101pdf.pl

ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ...

22 окт. 2020 г. ... rodziny zmarłego wskutek wypadku, z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. 9. Protokół powypadkowy zatwierdza:.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ...

22 окт. 2020 г. ... rodziny zmarłego wskutek wypadku, z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. 9. Protokół powypadkowy zatwierdza:.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ...

28 июл. 2021 г. ... Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ... ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, ...

ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ...

31 мая 2022 г. ... Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. ... 3 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała ...

w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2021/2022.

1 ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała ...

8 июн. 2021 г. ... Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022, zwanej dalej. „uchwałą”; oraz wyniki egzaminów z tych przedmiotów;.

1 ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała ...

31 мая 2019 г. ... stopnia centralnego w latach 2019/2010; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023, po zarejestrowaniu się w systemie IRK przesyłają na adres e-mailowy ...

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego ...

1 сент. 2020 г. ... i przemawia za tym interes UEW, Rektor może wyrazić zgodę na zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku w grupie pracowników ...

Zarządzenie nr 117/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego ...

17 июн. 2020 г. ... Decyzja dotycząca zdyscyplinowania lub wyróżnienia pracownika na podstawie wyników ankiety należy do Dziekana.

ZARZĄDZENIE nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

7 сент. 2020 г. ... 3) dr Bartosz CHORKOWY – Dziekan Wydziału Ekonomicznego; ... 20) dr Grzegorz HABER – pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych; ...

ZARZĄDZENIE Nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z ...

15 дек. 2020 г. ... O ile sytuacja finansowa Uniwersytetu na to pozwala, nauczycielowi akademickiemu, który złożył aplikację o środki na realizację projektu ...

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z ...

3 апр. 2020 г. ... studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ... angielskim studenci pochodzenia polskiego i obcokrajowcy mogą ...

Zarządzenie nr 244/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego ...

(w tym: rzeczowych i pieniężnych) oraz rozliczania darowizn pieniężnych ... Wzór umowy darowizny pieniężnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ...

Zarządzenie Nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z ...

2 июл. 2020 г. ... 1) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;. 2) lista osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w ...

13 янв. 2020 г. ... z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zarządzenie nr 94/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w ...

16 окт. 2020 г. ... W Uczelni możliwe jest świadczenie pracy zdalnej, w tym w trybie rotacyjnym ... wprowadzić dla podległych mu pracowników harmonogram pracy w ...

ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z ...

8 мая 2020 г. ... ... ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które powinno ... pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z ...

ZARZĄDZENIE R-35/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno ...

24 июн. 2020 г. ... Uczelnia prowadzi rekrutację na I rok studiów pierwszego stopnia, ... Przeliczanie wyników egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury ...

Zarządzenie nr 130 /XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego ...

3 июл. 2020 г. ... w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej i doktoranckiej w ... W przypadku wprowadzenia zdjęcia nie spełniającego wymagań ...

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w ...

17 янв. 2020 г. ... Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej portalu http://www.bip.gov.pl przez ... 1) zasady i tryb przyjmowania do szkoły doktorskiej,.

Zarządzenie nr 129/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego ...

Zarządzenie nr 129/XV R/2020. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania nauczycieli ...

ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z ...

11 мая 2020 г. ... urzędową Uniwersytetu Wrocławskiego do tuszu o średnicy 20 mm w kolorze ... upoważnionej osobie, lub wysyła pocztą na wskazany adres za ...

ZARZĄDZENIE nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

12 авг. 2020 г. ... byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ... egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu teoretycznego opiekuna.

Zarządzenie nr 23/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego ...

Zarządzenie nr 23/XV R/2020. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie ...

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w ...

Doradctwo podatkowe. 4. Pozostałe usługi (pogłębiona analiza ekon.finansowa). 5. Ogółem. 10 000 + vat23%. 10 000 + vat23%. Warszawa, dn. 29.03.2019 r.

Zarządzenie Nr 77/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza ...

2 июн. 2021 г. ... wypełnieniem dokumentu delegacji (załącznik nr 1) należy złożyć do ... internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej:bwm.ukw.edu.pl (wzór –.

Zarządzenie Nr 38/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza ...

29 янв. 2020 г. ... ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej zawarte są w tabeli norm ... bawełnianych lub drelichowych) w trakcie zajęć dydaktycznych ...

Zarządzenie nr 16/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza ...

15 окт. 2019 г. ... w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia oraz ... 1668 z późn. zmianami) w związku z § 3 rozporządzenia.

Zarządzenie Nr 9/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza ...

22 окт. 2020 г. ... Od 26 października 2020r. do odwołania lokalizacji Bydgoszczy w obszarze ... pracy w sposób umożliwiający pracownikowi pracę zdalną. 10.