101pdf.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI - [email protected]

miejscem rekreacji i wypoczynku dla dzieci i rodziców”. (nr umowy: OW-II.3031.10.3.2017). 15.11. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono.

urząd marszałkowski - RPO Warmia i Mazury

4 июл. 2022 г. ... „Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna - dostosowanie Muzeum. Warmii i Mazur do ... i Fromborku”. 664 414,52 zł.

urząd marszałkowski - RPO Warmia i Mazury

13 мая 2022 г. ... Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 Instytucje ... Miejski Ośrodek Kultury ... Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI - [email protected]

miejscem rekreacji i wypoczynku dla dzieci i rodziców”. (nr umowy: OW-II.3031.10.3.2017). 15.11. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono.

RPO Warmia i Mazury

5 сент. 2022 г. ... Nadobne Kosmetologia. Fizjoterapia. Zakup urządzeń celem budowania ... WSB SPÓŁKA Z. OGRANICZONĄ. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

RPO Warmia i Mazury

RPWM.02.04.01-28-0095/20. OŚRODEK MEDIACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-. PEDAGOGICZNEJ "POROZUMIENIE" IZABELA. KRZYSZYCHA. Mechaniak - szkoła z przyszłością.

[email protected]

Gabinet Lekarski Lek. Med. Stefan. Szpruch Pracownia Psychologiczna ul. Herdera 2/1 ... Waldemar Czerski ul. Bema 80 lok. ... Michałowska – Szope, Andrzej.

RPO Warmia i Mazury

27 мая 2022 г. ... Urwis nowe możliwości. NIE DOTYCZY ... w Gminie i Mieście Orneta. OŚRODEK WSPARCIA OSÓB ... Stokrotka wsparciem dla rodziców. NIE DOTYCZY.

RPO Warmia i Mazury

0078/22. Warmińsko-Mazurski. Zakład Doskonalenia. Zawodowego w Olsztynie ... 0049/22. Żłobek Niepubliczny „Mini. Śmieszek” Justyna Marta. Kajdzik.

[email protected]

XIV Światowe Dni Bajki. 2020-03-09. 7. Fundacja Rozwoju Regionu ... 11-600 Węgorzewo. Dni Kultury Polskiej na Laudzie i. Żmudzi - Litwa środkowa. 2020-03-12.

str. 1 - RPO Warmia i Mazury

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ... inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO.

[email protected]

Zdrowotnej w Olsztynie ul. Ratuszowa 4. 10-116 Olsztyn tel. (89) 527 36 10 ... e-mail: [email protected] ... Bałtycka 132. 11-041 Olsztyn.

[email protected]

Lilia Wiśniewska. 7390303550. 510536438. 070213. Odpady tworzyw sztucznych. 0,0310 osoba fizyczna. 150101. Opakowania z papieru i tektury.

DECYZJA - [email protected]

preparaty płynne. [l/rok] preparaty stałe. [kg/rok]. Niklowanie. Nikiel. 8 500. 34 550. Węgiel akt selectra. Chlorek niklu. ELPELYT® Pearlbrite Carrier H ...

Untitled - [email protected]

Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 . ... Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie ...

pronad - RPO Warmia i Mazury

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS0000472695 ... budynku hali w Kętrzynie, na działkach nr: 285/6 i 285/8, został wykonany zgodnie.

Mazury i Warmia - bezdroza.pl

rzemiosła artystycznego i mebli ... Największe jezioro w Polsce, nie bez kozery ... tach – wielkie jeziora połączono siecią.

INSTRUKCJA - RPO Warmia i Mazury

OPIS PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO ... 4.3 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU . ... polu zaznaczyć „województwo mazowieckie”.

DECYZJA - [email protected]

155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks ... Odpady przewidziane do odzysku jako warstwa przesypowa 1). 1. Odpady betonu oraz gruz betonowy z.

DECYZJA - [email protected]

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 ... dzień noc. Punktowe zewnętrzne. Wentylatory nadmuchu ciepłego powietrza do.

DECYZJA - [email protected]

Stalowych silosów magazynowych na zboża (2 stalowe silosy o pojemności po 300 ... Wewnętrznej sieci wodociągowej z własnym ujęciem wód podziemnych.

Untitled - RPO Warmia i Mazury

(Lidzbark Warmiński, Ostróda, Iława, Ełk) jak i gminach miejsko-wiejskich (Pieniężno, ... 180 szkół zawodowych (ZSZ, branżowe, technika). W.

decyzja - [email protected]

22 июн. 2020 г. ... (zlokalizowany w budynku kotłowni i umieszczony w osłonie akustycznej). ... Standardy z jednoczesnego spalania węgla kamiennego i biomasy ...

DECYZJA - [email protected]

Reja 4, 13-200 Działdowo, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na ... z prośbą o podanie jej do publicznej wiadomości na okres 30 dni.

DECYZJA - [email protected]

500 Mława, NIP: 5690001697, REGON: 130020016 pozwolenia zintegrowanego na ... r. poproszono Spółkę o dopłatę kwoty 243,00 zł do opłaty skarbowej dołączonej ...

DECYZJA - [email protected]

Zakrzewo, gmina Działdowo, na działkach o nr ewidencyjnych 141/1 i 141/13 ... publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania.

Untitled - [email protected]

chowu drobiu o więcej niż 40000 stanowisk - Fermy Kur Niosek w Julianowie, ... Tabela nr 5 Rodzaje i ilości odpadów, które mogą zostać wytworzone w ciągu ...

DECYZJA - [email protected]

10 Agregat prądotwórczy. Wiata. 16. 8. Źródła liniowe. 11 Pojazdy/ ciągniki transportujące paszę, kury, obornik teren Gospodarstwa.

Untitled - [email protected]

okazję zobaczyć jaką atrakcyjną dyscypliną sportu jest siatkówka plażowa. ... Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok.