101pdf.pl

Uchwala XXVII/252/2020 - Powiat OŚWIĘCIMSKI

16 дек. 2020 г. ... W odpowiedzi na te przesłanki, strategia formułuje wizję ... Wykrywalność w okresie 2016-2019 utrzymywała się na poziomie przekraczającym.

Uchwala XXVII/252/2020 - Powiat OŚWIĘCIMSKI

16 дек. 2020 г. ... W odpowiedzi na te przesłanki, strategia formułuje wizję ... Wykrywalność w okresie 2016-2019 utrzymywała się na poziomie przekraczającym.

Uchwala XXVII/252/2020 - Powiat oświęcimski

16 дек. 2020 г. ... oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. ... wspólnego MOF dla miasta Oświęcim oraz Chrzanowa. ... z o.o.; Powiatowy Urząd Pracy;.

Zarzadzenie Nr 5/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. - Powiat OŚWIĘCIMSKI

4 февр. 2020 г. ... 1) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pn. ... 3) w Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla osób ...

Uchwala XXVII.294.2020

7 дек. 2020 г. ... Sanatorium Rehabilitacji Uzdrowiskowej REVITA Sp. z o.o. ... Pokoje Gościnne SARENKA ... Klimek Dzieża Kinga, Klimek Rafał. Złockie.

Uchwala Nr XXVII/329/2020 z dnia 30 wrzesnia 2020 r. - bip.czeladz.

30 сент. 2020 г. ... 1) cyfra oznacza numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych ... RIVb. RIVb. RIVb. RIVb. RIVb. RIVb. RIVb. RIVb. RIVb.

Uchwala Nr XXVII/___/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

27 авг. 2020 г. ... w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2020 ...

Uchwala Nr XXVII/252/2020 z dnia 4 marca 2020 r.

4 мар. 2020 г. ... Uchwala się zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej w ...

Uchwala Nr XXVII/284/2020 z dnia 27 pazdziernika 2020 r.

27 окт. 2020 г. ... Społecznych Gminy Słupsk i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych ... 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.

Uchwala Nr XXVII/798/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

27 февр. 2020 г. ... w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli dla których m.st. ... Warszawa, dnia 9 marca 2020 r. ... 137) Przedszkola nr 146;.

Uchwala XXVII/164/2020 - Urząd Miasta i Gminy Pilica

i Klucze, od zachodu natomiast z gminą Ogrodzieniec. ... miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miasta i Gminy.

plik,4370,uchwala-nr-xxvii-162-2020-rady-gminy-glowno-z-dnia-29 ...

29 окт. 2020 г. ... Wprowadza się zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata ... zbiornik jurajski – szczelinowo – krasowy „Koluszki – Tomaszów ...

Uchwala Nr XXVII/177/2017 z dnia 17 maja 2017 r. - Powiat Toruński

17 мая 2017 г. ... oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: § 1. Przekazuje się z dniem 1 września 2017 r.

Uchwala Nr XIV/99/2020 z dnia 26 marca 2020 r. - Powiat Toruński

26 мар. 2020 г. ... Decyzja dyrektora OKE jest ostateczna. 11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystapienie do części ...

Uchwala Nr XIV/95/2020 z dnia 26 marca 2020 r. - Powiat Toruński

26 мар. 2020 г. ... Młyniec Drugi I / Kościół ... Papowo Toruńskie II / Kościół ... Droga powiatowa nr 2036C Krobia ÷ Mierzynek ÷ Młyniec II.

Uchwala Nr 49/2020 z dnia 13 maja 2020 r. - BIP Powiat Słupski

13 мая 2020 г. ... Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego ... Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A..

Uchwala Nr 715/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. - Powiat Gniezno

24 сент. 2020 г. ... PROGRAM"TWÓJ START NA EUROPEJSKI RYNEK PRACY Z ZSE W GNIEZNIE" ROZDZIAŁ ... Porozumienie z powiatem słupeckim.

Untitled - Powiat OŚWIĘCIMSKI

Kęty, czerwiec 2020 r. ... a) analizę wyników egzaminów maturalnych w latach 2017-2019, ... matematyka, biologia oraz chemia i geografia.

decyzja - Powiat OŚWIĘCIMSKI

Andrychowska 142, Piotrowice, 32-641 Przeciszów, ... Andrychowska 142, ... Decyzja z dnia 30 lipca 2020 r., znak: WOŚ.6233.37.2019, utworzona przez B.P..

KMBT_215_00546_3e465c.pdf - Powiat OŚWIĘCIMSKI

na rzecz,,Osadników części wsi Brzeszcze Bór" za wspólnotę gruntową ... żaden wniosek o zatwierdzenie statutu spółki, która zarządzałaby wspólnotą gruntową.

Oświęcim, 31.05.2017r. - Powiat OŚWIĘCIMSKI

(Dz.U.z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, w terminie do 31 maja roku następnego, podaje do publicznej wiadomości:.

WARUNKI TECHNICZNE - Powiat OŚWIĘCIMSKI

18 апр. 2018 г. ... BDOT500. Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości ... Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października.

WARUNKI TECHNICZNE - Powiat OŚWIĘCIMSKI

Załącznik nr 1a - Zestawienie podstawowych danych EGiB (wg stanu na 06.06.2019 r.) . ... do jednostki rejestrowej nie został przypisany atrybut 1 lub 2.

Kategoria Ubezpieczającego - Powiat oświęcimski

27 февр. 2020 г. ... I wprowadzonych do obrotu Zarządzeniem Prezesa Zarządu TUW "TUW" nr ... na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,.

WAB.6740.1.721.2016 - Powiat OŚWIĘCIMSKI

Piotr Paluch; specjalność: architektoniczna, numer uprawnień budowlanych ... Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/BO/0518/11; mgr inż.

Polisa Nr 1024949638 - Powiat oświęcimski

PZU. Okres ubezpieczenia: od 13 października 2017r. do 12 października 2018r. ... Kwotę składki prosimy wpłacić na rachunek PZU SA w Krakowie, nr konta 83 ...

instrukcja epuap - Powiat OŚWIĘCIMSKI

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu: ... Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:.

Oświęcim, 24.05.2016r. - Powiat OŚWIĘCIMSKI

Barbara Kurpiewska "PRIMUM VIVERE". 333. Salon Piękności "JUSTYNA" Halina Pawela. 334. Joanna Surma. 335. Marcin Żmuda. 336 Joanna Dudziak "KORBRUK".

ZARZĄD POWIATU - w Oświęcimiu - Powiat OŚWIĘCIMSKI

Wiktor Beata. 10. Wróbel Wojciech. 11. URBANIAK SŁAWOMIR. 12. Saganowski Tomasz ... Beata Plewniak-Przesór SZKOŁA JĘZYKOWA KEEP-SMILE ... 245 SZOSTEK BEATA.