101pdf.pl

Decyzja nr 4/2021

3) dr Katarzynę Iwińską (Collegium Civitas), ... Krzysztof Wrzosek,. 8) mgr inż. Adam Kasprzak, ... 13) dr Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas),.

Katowice, 11 lutego 2021 r. DECYZJA NR ZKI.6330.2.1.2021(3) Na ...

11 февр. 2021 г. ... W lutym 2021 r. stawki za organizację infolinii lub stanowiska gminnego koordynatora będą wyliczone proporcjonalnie do liczby dni, ...

BZK-V.0031.105.2021.MWil-Decyzja-z-dnia-05.11.2021 ...

2 мар. 2020 г. ... 5 w zw. z art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 ... Skrót dokumentu 6D434C2D69FB9E6B29ECD4A09E6AFF5BFC4DF980. Wersja dokumentu 1.7.

Szczecin, 23 kwietnia 2021 r. AP-4.747.1-6.2021.PM DECYZJA Nr 3 ...

23 апр. 2021 г. ... Stanisława B.M. w Szczecinie - udział. 1/25, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Karnicach - udział.

WI-VI.7820.1.1.2021.AG Decyzja Nr 13/2021 o zezwoleniu na ...

15 июл. 2021 г. ... 27 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo ... budowę chodnika w obrębie wlotu północnego DW791 po prawej stronie drogi.

AP-1.7840.1.68-5.2021.RS DECYZJA Nr 82/2021 Na podstawie art ...

11 авг. 2021 г. ... Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ... PREMIUM PROPERTIES 1 Sp. z o.o. ... 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia. 7 lipca 1994 r.

OS-I.7222.1.1.2021.MD Rzeszów, 2021-07-01 DECYZJA

1 июл. 2021 г. ... OS-I.7222.1.1.2021.MD. Rzeszów, 2021-07-01. D E C Y Z J A ... Nadmiar wód będzie okresowo wypompowywany i wywożony wozem.

Decyzja nr 4/2021

3) dr Katarzynę Iwińską (Collegium Civitas), ... Krzysztof Wrzosek,. 8) mgr inż. Adam Kasprzak, ... 13) dr Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas),.

Decyzja WA.RZT.70.304.2021_5 z dn. 18.11.2021 r.

19 нояб. 2021 г. ... zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ... PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.

Decyzja UOKiK nr RKR-13/2021 - Telepolis

i. skryptów stosowanych w trakcie rozmów sprzedażowych w telefonicznym ... a. pytanie konsultanta podczas telefonicznej rozmowy sprzedażowej oraz rozmowy.

decyzja-WR.RZT_.70.178.2021.pdf - PWK EKO w Rzepinie

1 июн. 2021 г. ... zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego.

Decyzja nr 1/2021/KO - NFZ Zielona Góra

1 апр. 2021 г. ... (dzień rejestracji poradni przez Odwołującego się) opinie o celowości inwestycji wymagane były w odniesieniu do wszystkich planowanych ...

Decyzja BI.RZT.70.206.2021 - pwik.olsztyn.pl

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym ... Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 27 ...

2021_003 Decyzja z dnia 27.10.2021.pdf

27 окт. 2021 г. ... Funduszu Zdrowia w trybie konkursu ofert o kodzie postępowania nr ... 042 275 40 03, fax: 042 275 40 01, e-mail: [email protected]

DECYZJA NR 125/2021 - Nowy Szpital

Urząd Miasta i Gminy Wschowa Wydział Finansowy. Dokonano ,.aplaty opiaty skarbowej w wysokości 60 zł dnia 26.03.2021 r. i 06.05.2021 r. na rachunek bankowy ...

DECYZJA nr 10/2021 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ ...

30 июн. 2021 г. ... Angelika Lesiak. Własność 3/16: Piotr Bystrek ... Angelika Lesiak. Własność 3/16: Piotr Bystrek ... Agnieszka. Jegier. Własność.

Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 września 2021

6 сент. 2021 г. ... „uchylam z dniem 26 lipca 2021 r. decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 września. 2020 r. znak: ZPS-2.967.12.2020.PW, polecającą ...

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 203 /2021 Rektora ...

w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania ... 4) udział w tworzeniu procedur mających na celu równe traktowanie wszystkich osób.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 61 /2021 Rektora ...

16 мар. 2021 г. ... b) Urszula Kądzioła, c) mgr Ewa Patoka, d) mgr Irena Kotlarska, e) mgr Ewa Rojek, f) mgr Anna Matuszewska;. 3) w Oficynie Wydawniczej: ...

Decyzja-WA.RZT_.70.104.2021-5-.pdf - woda.radom.pl

26 мая 2021 г. ... Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 08 kwietnia 2021 r. znak: WA.RZT.70.104.2021/2 ... 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

DECYZJA Nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ...

14 сент. 2021 г. ... Wójt Gminy Dzierżoniów postanowieniem z dnia 28.05.2021r. znak : ... Do odpadów powstających w trakcie eksploatacji należą środki do ...

LU.RZT.70.220.2021.DR • Gmina Firlej DECYZJA Na podstawie art ...

5 июл. 2021 г. ... 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;. 2) gminnych dróg, ulic, mostów, ...

OŚ.6220.4.7.2021 DECYZJA Nr 2/2022 o środowiskowych ...

14 мар. 2022 г. ... W dniu 3 września 2021 r. do Wójta Gminy Kowiesy wpłynął wniosek firmy SOLAR ENERGY Poland Sp. z o.o., Karolków Szwarocki 9, 96-514. Rybno ...

LU.RZT.70.220.2021.DR • Gmina Firlej DECYZJA Na podstawie art ...

5 июл. 2021 г. ... 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ... Cena za dostarczoną wodę wyrażona jest w zł/m3·, natomiast stawka opłaty ...

DECYZJA Nr 25 / 2021 ustalam lokalizację inwestycji celu ...

4 июн. 2021 г. ... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ... mocy większej niż 4,5 W/m2) nie przekroczy 5,9 m dla każdej z anten.

Decyzja nr 95 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 ...

w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli ... Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia czwarty rok studiów.

DECYZJA nr 2/2021/2022 w sprawie dopuszczenia programów ...

2 сент. 2021 г. ... Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020. Barbara Łabęcka. Wydawnictwo Nowa Era.

decyzja-ns-hkiś-4560-zl-33-39-2021-woda-do-spożycia.pdf

dichlorfos: terbutryna; chlorpiryfos; heptachlor; epoksyd heptachloru izomer. A; epoksyd heptachloru izomer. B; toksafen; chlordekon; alachlor;.

Decyzja nr 40 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 ...

są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy. 2. Dni: 4 maja 2021 r., 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. stanowią dni wolne od pracy.