101pdf.pl

Monumenta Poloniae historica

in nullo consternatus , sed tanquam vir lo ... Kmita Sobyenski de Visnice, curie regie marschalcus et Premisliensis capitaneus, ... in Rawa sepultus.

Monumenta Poloniae historica

in nullo consternatus , sed tanquam vir lo ... Kmita Sobyenski de Visnice, curie regie marschalcus et Premisliensis capitaneus, ... in Rawa sepultus.

Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe polski. Wyd ...

udolne opowiadania przeddługoszowych pisarzów i ku ich ogłaszaniu ... piscopum consecrauimus, atque hiis, que de niam tibi necessarium nouimus, ipsum tue.

Acta Poloniae Historica - http://rcin.org.pl

Let us also mention a very interesting study by F. Znaniecki, Mo- ... Rewizja pojęcia narodowości [The Concept of Nationality Revised], Katowice.

MONUMENTA ZBIÓR

8) Chorowice, wieś w pow. skawińskim, par. Mogilany. 9) Radziszów, wieś paraf, ... której tylko sznurek z żółtego, zielonego i czerwonego jedwabiu pozostał.

MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA - Czerwony Dwór

FUNDACJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ... Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. © Autorzy. ISSN 1644-8774 ... Römische Importe in sarmatischen und maio-.

Irk Bitig The Book of Omens - Monumenta Altaica

Know thus: (The omen) is good. 16. A lean horse fattened itself (on a pasture). (Then), thinking of its place, ...

Biblioteka Zygmunta Augusta i jej monumenta w berlińskiej ...

wersyteckiej w Warszawie (przez Marię Cubrzyńską-Leonarczyk), Bibliotece ... Wola króla została ... go do Warszawy i włączył do swej biblioteki.

MONUMENTA MUSICAE IN POLONIA JÓZEF ELSNER UTWORY ...

Elsner was not a piano concert performer and we can surmise that whatever piano ... It did not take long, however, for serious misunderstandings to arise ...

BOTANICORUM POLONIAE

rydermy w rodzinie Geraniaceae; w łodygach roślin należących do tej ro- ... tworzenia się perydermy budowa całej łodygi ulega czę- ściowej modyfikacji.

BOTANICORUM POLONIAE

gical analysis (M. J. Timonin 1935; H. Krzemieniewska and L. Badura ... This problem has attracted the attention of L. Badura ... University of Wrocław.

MUSEION POLONIAE MAIORIS

Pamiątki powstania wielkopolskiego 1918–1919 w muzeach i izbach ... w Compiègne z 11 listopada 1918 roku, ... rzyniec Wierzejewski) i rozejm w Trewirze.

Acta Poloniae Pharmaceutica

369-374, 1999. THE EFFECT OF ACETYLSALICYLIC ACID ... 369. Acetylsalicylic acid (Fluka) and guaifenesin ... Sp. z o.o., Warszawa 1994.

zoologica poloniae - Umcs

were significant, we then used reduced major axis regression (RMA) to ... ki Wschodnie to Gdynia, Mr. Wąsowicz became took over the daily operation of the.

MUSEION POLONIAE MAIORIS

siejszy – od żaren do pługa i od motyki do trak- ... badań architektonicznych liczne przeróbki ... przypadkowo (Grudziądz, Szreniawa) lub.

ZOOLOGICA POLONIAE - Umcs

25 авг. 2017 г. ... Sebastian Mertowski, Paweł Buczyński, Edyta Buczyńska. SHORT REPORT. ... R. Wojtusiak; 19.05.1953 (1 ex.), leg. W. Węglar-.

MUSEION POLONIAE MAIORIS

i pod nim na ulicy rozgrywa się miłosna sce- na „balkonowa”. ... się poza barakiem – murawa, niebo, deski inne- ... oczka dwu innych rzeźbione były na podo-.

ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE

przede wszystkim odcinki pierwszego liścia traw - jęczmienia (Hay- ... plants: isolation from the seed of runner bean (Phaseolus multiflorus), Natur-.

ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE

Do doświadczeń użyto rośliny fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L) odmiany. ,,Saxa", gorczycy jasnej (Sinapis alba L) z majątku SGGW w Wolicy, gryki zwy-.

KATALOG FAUNY POLSKI Catalogus faunae Poloniae

Ryby krajowe wykazane dotąd z wód śródlądowych i przy brzeżnych ... row ie 1959, Gąsowska 1962a), Zalew Wiślany (C ięglew icz i Posadzki.

KATALOG FAUNY POLSKI Catalogue faunae Poloniae

(MICHNO-ZATORSKA 1966), Włocławek (BUSZKOWSKI 1933, MICHNO-ZA- ... Góry (Hieronymus 1890), Poznań (Ruszkowski 1933), Złoczew (Mow.

Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae

Podjęcie tego gigantycznego zadania było efektem poszukiwań ... 279-280; Włodarski (1997), s. 24- ... ter Marcus (dominikanin krakowski?)

KATALOG FAUNY POLSKI Catalogus faunae Poloniae

(CZERWIŃSKI, JAKUBCZYK, PęTAŁ 1971) w gniazdach mrówek z rodzaju. Myrmica LATR. oraz Lasius flavus (F.) i Lasius niger (L.) znacznie zwiększa.

acta poloniae - pharmaceutica - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Department of Chemistry, Wiejska 45E, 15-351 Bialystok, 15-435 Bia≥ystok, Poland. Abstract: The aim of this study ... Grunwaldzka 6, 60-780 PoznaТ, Poland.

(Mollusca miocaenica Poloniae) WILHELM FRIEDBERG CZĘŚĆ IL

że 8 tylnych jest wcale dobrze widocznych, przednie natomiast zazna czają się słabo; silniejsze z prążków zaznaczają się nawet po wewnętrznej.

acta poloniae - pharmaceutica - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

tion with other herbs from TCM for the following ... with other herbs of Chinese medicine in order to ... Hartong D.T., Berson E.L., Dryja T.P.: Lancet.

acta poloniae - pharmaceutica - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Anna Drzazga, Agata Sowińska, Maria Koziołkiewicz ... Ewa Chodurek, Anna Kulczycka, Arkadiusz Orchel, ... Katarzyna Kasperowicz-Frankowska, Anna Gzik,.

acta poloniae - pharmaceutica - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

tatin (Aurobindo Pharma Ltd.), lovastatin (Teva), ... Carvedilol (2011), Digoxin Teva (2008), Bemecor ... Furaginum (2008), Nacom mitte (2008).

Studia historica 12_вёрстка.indd

же удалось обратить в христианство часть скандинавских конунгов [3, с. 547]. Начиная с конца X века начинают появляться мемориальные.