101pdf.pl

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH ...

pomorskih brodova, Pomorska oprema objavljena u »Narodnim novinama« br. 133/2013. Klasa: 011-01/13-01/197. Urbroj: 530-03-2-14-10. Zagreb, 8. prosinca 2014.

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH ...

pomorskih brodova, Pomorska oprema objavljena u »Narodnim novinama« br. 133/2013. Klasa: 011-01/13-01/197. Urbroj: 530-03-2-14-10. Zagreb, 8. prosinca 2014.

Fran - I PRAVILA

kítiti -im nedov. ... star. lepšati, krasiti; akorávno podr. vez. … star. ... zamenjujemo s č, dž in tr: Maćij, Wodźan, Lubań, Křižan, Třělany, £užica, ...