101pdf.pl

21.04.2020 Chemia klasa I TEO 8 , I TG 8, I TI 8, I TBR 8 ...

21 апр. 2020 г. ... wzrostem temperatury. W przypadku gazów jest odwrotnie wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów w wodzie maleje – patrz rys 32 str ...

28.05.2020 Chemia klasa VII

Na dzisiejszych lekcji poznasz wzory sumaryczne wodorotlenków sodu, potasu i wapnia oraz poznasz reakcje, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek sodu, ...

Chemia 23.04.2020 Klasa 8a, 8b, 8c

6) Jaki jest wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu? 7) Czy glicerol to alkohol monohydroksylowy czy polihydroksylowy i dlaczego?

Chemia 17.04.2020 Klasa 7a, 7b

koniecznie wpisz wartościowości. ... b) Powstawanie chlorku potasu z pierwiastków. - chlor łączy się z potasem i powstaje chlorek potasu.

28.05.2020 Chemia klasa VII

Na dzisiejszych lekcji poznasz wzory sumaryczne wodorotlenków sodu, potasu i wapnia oraz poznasz reakcje, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek sodu, ...

Chemia 17.04.2020 Klasa 8a, 8b, 8c

TEMAT: Szereg homologiczny alkoholi – lekcja online !!! Podręcznik str. 138. 1) Alkohole są to pochodne węglowodorów, których cząsteczki zbudowane są z grupy ...

Chemia 27.03.2020 Klasa 8a, 8b, 8c

TEMAT: SZEREG HOMOLOGICZNY ALKENÓW i ALKINÓW str. 119 ... Zapisz za pomocą wzorów sumarycznych i strukturalnych: ... 4) Przykłady nazwy i wzory sumaryczne.

21.04.2020 Chemia klasa I TEO 8 , I TG 8, I TI 8, I TBR 8 ...

21 апр. 2020 г. ... wzrostem temperatury. W przypadku gazów jest odwrotnie wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów w wodzie maleje – patrz rys 32 str ...

21.05.2020 Chemia klasa VII

21 мая 2020 г. ... Wartościowość grupy wodorotlenowej (I) wartościowość metalu. M (OH )n. Zapamiętaj - wartościowość grupy OH wynosi I metal liczba grup.

Chemia klasa 7 a_25-29.05.2020.pdf

27 мая 2020 г. ... a) Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach: tlenek azotu (I) ... (chlor może mieć wartościowość równą I, III, V i VII, ...

Chemia 03.04.2020 Klasa 8a, 8b, 8c TEMAT

3 апр. 2020 г. ... TEMAT: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. ... 3) Alkeny i alkiny to węglowodory … ... Jaki jest wzór ogólny alkenów?

Chemia 22 .05. 2020 Klasa 7a, 7b TEMAT: Rozpuszczalność ...

22 мая 2020 г. ... ROZPUSZCZALNOŚĆ substancji to maksymalna liczba gramów substancji, jaką można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika, w danej temperaturze, aby ...

Klasa 7a i 7b – CHEMIA lekcja z dnia 04. 05.2020 r.

4 мая 2020 г. ... H - odczytujemy jeden atom wodoru. 3. Odczytywanie zapisów liczby atomów: 3 S - odczytujemy trzy atom siarki. 2 Al - odczytujemy dwa atomy ...

Klasa 7a i 7b – CHEMIA lekcja z dnia 05. 05.2020 r.

5 мая 2020 г. ... chemicznych. Cel: Poznasz jak się tworzy się metodą krzyżową wzory sumaryczne związków chemicznych na podstawie wartościowości.

Klasa 8 – CHEMIA lekcja z dnia 30. 03 .2020

30 мар. 2020 г. ... Temat :Reakcje spalania alkanów. Cel: Nauczę się jak węglowodory ulegają reakcji spalania i jak zapisywad reakcje spalania węglowodorów.

CHEMIA KLASA 8 – EDUKACJA ZDALNA – 30.03 – 3.04.2020 ...

3 апр. 2020 г. ... Znam definicję kwasów karboksylowych,. • Potrafię wskazać w budowie kwasów karboksylowych grupę ... Reakcja dysocjacji jonowej kwasu.

Klasa 8 – CHEMIA lekcja z dnia 11. 05 .2020 r.

11 мая 2020 г. ... a) niższe kwasy karboksylowe np. kwas etanowy ( octowy) CH3COOH ... Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych tworzy się od nazwy.

Klasa 8a i 8b – CHEMIA lekcja z dnia 19. 05.2020 r.

19 мая 2020 г. ... Wyższe kwasy karboksylowe występują w roślinach, ... C 17H33 COOH – wzór sumaryczny - kwas oleinowy ... Reakcja z wodą bromową. Kwasy ...

Klasa 8 – CHEMIA lekcja z dnia 20. 04 .2020 r.

20 апр. 2020 г. ... Temat : Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. ... Rekcja charakterystyczna pozwalająca odróżnid węglowodory.

23.06.2020-chemia-klasa-i-tbr8-1592862447.pdf

Promień powłoki elektronowej M jest większy od promienia powłoki K. ... Ustal symbol chemiczny pierwiastka znajdującego się w 3. okresie i 16. grupie układu ...

Klasa 8a i 8b – CHEMIA lekcja z dnia 01. 06 .2020 r.

1 июн. 2020 г. ... wzory sumaryczne i strukturalne i poznasz grupę funkcyjną aminokwasów. ... CH2( NH2)COOH – kwas aminoetanowy.

Chemia klasa VII 03.06.2020 Temat: Elektrolity i nieelektrolity ...

3 июн. 2020 г. ... Wpływ różnych substancji na zmianę barwy wskaźników. 5. Rodzaje odczynu roztworu (kwasowy, zasadowy, obojętny). 6. Zastosowanie wskaźników. 7.

Chemia 7/8.05.2020 Klasa 8a, 8b, 8c TEMAT: Kwasy karboksylowe ...

reaguje z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami ... 3 Zapisz równanie reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkiem sodu str. 166.

Chemia klasa 7 15.05.2020 Sprawdzian- Wewnętrzna budowa ...

15 мая 2020 г. ... Odczytaj z układu okresowego : symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową, ... Podaj dwa przykłady pierwiastków, które są metalami i dwa ...

Klasa 8 – CHEMIA lekcja z dnia 21. 04 .2020 r. DZIAŁ

21 апр. 2020 г. ... Temat : Szereg homologiczny alkoholi. Cel: Poznasz nową grupę związków organicznych, nauczysz się zapisywać wzory sumaryczne i strukturalne ...

20.04. 2020 Klasa 8a – Chemia Notatka do zeszytu Temat

Aminokwasy to związki organiczne, których cząsteczki zawierają w swoim składzie dwie grupy funkcyjne: aminową -NH2 i karboksylową –COOH. Wzór ogólny: NH2 ...

21.04.2020 Klasa 7a, 7b – chemia Wszyscy zgłaszają się do mnie ...

powstających w wyniku reakcji ) reakcje dzielimy na: 1. Reakcja syntezy (łączenia) ... Sprawdzamy ilość atomów manganu i tlenu po lewej i prawej stronie.

Klasa 7 – chemia Data: 04.06.2020 Temat: Tlenki i wodorotlenki

Zasada – substancja, która dysocjuje na kationy metalu oraz aniony wodorotlenkowe (w przypadku amoniaku na kationy amonu i aniony wodorotlenkowe). Page 2 ...

4.06.2020 Chemia klasa VII Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji ...

wodzie. Jak zatem ocenić, czy dany wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie? Na końcu podręcznika na rozwijanej kartce znajduje się tabela rozpuszczalności ...