101pdf.pl

Na tułaczym szlaku 1 - 290.pdf - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Płk Zielonka prosił swych żołnierzy o utrzymanie spokoju i powagi. Wmyśl zawartej z Prusaka- ... H.M. [Henryk Mościcki], „Tygodnik Ilustrowany", t.

Na tułaczym szlaku 1 - 290.pdf - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Płk Zielonka prosił swych żołnierzy o utrzymanie spokoju i powagi. Wmyśl zawartej z Prusaka- ... H.M. [Henryk Mościcki], „Tygodnik Ilustrowany", t.

Na tułaczym szlaku 290 - 580.pdf - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Guziki od mundurów, ze zbiorów pryw. M. Zdrojewskiego, Warszawa ... w swoich pracach analizował kampanie napoleońskie oraz wojny epoki antycznej. Sympa-.

ţ2 0 1 6 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

spotykaną wcześniej skalę. Dziś żyjemy w polskim Koszalinie, do które- ... Moja spółka Plastic-Pol, firmy PUF, Wrotniewscy, Energobud, Opel Dowbusz i wiele.

ţ2 0 1 5 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Sprawa budowlana, Schumacher, ulica Zwycięstwa nr 40. 1891, 1919-1920 ... cy twierdzy Grudziądz, dla których powrót do ojczyzny jest zamknięty, i nadzór.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KOSZALINIE

b) powiatu drawskiego w Drawsku Pomorskim . . 111 c) powiatu wałeckiego w Jastrowiu . ... Starostwo Powiatowe w Szczecinku (Landratsamt Neustet.

cór5411-1,(1 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

wśród nich rękopiśmienna kronika Koszalina Johanna Davida Wendlanda, na- ... Bau einer Eisenbahn von Stargard nach Kćslin und Kolberg. Vol. II.

200_Twarzy_Koszalina.pdf - Archiwum Państwowe w Koszalinie

KOSZALINA. TWARZ ul. Józefa Chełmonskiego 1. Gerver-Strasse Nr 1. 18 ... Plan z zaznaczonym budynkiem dawnej szkoły dla dziewcząt. (Elisabethstift.) ...

KATYŃ - Archiwum Państwowe w Koszalinie

28 апр. 2021 г. ... KATYŃ – LisTY eKshumAcYjne i doKumenTY ZArZądu GłówneGo PcK 1943–1944 ... telegram, dowód osobisty, zamieszkały Inowrocław, 3 listy,.

W poszukiwaniu korzeni - Archiwum Państwowe w Koszalinie

w Warszawie w ramach projektu edukacyjnego ... Rodzaje źródeł służących do badań genealogicznych . ... www://aap.poznan.pl/linki/archiwa-koscielne/.

Krzysztof Urbanowicz - Archiwum Państwowe w Koszalinie

piwa Jantar wysłana do analizy wróciła z adnotacją: „Wasz koń ma cu- krzycę”. ... W Mielnie, Sarbinowie i innych miejscowościach nadmorskich.

Koszalin 2021 - Archiwum Państwowe w Koszalinie

kowo sklep mięsny, później sklep złotniczy „Jubiler”. ... Koszalin-Bobolice-Białogard (Direktionsbüro A-G der vereinigten Kleinbahnen der Kreise.

Zygmunt Wujek - Archiwum Państwowe w Koszalinie

Publikacja powstała przy do nansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ... za pomnik Papieża Jana Pawła II w Bobolicach – Wójt Gminy.

oższa4iJ1/1945-2015 evi,e,su - Archiwum Państwowe w Koszalinie

DROGA DO KOSZALINA: Radomsko, Złotoryja; Krzemieniewo. OD KIEDY W KOSZALINIE: 2 stycznia 1973 r. ... ZAWODY DZIADKÓW: księgowy m krawcowa I żołnierz m ?

Historie z rodzinnych archiwów - Archiwum Państwowe w Koszalinie

łączniczką Armii Krajowej. Franciszek, Elżbieta i Konstanty Dorożyńscy zostali zamordowani przez Niemców w latach 1941-1944.

Regulaminu korzystania ze szlaku konnego - Lasy Państwowe

Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. ... Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych ...

Na szlaku Kadrówek 1981-1989 - Internetowe Archiwum KPN

16. Jerzy Mohl z Krakowa. 17. Marek Piwowarski z Kielc. 18. Adam Roliński z Brzeźnicy. 19. Anna Słowik z Krakowa. 20. Małgorzata Słowik z Krakowa ...

Na szlaku Kadrówek 1981-1989 - Internetowe Archiwum KPN

no się represji, więc starano się nie zostawiać zapisków nadających się ... dziej popularnej pieśni kawaleryjskiej II RP – Więc pijmy wino, szwoleżerowie.

Archiwum Państwowe

P.E. Agent - Corbiellu воздеи. 2.12.2013 2. Camare ... wum Państwowego w Bydgoszczy pisemną informację o środkach podjętych w celu jego realizacji.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Ponadto Armia Krajowa podejmuje akcje odwetowe, które skutkują. 20 R. Torzecki, Przyczyny i skutki konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej ...

pdf - Archiwum Państwowe w Opolu

wyboru materiałów przeznaczonych do skanowania jest w tym wypadku ... zostanie przytoczony w ca³oœci: „Herbem gminy Polska Cerekiew jest owalna,.

ARCHIWUM PANSTWOWE W KALISZU

27 авг. 2019 г. ... wydziałów powiatowych w Krotoszynie, Odolanowie, Ostrowie ... Akta zespołu zostały przekazane w 1970 przez I Liceum Ogólnokształcące.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE we Wrocławiu

26 нояб. 2015 г. ... archiwum skierować na kurs kancelaryjno archiwalny pierwszego i drugiego stopnia. Termin wykonania zaleceń pokontrolnych ustala się na dzień 31 ...

07.pdf - Archiwum Państwowe w Suwałkach

Wszak związki na to powstały, by dobrze bawić się …” „Ziemia Suwalska” 1919, nr 2, s. 5. Page 43. Z ...

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Druk i oprawa. Archiwum Państwowe 37-700 Przemyśl, ul Lelewela 4 ... I F. Bostel, Kilka wiadomości o złotnictwie i malarstwie w Przemyślu, [w:] Sprawozdania.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Baranowski surowo potępił te metody, skrytykował je oraz przestrzegał nauczycieli przed ich stosowaniem. Oto co czytamy w „Zarysie higieny..." ,,Nauczyciel ...

Archiwum Państwowe w Lublinie

Zważywszy na fakt, że Jadwiga zmarła ... Dziennik podróży do Petersburga Filipa Szumborskiego z roku 1840, wyd. A. Petrani, „Ar-.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

za Kazimierza Wielkiego. Nie był to nigdy kraj spokojny, a przybyli tu osadnicy musieli się często bronić przed stałymi najazdami Tatarów i Turków.

Archiwum Państwowe w Kielcach

Moraczewska, Ewelina Pepłowska, Milena Natalia Rudnicka-Łysiak, Małgorzata Szpringerowa, Eugenia Waśniewska,. Ludwika Wolska, Zofia Zaleska,.