy prof. AJP dr Halina Uchto II ...

Tematyka kulturalna w czasopiśmie przedmiotowym "Język Rosyjski", ... polskich cyrylicą pisanych i próbach latynizacji pisma rosyjskiego, „Orbis.

imię i nazwisko: Dorota Suska stopień / tytuł naukowy: doktor ...

Sposoby ekonomizacji w zapowiedziach internetowych informacji dziennikarskich, w: Mechanizmy ekonomizacji języka, red. R. Bizior, D. Suska, Częstochowa 2014 ...

imię i nazwisko miejscowość i data

139 Kodeksu pracy, a także na delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 kodeksu pracy). 2. sprawując opiekę nad dzieckiem do lat czternastu zamierzam/ ...

Lp Nazwisko Imię Data przyznania - NBP

Robert grudzień 2004. 52 Drozd-Caban. Czesława kwiecień 2004. 53 Duda. Izabela kwiecień 2004. 54 Dudek. Elżbieta, Ewa styczeń 2004. 55 Dziekańska. Lilianna.

30.03-03.04.20r. Imię i Nazwisko Klasa Data Temat

Pustynie lodowe występują na Ziemi w okolicach biegunów, np. na Antarktydzie, Grenlandii (Ameryka Północna) czy w północnej części. Syberii (Azja).

Miejscowość, data Imię i nazwisko Dziecka

Niniejsza zgoda obejmuje publiczne rozpowszechnianie Wizerunku mojego dziecka w ramach działań promocyjnych za pośrednictwem dowolnego medium, w tym: na ...

18-22.05.20r. Imię i Nazwisko Klasa Data Temat: Klimatogramy ...

d) Gdzie można wyróżnić termiczne pory roku (patrz gdzie temperatura spada poniżej 0ºC)? . ... e) Gdzie obecne są pora wilgotna i sucha (patrz opady)? .

[6b] Reakcje związków karbonylowych imię i nazwisko data nr str ...

[6b] Reakcje związków karbonylowych ... W reakcjach obowiązują wzory strukturalne związków organicznych. ... Które związki karbonylowe dały próbę pozytywną?