101pdf.pl

uchwała-VI-103-2015-w-sprawie-zniżek-w-cenach-biletów-dla-osób ...

zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego ... 1) dzieci do 30 września roku kalendarzowego w którym kończą 21 rok życia, zamieszkałe.

uchwała-VI-103-2015-w-sprawie-zniżek-w-cenach-biletów-dla-osób ...

zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego ... 1) dzieci do 30 września roku kalendarzowego w którym kończą 21 rok życia, zamieszkałe.

uchwała-VI-103-2015-w-sprawie-zniżek-w-cenach-biletów-dla-osób ...

skarbowym oraz dzieci tych osób (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5830). UCHWAŁA NR VI/103/2015. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ...

Marek Zygmunt. Barbara Czyrna. Marek Salwach. Józef Bekieszczuk. Marcin Markiewicz. Adam Szpak ... Anna Lipniak. Katarzyna Olaniuk. Stanisław Szelągowski.

1. Tabela opłat za przewóz osób na podstawie biletów ... - WKD

0,07. 0,05. 0,02. 0,02. 0,41*). 3,80. 2,55. 2,39. 1,94. 1,90. 1,86. 0,83. 0,57. 0,27. 0,19. 5,09*). II strefa czasowa. – do 38 minut od chwili skasowania.

Uchwała Nr XVII.117.2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

5 нояб. 2015 г. ... „SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ” Sp. z o.o.. 27. SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK. DRZEWIARZ”. 28. Uzdrowisko. Krynica-Żegiestów S.A..

Uchwała Nr XII/90/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

30 дек. 2015 г. ... W załączniku do uchwały Nr XXX/281/2014 Rady Gminy Stary Targ z dnia 27 ... Szkół w Starym Targu przy ulicy Generała Świerczewskiego 37 A/1".

Uchwała Nr V/64/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

25 мар. 2015 г. ... w sprawie zmian w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody ... Norwida, Długa, Edwarda Stachury, Gajowa, Golis, Górna,.

Uchwała Nr IV/29/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

12 февр. 2015 г. ... Gajówka, Grunwaldzka, Jana Sobieskiego, Kąty, Kołłątaja, ... Asnyka, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Drzymały, Dworcowa,.

Uchwała Nr V/46/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

27 мар. 2015 г. ... 20) Pani Beata Stachera – przewodnicząca zarządu osiedla Ernestynów. § 3. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w ...

13) rozkład jazdy - określony na podstawie prawa przewozowego plan, ... 836. Czas, w którym pasażer jest uprawniony do korzystania z danego środka ...

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w ...

Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Toruniu upoważniają bilety w ... przejazdów na podstawie jednego biletu normalnego dobowego/ tygodniowego.

Lista osób podpisanych pod oświadczeniem w sprawie ... - TVN24

Dr Wojciech Burek, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński ... Dr Kamil Fil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-.

Komunikat w sprawie wystawienia i realizacji recepty dla osób z ...

25 мар. 2022 г. ... Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ... Aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez ...

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu

22 февр. 2016 г. ... Teraz możemy wprowadzić treść załącznika np. z pliku Excel. ... Word – scalania i podziału komórek, wstawiania dodatkowych wierszy i kolumn ...

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “3.1.Uchwała Nr XVI/88/19 ...

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich Osiecznica II. ”. Wniosek ...

Uchwała Nr................. z dnia................................. w sprawie ustalenia ...

1 Gminy Biały Bór oraz Wójta Gminy Grzmiąca. Rada Powiatu w Szczecinku uchwala, co następuje: §1-. Ustala się przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu ...

Uchwała w sprawie zmiany studium

3) wieś Szyk - kościół parafialny z plebanią, wikariatką i stodołą kościelną, ... zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Gminy i ukazało się na łamach ...

1 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ...

(kompresorownia) fragment obszaru Ruch I „Wirek”. Kopalni „Polska Wirek”, a w tym budynek dyrekcji oraz dawna cechownia. 349 1911 Tunkla Ludwika ks. 124.

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala ...

Uchwała Nr XXVI/172/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ...

Poniesioną stratę w kwocie 1.066.563,40 zł pozostawia się jako rozliczenie wyniku finansowego do odpisania z zysku wypracowanego w latach przyszłych. § 2.

uchwała w sprawie harmonogramu aptek na rok 2022.pdf

ul. Harcerzy 1. Kłodzko. 74 867 08 04 w soboty 8.00-14.00 w porze nocnej wg harmonogramu. 10. Familijna ul. Morcinka 3. Kłodzko w dni powszednie 8.00-18.00.

Uchwała Dzielnicy w sprawie przyjęć do klasy IV i VII

2. Wnioski o przyjęcie od 1 września 2019 roku do klasy IV lub VII można składać do jednej z trzech Szkół Podstawowych: nr 362 przy ul. Czumy 8, nr 363 przy.

Uchwała Nr XLI-316-2018 w sprawie zmiany studium uwarunkowań ...

12 окт. 2018 г. ... W pobliżu gminy znajdują się 2 duże miasta, Opole i Wrocław oraz znaczące ... Przez wschodnią część gminy przepływa rzeka Nysa Kłodzka, ...

UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie przyjęcia statutu Szkoły ...

Jeżeli w szkole nie została powołana rada szkoły, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna (art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe). Nowy statut szkoły ...

Uchwała Nr RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia w sprawie ...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock ... 3) granicy obszaru objętego planem – należy przez to rozumieć oznaczenie ...

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie ...

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół ... Rozliczenie nauczyciela szkoły zaocznej, zatrudnionego w pełnym wymiarze ...

Uchwała nr 96 Senatu ZUT z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ...

25 апр. 2022 г. ... forma studiów - studia stacjonarne lub studia niestacjonarne;. - formy zajęć dydaktycznych – wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ...

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu ...

wolnym. 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu do 15-go dnia ... 2) za marzec 1 kwiecień do 15 kwietnia każdego roku,.