101pdf.pl

biograficzny - Muzeum Harcerstwa

w Zlotach ZHP (Zegrze – 1994, Gniezno. – 2000), odwiedziła Kostiuchnówkę na. Ukrainie, gdzie harcerze z Hufca ZHP. Zgierz zainicjowali akcję odnowy cmen-.

biograficzny - Muzeum Harcerstwa

Celem zamierzonych prac było utrwalenie pamięci o postaciach zasłu- ... czyli o odkrywcach („Harc. ... a także krótkie filmy popularyzujące życie.

biograficzny - Muzeum Harcerstwa

w Zlotach ZHP (Zegrze – 1994, Gniezno. – 2000), odwiedziła Kostiuchnówkę na. Ukrainie, gdzie harcerze z Hufca ZHP. Zgierz zainicjowali akcję odnowy cmen-.

HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY - Muzeum Harcerstwa

Już Andrzej Małkowski – dziewięćdziesiąt lat temu – ubolewał nad ... się do Brześcia nad Bugiem, gdzie podjął ... pogoda ducha, a przy tym duża doza po-.

HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY - Muzeum Harcerstwa

wyjechał na cztery miesiące do Kanady, gdzie pomagał w organizowaniu pracy har- ... sądeckiej wyruszył na Krzyżówkę k. Kryni- ... Kuna objął funkcję ko-.

HARCERSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY - Muzeum Harcerstwa

Współpracował z Teatrem Lalki i Maski. „Groteska”, gdzie w 1971 r. zrealizowano spektakl Niemechaniczny koń (reż. Tade-.

PrzewoDniK - Muzeum Harcerstwa

Kościan: MHAR/SS/3215/5855, MHAR/SS/3279/5853, MHAR/SS/3396/5762 ... „Kajtek”. Ul „Wisła”. MHAR/SS/412/3488. HEROK Franciszek, ps. „Dzina”,.

Przewodnik po zbiorach - Muzeum Harcerstwa

zapewniających im bezpieczeństwo i łatwy dostęp; organizowania i ... Organizacja Orła Białego (OB): MHAR/ZHL/46, MHAR/ZHL/779 ... Chotomów: MHAR/ZHL/721.

Indeks osobowy - Muzeum Harcerstwa

ABERT Jadwiga Wiesława: MHAR/SS/49/4671. ABRAMOWICZ Zofia (z d. Gawor): MHAR/SS/51/4523. ABRAMOWICZ-WAWRZYŃCZAK Danuta: MHAR/SS/50/5450.

WYKAZ BIOGRAMÓW - Muzeum Harcerstwa

KACZOROWSKI Ryszard t. 3. KAMIENIECKA-GRYCKO Wanda t. 1. KAMIŃSKI Aleksander t. 1. KANN Maria t. 3. KANTOR Józefa t. 1. KAPISZEWSKI Henryk t.1.

Skrzydla-bibliografia zawartosci.pdf - Muzeum Harcerstwa

[Cytaty z pism lub wypowiedzi]. 217. Piłsudski J.: Toż, nr 4, ... Tylko Pionier: zaproszenia ślubne, balowe, nr 1, s.12. 4172. Potrzebne są instruktorki ...

Inwentarz zbioru spuścizn prywatnych - Muzeum Harcerstwa

30 нояб. 2017 г. ... 25.10.2000; kopia zdjęcia portretu rodziny z małym dzieckiem; ... Karlstejn w Czechach z 1948 (oryginał); wiersz na imieniny Sylwestrów z ...

słownik biograficzny

68; VII Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Dębicy za rok szkolny 1913/14, Dębica 1914, s. 65; ks. Bogdan Stanaszek, Brzostek i okolice, Brzostek 1997, ...

Słownik biograficzny

herbu Prawdzic. (1592–1656) . . . . . . . . 56. Arctowski (Artzt) ... herbu Wieniawa. (łac . Ioannes ... herbu Oksza. (1797–1873) . . . . . . . 1586.

INDEKS BIOGRAFICZNY

Jakubowski Marceli, żył 52 lata, leśni- czy L-ctwa łysinin, ... Jastrzębski W., W dalekim obcym kraju. De- portacje polaków z pomorza do zsrr w 1945.

RADOMSZCZAŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

tyków Numizmatyki przy Gimnazjum nr 1 ... w wadowickim gimnazjum, ale brak jego ... skokatolickiej w Działoszynie, zespół 1464,.

Wo/ózfo/wó/zi - słownik biograficzny

i służył w słynnym Dywizjonie Myśliwskim 303. Brał udział w kampa ... Najnowszym dziełem twórczej pracy dyrektora jest film dydaktycz.

RADOMSZCZAŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

parafialny stary i nowy w Radomsku, wyd. II,. Radomsko 1993, s. ... Józefa Piłsudskiego, a od 1933 dowódca ... jako robotnik fizyczny, m.in. pracował.

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POWIATU TORUŃSKIEGO

Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945) – harcerz, kapłan, mę- ... dy Kawalerii Pancernej) został zaokrętowany na brytyjski statek „Royal. Scotsman”.

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

pracował początkowo jako nauczyciel języków klasycznych w gimnazjum im. Bartłomieja ... konspiracyjnego AK (1944) i gimnazjum w Proszowicach (1945).

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY ADWOKATÓW POLSKICH A-Ż

w Szklarskiej Porębie, Karpaczu, a w ostatnich latach życia w Dachstein w Alpach. Brał udział ... PZTW, PZHL, olimpijczyk z Amsterdamu (1928), www.olim-.

Album Biograficzny Gminy Goleszów

w roku 1948, gdzie został zwycięzcą pokonując zawodników z ówczes- nej Czechosłowacji oraz Polski. ... cesów w międzyszkolnej rywalizacji.

Paweł Petasz. Rys biograficzny - Sztuka i Dokumentacja

Paweł Petasz, Laboratorium Sztuki Galeria EL, Elbląg, 1975, ... 1978 roku do lat 1979–1980, wraz z Bakłażcem prowadził w Elblągu prywatną galerię sztuki UNI.

STO na Stulecie. Minisłownik biograficzny ziemi kłodzkiej

Po wyjeździe z Kłodzka profesor V Gimnazjum i Liceum im. A. Witko- ... wości Jeżowe koło Niska (obecnie województwo podkarpackie). Po II wojnie.

Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych Tom 1

Kościoła i kultury chrześcijańskiej, ale także związane z najwięk- ... Prywatnej Żeńskiej Średniej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dom. Pracy w Radomiu.

Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych. Tom 2

B. Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918–1939,. Lublin 1999, s. ... ckich, następnie w Dębicy pomagała w prowadzeniu kancelarii.

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Rok później wrócili rodzice, którzy osied- lili się na Pomorzu Zachodnim w Trzciń- ... A. K o l a, Kazimierz Żurowski (1909-1987), ... Jerzy Petrus (2).

Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych

Jan Beniamin Bornemann. 2. Wiktor Buksbazen. 3. Aleksander Ceraski* ... Jan Teodor Mozes. 25. Kazimierz Ostachiewicz* ... Snarski Jan (1806-1854).

kostrzyński s£ownik biograficzny - biblioteka-kostrzyn.pl

i bibliotekach naukowych a zw³aszcza w parafii i w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. ... Ignacy Raczyński – abp ... Kórniku, Swarzędzu i Kostrzynie.