101pdf.pl

Rody ziemiańskie XV i XVI wieku - Biblioteka Cyfrowa

Mościcki Ostoja ngp. Mojkowski Jastrzębiec. ... Mościcki Ślepowron ngp. Mostkowski Ostoja. ... Zielonka Jastrzęb. np. Ziemak Rawicz. Złoba h.. n.

Rody ziemiańskie XV i XVI wieku - Biblioteka Cyfrowa

Mościcki Ostoja ngp. Mojkowski Jastrzębiec. ... Mościcki Ślepowron ngp. Mostkowski Ostoja. ... Zielonka Jastrzęb. np. Ziemak Rawicz. Złoba h.. n.

Rody ziemiańskie XV i XVI wiek - Prusowie.pl

Pobóg. Adamowski Szreniawa. Aleksandrowski To-. I. Rody o nazwiskach gniazdowych. pór. Andronowski Syrokomla. Aniski. _____. Litewskie. Babinowski n.

Prawo spadkowe w Polsce do XIV wieku - Biblioteka Cyfrowa

W XIII wieku nieruchomości nabyte osobiście przez spadkodawcę – zakupione czy otrzymane za zasługi stały się przedmiotem dziedziczenia.

Młody inżynier XXI wieku - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej

2 Inż. Anna Raczyńska, Studenckie Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej i Animacji. Komputerowej „AnimGRAF”, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.

ZIEMIAŃSKIE BIOGRAFIE - Teatr NN Biblioteka Multimedialna

pałac należał do Teresy, najstarszej córki Onufrego i Józefy Kickich, która po powrocie z ... okwitła, lecz dozocip i fantazja młodzieńcza pozostały. Pi-.

Biblioteka a Pandemia Statystyki Biblioteka cyfrowa

Butelki: Pasłęk, Elbląg i inne w zbiorach. Biblioteki. Porcelana: cała i fragmenty, zdobiona motywami pasłęckimi. Wprowadzenie skrzyń na salę główną.

Wiadomości Ziemiańskie

Bocian 46/56. Bociszewski 16/70. Bock von 7/7, 39/10, 50/84, 86 ... Kajtek 35/66. Kajzer 29/89, 32/96, 41/89. Kakowski 31/62, 37/4, 77, 42/31, 54/28,.

f £K T. - Biblioteka Cyfrowa

MALGORZAT A OMELAK. ZGUWr.. l. 1375, B-S. 120+2.5 ... TOMICKA MAŁGORZATA. 262., D cadentisme 0.2 sym bo isme? ... ROŻNIATOWSKA JANINA, poz.t111.

BJ1 - Biblioteka Cyfrowa

Uniwersytetu Wrocławskiego za rok ... no na podstawie składu osobowego na rok 1991. ... Szkice i inlerprelacJe pod red, I. Opackiego, Kalowice 1991 s. 41-51.

002.pdf - Biblioteka Cyfrowa

sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie, [w:] Organy bezpie- ... czątku istnienia okręgowych struktur ZWZ na Wileńszczyźnie.

Biblioteka Cyfrowa

Ewa Kochanowska|Przekonania nauczycieli o potencjale uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym. 159. Barbara Lulek|Od edukowania do rodzicielskiego ...

004.pdf - Biblioteka Cyfrowa

19 мар. 2011 г. ... Przestępstwo handlu narkotykami występuje w typie podstawowym ... Definicję pojęcia „małoletni” należy wyprowadzić z art. 10 § 1 k c.

u.t.o.p.i.a e.d.u.k.a.c.j.a - Biblioteka Cyfrowa

chce, a malarz, co chce namalować, byleby znał dobrze swoją sztukę, tak też równie łatwo jest temu, kto zna dobrze sztukę uczenia, wyryć wszystko w umyśle ...

014.pdf - Biblioteka Cyfrowa

województwa lubuskiego znajduje się Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słu- chu i Mowy w Żarach). - Czas, w jakim orzeczenie jest ważne. Orzeczenia wydawane są zwykle ...

Biblioteka Cyfrowa

zmarłych w latach 1980/1981 dokładną datę śmierci* ... 1980/81 druk 1981, 253 s. 4. ZBIÓR informacji o działalności ... Ustawa o szkolnictwie, wyższym 49-51.

IRI - ( KlE - Biblioteka Cyfrowa

Growth. J. Ditf. Equa. J. elee. Chem. J. Er.!b. expo Uorph. J. inorg. a. nucI. C1lem. ... T.Nowak Legnica:Spółdz. Pr.P II ... 19S1, /"tTS pć ł.:.:.1 t. /.

rrl - Biblioteka Cyfrowa

Bardziej szczegółowe przepisy o stosunku Zydów do chrześcijan ... 398. fi J. Chodor,ows1d ... 203 - 302: wykaz i krótkie streszczenia 139 orzeczeń (2.

003.pdf - Biblioteka Cyfrowa

R. Ponaratt, Spoza raju: Australia, Tasmania, Nowa Zelandia, pod red. ... spośród około 600 polskich obywateli, którzy w latach 1921-45 wyemigrowali tu.

Ziemiańskie biografie - Podlaskie Czasopisma Regionalne

MARCIN K. SCHIRMER (Warszawa) ... i niepodległościowych: Stanisława Skarbek Woyczyńskiego i Romana ... Stanisław Skarbek Woyczyński ze Starej Łomży.

GSL P 31737 IV - Biblioteka Cyfrowa

Kawiarnia i Cukiernia. Maks Lamla z żoną ... Cukiernia i Kawiarnia Europa ... JAWORZE sta choroby nerwów, ser-. ", wadliwa przemia- a mater,i. Idealny.

GSL P 31737 IV - Biblioteka Cyfrowa

iejsze na cele szkoły harcerskiej na Buczu. W związku z kolonią stała dla dzieci bezro-spodziewać się w przyszłym tygodniu, polumowy handlowej. a wlec ra-.

K A L 0 D 0 N T - Małopolska Biblioteka Cyfrowa

wić o bolszewikach, natomiast coraz sze ... bajka pa ziemię z chmur się toęzy> ... Atlantic: „Królewna Śnieżka** (Walt Disney) I. „Cynanka**.

NA STR. 14 - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

lu balonu według szablonu i atrakcja - prze- ... witraż; Galeria Promocyjna· Bo- gna Klaman-Tarnowska mal:lr- ... swój słynny „parasol'.

PUBLmACJIPRACO OW - Biblioteka Cyfrowa

Układ bibliografii według instytutów, katectr f studiów specjalr.ych ... Biol. Occ. Pap. Int. J. Math. Educ. Sc. Tec ol. Int. J. Pept. ?rot.

Applica - Biblioteka Cyfrowa

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz eBooki.com.pl ... Dostępny w: http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliote- ... logowanie zmian w rekordach,.

NR 3-4 - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

snuję władne mych przędz pajęczyny: ... Indonezji, Madagaskaru i środkowej części wybrzeża ... brzeżu Afryki i na Madagaskarze, a także w Oceanii,.

r I iuj$f - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Boże Ciało. Niedziela. 1 Adwentu ... Boże któryś błogosławionego Ludwika, wyznawcę Twojego, ... Pszczyna (Pless) 11 stycz., 7 marca b., 8.

r I iuj$f - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

królewskich dwie msze ... 24 lipca 1836 r. w parafii Jasienickiej koło Brzozowa, wyświęcony ... Rakoniewice (Rakwitz) 21 stycz., 12 czerw.,.