101pdf.pl

UCHWAŁA NR IX/93/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 21 ...

21 июн. 2011 г. ... 3 do uchwały. § 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia obejmuje miasto Wieluń w jego.

UCHWAŁA NR IX/93/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 21 ...

21 июн. 2011 г. ... 3 do uchwały. § 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia obejmuje miasto Wieluń w jego.

UCHWAŁA NR XII/122/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń, uchwałą Nr XXXVI/395/09 ... możliwość lokalizacji innych obiektów po uzyskaniu opinii zakładu ...

UCHWAŁA Nr VIII/168/19 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

Hala. Sportowa. Boisko pilkarskie. Bieżnia lekkoatletyczna. Skocznia do skoku w dal ... projekt. dobry/dostat. dobry zły/dost. bardzo dobry bardzo dobry.

uchwała nr xxxix/286/02 - rady miejskiej w wieluniu

dotyczącej działki o nr ewidencyjnym 17/13 we wsi Kadłub. ... 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, który stanowi załącznik.

UCHWAŁA NR LIV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 16 ...

16 окт. 2018 г. ... Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Strefy ... Nr 326 „Krzeszowice – Pilica” (poprzednio „Częstochowa E”), ...

UCHWAŁA NR VII/59/19 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 13 ...

13 июн. 2019 г. ... z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży. Na podstawie art. 18 ust.

Uchwała nr XLV / 627 / 09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 ...

Rozdział 12 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; ... g) realizacja budynku gospodarczego lub garażu w granicy z sąsiednią działką.

UCHWAŁA NR LIX/417/10 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 ...

28 апр. 2010 г. ... przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia Burmistrza Miasta Bielawa na ... 3)wprowadzania zwierząt na place zabaw, piaskownice, boiska itp.;.

UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 29 ...

29 мар. 2011 г. ... 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych miasta ... Nr 5 w Lubinie należą ulice: Jana Kilińskiego, Ignacego Paderewskiego.

UCHWAŁA NR XLV/540/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia ...

14 мая 2010 г. ... miasta Świdnicy, przyjętego uchwałą nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca. 2009r., uchwala się, co następuje:.

UCHWAŁA Nr - Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

Szlak Pętli Grunwaldzkiej, Szlak Fortyfikacji. Mazurskich, Szlak Frontu Wschodniego I. Wojny Światowej, Szlak Kanału Elbląskiego,.

UCHWAŁA NR II/17/10 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 28 ...

28 дек. 2010 г. ... 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. ... J. Jasińskiego, Napoleona, Kombatantów,.

UCHWAŁA Nr ……………… Rady Miejskiej w Iławie z dnia

3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz ... przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych.

Uchwała Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 ...

lokalizowanie punktów skupu złomu i metali kolorowych, j) budowa ogrodzeń z prefabrykowanych elementów ... 06) Kamienica, Pl. Konrada Mańki 6 (nr A/443/88),.

UCHWAŁA Nr XIV/339/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 ...

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury ... lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;.

Uchwała nr..........10..... - Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia ...

przestrzennego miasta Świebodzice, Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: § 1.1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ...

Uchwała Nr XXV/44/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 ...

Broniewskiego ul. Tysiąclecia, ul.Mieszka I, ul.Mieszka I dojazd do posesji 41-61 dojazd do pawilonu. 14 ul. Główna. 116817 D ul. Wrocławska ul.

UCHWAŁA Nr 90/XI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 ...

przetargu pisemnego ograniczonego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radca Prawny. Witold Lewandowski. PRZEWODNICZĄCY. Rady Miejskie.

UCHWAŁA Nr IX/179/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 ...

17 мая 2007 г. ... w sprawie utworzenia MłodzieŜowego Centrum Sportu Wrocław ... Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: ... Basen Brochów ul. Polna.

UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 5 ...

5 апр. 2011 г. ... przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego granicą planu nr ... Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 49 ...

UCHWAŁA NR XL/549/21 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 22 ...

22 февр. 2021 г. ... nr 132 Bytom – Wrocław Główny (linia magistralna, ... prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu oraz „Elfik”,.

Uchwała Nr …………… Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia

6 мая 2014 г. ... Mościckiego 20. 41-200 Sosnowiec. Tel./fax: (032) 266-15-51 [email protected]. 8.00-19.00. 9.00-14.00 nieczynna. 42. APTEKA AKACJA.

UCHWAŁA NR IX/88/95 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 ...

roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: § 1. W budynkach i na terenie posesji, będących własnością Gminy Wrocław,.

UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 28 ...

28 дек. 2018 г. ... 1 ww. ustawy przyjmuje się ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. ... ŁAD PRZESTRZENNY. ... kwadrat. 7,5 x 7,5 czwartorzęd.

UCHWAŁA NR X/105/11 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 25 ...

25 мая 2011 г. ... Uchwala się regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji ... zwierzęta np. psy wyłącznie w kagańcach i na smyczy, ...

Uchwała Nr ___/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia

Nyska 11,. 7. Szkoła Podstawowa w Goświnowicach w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goświno- wicach, ul. Kolejowa 5,.

Uchwała Nr…………... Rady Miejskiej Kalisza z dnia………………….

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach ... Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Prezydent Miasta Kalisza, ...

UCHWAŁA Nr ………… RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia ...

Miejskiej w Grójcu w dniu 9 marca 2017 r. oraz uzyskał pozytywną opinię ZNP. ... Bikówek, Dębie, Uleniec, Wola Worowska, Worów, Zalesie, Załącze.