101pdf.pl

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

wanie na humor polityczny znajdowało swe ujście w sposób samorodny. Żarty powstawały spontanicznie, czasami mimo- chodem. We wspomnieniach krakowian można ...

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

4, nr 1–2 (7–8), s. 97–110. 25 Stinia M.: Państwowe szkolnictwo gimnazjalne…, s. 81. 26 APKr, Archiwum Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego,.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

pady kapiści rozjechali się grupami po śródziemnomorskim ... skie śródziemnomorskie wybrzeże. ... ruinom antycznym, patrząc na pejzaż śródziemnomorski.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

ski, Janina Lorek, Ewa Ławrusiewicz, Piotr Łukaszewicz, ... Interesującym dopełnieniem wystawy był film ... Kuratorem wystawy był Jerzy Segda.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

Odzyskanie przez Polskę niepodległo- ... budowę floty wojennej, 1938; reprod. za: 100 lat polskiej sztuki plakatu. Red. K. Dydo. Kraków 1993, poz.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie – wykorzy- staną we wspomnianym studium – przeprowadził dla Kata- logu zabytków sztuki w Polsce Waldemar ...

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

3 Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), kompozytor, pianista, polityk, działacz społeczny. ... specjalnych słupach, a sam pomnik był zasłonięty z czterech.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

Skład, przygotowanie do druku / Typesetting: Jacek Łucki. ISSN 0137-3129 ... 14 Broński K.: Ruch budowlany w Krakowie pod okupacją hitle- rowską.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

wanie na humor polityczny znajdowało swe ujście w sposób samorodny. Żarty powstawały spontanicznie, czasami mimo- chodem. We wspomnieniach krakowian można ...

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

Druga podróż Tadeusza Kościuszki (1746–1817) do. Ameryki, którą przywódca powstania narodowego w ... rozkwitła między tymi dwiema osobowościami pod koniec.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

Cyprian Godebski, Projekt pomnika Mikołaja Kopernika, akwarela,. 1896; wł. AUJ, sygn. ... m”51. Zawierał on warunki realizacji, takie jak: dokładny opis.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

Agencja Fotograficzna „Światowid”, MPWiK SA w Krakowie, Museo Nazionale della Montagna, ... Grzegórzeckiej i Łazarza, pod adresem Grzegórzecka 14),.

Kraków 2009 - Muzeum Krakowa

tem siostra artystki Helena Barlińska. ... ka-Cybis, Dorota Berlinerblau-Seydenmanowa i Janina ... Utalentowaną portrecistką była Janina Süsle-Muszkie-.

Podgórze z widokiem na Kraków - Muzeum Krakowa

4 Supranowicz Ewa: Nazwy ulic Krakowa. Kraków 1995, s. 118. 5 Loc. cit. 6 Opaliński Piotr: Austriackie ... Bogdan Kasprzyk. Kraków 2013, s. 640.

Kraków – Muzeum Historii Miasta Krakowa. Oddział „Ulica Pomorska”

muzealne dla dzieci i młodzieży. Wejście do muzeum - od podwórka, należy dzwonić. Koło bramy wjazdowej znajduje się tablica pamiątkowa. Zofia Wóycicka.

ZARZĄDZENIE NR 714/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z ...

Z DNIA 6 kwietnia 2009 r. ... w związku z § 6 uchwały Nr LIV/370/92 Rady ... który w roku 1917 został wybrany rektorem UJ oraz jednego z załoŜycieli AZS, ...

ZARZĄDZENIE NR 666/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z ...

ElŜbieta Kantor - Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. • Katarzyna Klimek – Przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Katedry Turystyki.

ZARZĄDZENIE NR 897/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z ...

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kolberga 7 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Kraków, jej użytkownikom.

ZARZĄDZENIE NR 574/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z ...

Iwona Stankiewicz - przedstawiciel rodziców,. 9. Anna Witek - przedstawiciel rodziców,. 10. Izabela Oleksy - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego ...

ZARZĄDZENIE NR 289/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z ...

Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 133 ... imię. Zgodę wyraził takŜe O. Bernard Sawicki, opat tyniecki.

ZARZĄDZENIE NR 134/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z ...

kształcenia i międzynarodowy ośrodek turystyczny a Miasto Dublin jest stolicą Irlandii, międzynarodowym centrum kształcenia oraz waŜnym ośrodkiem ...

031 - Muzeum Krakowa

-węgierskiej i odzyskanie przez Polskę niepodległości nie zmieniły sytuacji. Pochód na Wawel nie został zrealizowany, a wrzawa wo-.

035 - Muzeum Krakowa

Zeszyt z okazji 60-lecia istnienia muzeum w Starej Synagodze w Krakowie / ... dzianek, Łańcut po zaciętym pojedynku pokonał Muzeum. Laureaci medalu św.

030 - Muzeum Krakowa

Michał Niezabitowski (przewodniczący / President), Anna Biedrzycka, Elżbieta Firlet, Ewa Gaczoł, ... ranka i głowy na misie muszla była też atrybutem św.

Muzeum Krakowa

który zniszczył duże fragmenty miasta i strawił wiele bez- cennych zabytków. ... Rok 1850 był zarazem datą przełomową. Druga połowa XIX wieku.

032 - Muzeum Krakowa

kondygnacjach umieszczono szkoły – męską na pierwszym piętrze i żeńską na drugim7. Obecnie w budynku tym przy ulicy Jana Zamoyskiego 4/6 mieści się Zespół ...

Muzeum Krakowa

w miejscu, gdzie później wzmiankowana jest Waga Wielka ... padku wagi miejskiej do ważenia metali, która funkcjonowa- ... 52 Kula W.: Miary i ludzie.

032 - Muzeum Krakowa

Bartosz Ogórek. Ewakuacja mieszkańców Krakowa podczas I wojny światowej. Przebieg, próba kwantyfikacji, warunki życia ewakuowanych.

030 - Muzeum Krakowa

opisu, jak w średniowiecznym Krakowie rozwijał się kult św. Krzysztofa męczennika jako jednego z Czternastu Świętych. Wspomożycieli, szczególnie czczonych w ...