101pdf.pl

Projekt z dnia [.........] Zatwierdzony przez

27 июн. 2022 г. ... tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, ... Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych.

Projekt z dnia [.........] Zatwierdzony przez

27 июн. 2022 г. ... tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, ... Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych.

Projekt z dnia 18 marca 2021 r. Zatwierdzony przez

Przedszkole Nr 2 w Augustowie zwane dalej „Przedszkolem”. ... Wapienna, Wczasowa, Wesoła, Weterynaryjna, Wiejska, Wierzbna, Wiewiórcza, Wilcza, Willowa, ...

Projekt z dnia 22 czerwca 2022 r. Zatwierdzony przez

22 июн. 2022 г. ... i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca ...

Projekt z dnia 5 września 2018 r. Zatwierdzony przez

8 мар. 2022 г. ... w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego"Przystanek Maluszka". Na podstawie art. ... Aleksandra Szczygła w Warszawie, ... wolnych miejsc.

Projekt z dnia 22 czerwca 2020 r. Zatwierdzony przez

najdawniejszych akt szkół podstawowych Starego Sącza oraz Gabonia. Ostatnio opracował Kalendarium najważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz 1945 ...

Projekt z dnia 22 września 2021 r. Zatwierdzony przez

22 сент. 2021 г. ... w sprawie połączenia Żłobka Gminnego w Chodowie oraz Żłobka Gminnego Nr 2 w ... Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w ...

Projekt z dnia 15 marca 2022 r. Zatwierdzony przez

15 мар. 2022 г. ... 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) Rada Miasta Puławy uchwala, ...

Projekt z dnia 9 czerwca 2021 r. Zatwierdzony przez

Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania, ... bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.

Projekt z dnia 23 kwietnia 2019 r. Zatwierdzony przez

4) posiadać sprawne technicznie środki transportu, przystosowane do przewozu zwierząt, zgodnie z wymogami art. 24a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie ...

Projekt z dnia 1 czerwca 2022 r. Zatwierdzony przez

2) granicę udokumentowanego złoża metanu pokładów węgla „Mszana”/terenu ... 5) dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego lub garażu na działce ...

Projekt z dnia 18 marca 2021 r. Zatwierdzony przez

Marii Konopnickiej 5, 16-300 Augustów, zwany dalej "Zespołem". § 2. W skład Zespołu wchodzą: 1. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie ...

Projekt z dnia 9 marca 2022 r. Zatwierdzony przez

w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez ... mogło zastosować regulacje prowadzące do stopniowego obniżania opłaty za.

Projekt - z dnia 5 sierpnia 2022 r. Zatwierdzony przez. - BIP

15 grudnia 2022 roku, przeznacza się na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych.

Projekt z dnia 26 lipca 2022 r. Zatwierdzony przez

22. RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów.

Projekt z dnia 29 listopada 2021 r. Zatwierdzony przez

29 нояб. 2021 г. ... Dlatego też budowanie mody na sport w Rybniku powinno odbywać się m.in. poprzez wspieranie klubów, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży ...

Projekt z dnia 31 października 2019 r. Zatwierdzony przez

31 окт. 2019 г. ... 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz ... Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.

Projekt z dnia 17 grudnia 2021 r. Zatwierdzony przez

17 дек. 2021 г. ... wolny od nałogów, w tym wynajem urządzeń rozrywkowo- ... plakatów z zakresu profilaktyki uzależnień. 4. Wspomaganie działalności instytucji,.

Projekt z dnia 16 lutego 2022 r. Zatwierdzony przez

Szczepańska Elżbieta. 27. Strzyże. Drzewiecka Justyna. 28. Suszeniec. Rybicka Barbara. 29. Świnice. Wasiak Katarzyna. 30. Wręcza. Osial Andrzej.

Projekt z dnia 15 czerwca 2022 r. Zatwierdzony przez

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem ... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt z dnia 17 lutego 2022 r. Zatwierdzony przez

4) Schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie, przy ul. Kawiary 40;. 5) Kotach wolno żyjących - należy ...

Projekt z dnia 3 lipca 2019 r. Zatwierdzony przez

2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r, poz. 2016 z późn. zm.), Rada Miejska w Chełmku uchwala ...

Projekt - z dnia 14 maja 2021 r. Zatwierdzony przez.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów ... Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) ...

Projekt nr 346 z dnia 23 sierpnia 2022 r. Zatwierdzony przez

26 авг. 2022 г. ... Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. ... pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne –potwierdzające.

Projekt z dnia 12 lutego 2021 r. Zatwierdzony przez

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Zespole Klubów Dziecięcych w ... Opłaty, o których mowa w § 1 wnosi się w terminie do 15 dnia następnego ...

Projekt z dnia 19 lipca 2022 r. Zatwierdzony przez

1 сент. 2022 г. ... Dąbrowskiej w Sieradzu, z siedzibą w Sieradzu ul. Zamkowa 15;. 6) Technikum nr 2 w Sieradzu wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 ...

Projekt z dnia 9 grudnia 2021 r. Zatwierdzony przez

koszty kierowców autobusów. 145 723,17 zł ... koszty eksploatacyjne (w tym paliwa, części, przeglądów); ... koszty wydziałowe przewozów autobusowych;.

Projekt z dnia 14 czerwca 2022 r. Zatwierdzony przez

2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka ... 2) osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł tzw.

Projekt z dnia 17 listopada 2020 r. Zatwierdzony przez

17 нояб. 2020 г. ... Nie przejmują się zdrowiem, konsekwencjami uzależnienia i problemami, ... Pod wpływem alkoholu młody człowiek traci kontrolę nad własnym ...