101pdf.pl

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Gminy Wieluń punktach sprzedaży napojów alkoholowych, wartości rocznej ... 14 Projekt przyjęty uchwałą z dnia 21 grudnia 2018 r. nr III/39/18.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

dr Ewa Hans i dr Grzegorz Klejny nie zbierają deklaracji jest więc zgodny ... Spośród wszystkich podwykonawców tylko firma „MediCenter Adam Stępniak".

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy ul. ... Wojewódzkiego Komendanta OHP we Wrocławiu ustalono, że głównymi zadaniami.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2010 r. Pan. Jacek Idzi Kaczmarek. Burmistrz Łabiszyna. LBY-4101-09-01/2010. P/10/128. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

2014 r., poprzednio Wójtem był Jan Pawlikowski wybrany w dniu 21 ... i Publiczne Przedszkole z trzema oddziałami przedszkolnymi i Szkołę Podstawową.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Urząd Miejski w Białymstoku („Urząd"), 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 ... Wycenę nieruchomości przeprowadził biegły rzeczoznawca powołany przez sąd.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

i pszenicy ozimej), w 2015 oraz w 2016 r. po dwie odmiany (łubinu wąskolistnego i grochu siewnego). Ponadto prowadziła działalność obejmującą: chów bydła.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku (dalej: „PGK" lub. ,,Spółka") ... sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Dla każdego z tych budynków była prowadzona książka obiektu budowlanego. ... Pomiary instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz ...

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

jakichkolwiek kosztów, spory sąsiedzkie, które są bardziej sporami o immisje, niż sporami dotyczącymi prawidłowości funkcjonowania obiektów budowlanych.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

powołana Spółka pod nazwą Geotermia Uniejów. Udziałowcami spółki byli: Gmina. Uniejów oraz WFOŚ w Łodzi, który był głównym koordynatorem prac badawczych,.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

81-553 Gdynia (dalej: „Przychodnia") lek. med. ... i 900, w tym usg tarczycy i przytarczyc - 169, 141, 187, usg ślinianek - 4, 0, 1, usg nerek, moczowodów ...

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

wskazanym terminie wszystkich wymagań, w 2018 r.30 PPIS wydał opinię o wpływie ... z Fundacją „Gajusz", która zapewniała kompeksową, długoterminową opiekę.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

2019 r. z firmą GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie. Wariant zawartej umowy wykluczał odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w uprawach i ...

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

P/21/032 - Cyfryzacja ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatowym ... udostępnianie danych EGIB oraz wydawanie wypisów i wyrysów z operatu.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

zgłaszanych do UKE byly awarie techniczne sprzętu lub oprogramowania oraz ... przez: Polkomtel - 3, T-Mobile-2, Netia 1, Multimedia Polska-5, Moberia - 1,.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

niepodaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczętych postępowaniach ... koryt prowadzących wody dla zapewnienia ochrony przed powodzą i lokalnymi.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

i z innych źródeł (np. dofinansowanie unijne, subwencje,) stanowily od 49% do 74% ... (np. słupek prowadzący usytuowany na poboczu oznaczony odc. 230 km.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Juchnowcu Górnym, Przedszkole w Kleosinie, Punkt przedszkolny w Księżynie oraz oddziały przedszkolne przy szkołach ... 276-277, 287-291).

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Zarząd Powiatu Oleśnickiego, na mocy art. 10 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych? (dalej: „ustawa o drogach publicznych") ...

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Opolu. 1. Aleksandra Pawlicka, specjalista kontroli państwowej, ...

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Akademicka 4, 15-267 Białystok ... Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. ... Warunki i tryb rekrutacji na 1 rok poszczególnych kierunków studiów określano.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

terytorialnie samorządom (gminy Łomża, Zambrów, Śniadowo, Piątnica i Zambrów) oraz właściwym terytorialnie izbom rolniczym (Podlaska Izba Rolnicza w Łomży, ...

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

28 сент. 2020 г. ... jedynie odesłanie do publikacji książkowej. ... Formularze/Wykazy, MHOSP, Przychodnia (Rejestracja, Gabinet, Statystyka), Punkt.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

a powiatami: wieluńskim, wieruszowskim, kaliskim, tureckim, ostrzeszowskim, łaskim ... Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Sanepid, Powiatowego Lekarza ...

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu od 1 lutego 2019 r. Poprzednio, od 10 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2019 r. funkcję prezesa pełnił Piotr Sokołowski. 1.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie", a w 15% ze środków własnych Powiatu, ... Z gminy Ostrów pozostały cztery obręby Blizna, Ocieka,.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

Rynek 8, 16-060 Zabłudów. WYSTĄPIENIE. POKONTROLNE ... zielony - na szkło bezbarwne i kolorowe, różowy16 - na odpady wielomateriałowe, brązowy -.

Wystąpienie - Najwyższa Izba Kontroli

w uzbrojenie i sprzęt wojskowy zostało ujęte w Szczegółowym zakresie działania ... podstaw zakwalifikowania sprzętu informatyki do sprzętu wojskowego.