101pdf.pl

W y p a d e k s ę d z i e g o

-współpracę z ZHP. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną, profesjonalną kadrą pedagogiczną. Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego oraz opiekę zdrowotną.