101pdf.pl

Szeœciolatki wracaj¹ do przedszkoli - UM Janów Lubelski

w nowym roku 2016, by³a 7 stycznia 2016 roku podpisa³ zek szkolny od siódmego roku wwieku od 3 do 5 lat. ... stety, tak niewiele jest na nie odpowiedzi.

Szeœciolatki wracaj¹ do przedszkoli - UM Janów Lubelski

w nowym roku 2016, by³a 7 stycznia 2016 roku podpisa³ zek szkolny od siódmego roku wwieku od 3 do 5 lat. ... stety, tak niewiele jest na nie odpowiedzi.

W Numerze: - UM Janów Lubelski

31 дек. 2018 г. ... Rysunek 1.Schemat przebiegu projektowanego odcinka S19. Zamawiający ... Rysunek 3. ... Każdy z gości otrzymał pamiątkowy kotylion upamiętn-.

W numerze: - UM Janów Lubelski

Jezus w swoim nauczaniu wyjaśnił wiele kwestii, wiele spraw poruszył, ale czy udzielił ... jest Alucrom AB w Goeteborgu. ... wybuch Powstania Styczniowego.

W Numerze: - UM Janów Lubelski

22 июл. 2019 г. ... Świętej w intencji żołnierzy na placu przed Janowskim. Sanktuarium . ... Stanisław Tyburski, Krzysztof Kołtyś, Jerzy Bielecki, Artur Pizoń ...

gazeta - UM Janów Lubelski

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim laureatem VI Rankingu Urzędów Skarbowych ... 10 października 20 października w Lubartowie odbyły się chłopcy z minimalną ...

Janów Lubelski - Odpoczywaj na wsi

Idąc dalej „traktem biłgorajskim” dochodzimy do Parku „Miszta- ... cinku Lipa-Biłgoraj. ... Hotel & Restauracja, imprezy okolicznościowe, obiady dnia.

GAZETA - UM Janów Lubelski

6 мая 2011 г. ... II zastała mnie kilka tysięcy kilometrów poza Klary, miasto, w którym Jan Paweł II ... 2. Gazeta Janowska. Na terenie gminy Janów Lubelski, ...

gazeta - Janów Lubelski

1 июл. 2010 г. ... Henryk Gąska, misjonarz ze Zgromadzenia Seminarium Misjonarzy Werbistów. ... Piosenka sama w sobie jest bardzo prosta, opowiada o.

W Numerze: - UM Janów Lubelski

25 авг. 2014 г. ... urok, tajemnica, jego czar. ... Fot, Rys: Archiwum, Internet. ... „Tajemnica Filomeny”, „Ida”, W sumie mieliœmy przyjemnoœć.

23-3300 Janów Lubelski

22-460 Szczebrzeszyn. 84 687 29 58. 800115015 [email protected] 7. Miasto Zamość Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu ... [email protected]

Lp. Nr działki - UM Janów Lubelski

6) wytwórni mas bitumicznych i betoniarni; ... 4) wszelkie prace budowlane należy wykonywać w uzgodnieniu z właściwym operatorem systemu przesyłowego,.

W Numerze: - Janów Lubelski

Jak wygląda segregacja u nas? B. Cz. - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na poszczególne frakcje jest naszym obowiązkiem i wszyscy musimy odpowiednio ...

GAZETA - Janów Lubelski

Biuro kredytowe, mieszczące się przy ulicy Sukienniczej 74 – ZA BIEDRONKĄ w ... W Maciejowicach na konkursie bezpieczeństwo i miłą atmosferę w czasie.

GAZETA - UM Janów Lubelski

malarstwo Rafaela Santi, Rembrandta, Olgi Boznańskiej. Bohaterka naszego artyku³u, jak tylko ma tak¹ mo¿liwoœć, ... Ja i moje rodzeństwo wydarzenia?

W Numerze: - UM Janów Lubelski

30 мая 2016 г. ... belski na lata 2016 - 2022. Ko³tyœ - Burmistrz Janowa ... lewizji „FART”, który odbędzie się plenerowego. Festiwal przeprowa- Delamarre ...

W numerze: - UM Janów Lubelski

życzenia chciałby Pan przekazać naszym mieszkańcom i ... https://zrzutka.pl/6j7tpp ... twa Pana Andrzeja zostały opublikowane w albumie Lasy.

W Numerze: - UM Janów Lubelski

specjalistkę, ¿e nasza przychodnia. Komendy Powiatowej Policji w Jano- ... i Stanis³aw Jakubiec, Irena i Franciszek Pi³at, Maria i Henryk Wujec, Czes³awa.

Grudzien gazeta - UM Janów Lubelski

m. in. wróżby andrzejkowe, loteria fantowa, aukcja. stowarzyszenia i zostaj¹ ... W listopadzie br. w Janowskim Zespół „Wisienki” z Kocudzy (III).

Reorganizacja w szpitalu - UM Janów Lubelski

Racibórz - Mateusza Wolnego, którego ojciec Ryszard, Mistrz Olimpijski z ... Florczak, Neonet -. Kat. 85 kg - Karwatowski Artur - 16 na.

Styczeń 2018.pdf - UM Janów Lubelski

„Żołnierze wykleci bohaterowie niezłomni” wystawa własna ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Janowie. Lubelskim: w terminie: marzec 2017 r. 4. „Pradzieje Ziemi ...

Konstytucji 3 Maja - UM Janów Lubelski

Barbara Mucha - Główny specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych, Czesław Krzysztoń - Zastępca ... (Rekomendowany Program Profilaktyczny DEBATA) – 2.

Gazeta Janowska - UM Janów Lubelski

Na zakończenie spotkania Burmistrz Krzysztof Kołtyś ... Europejskie. Program Regional ... wakacyjnym przychodzą na wieczorki taneczne), miejsce.

Styczeń 2006 - UM Janów Lubelski

2 янв. 2006 г. ... województwie lubelskim jest 41 miast o powiatowych tylko w trzech: ... tarnobrzeskim które obs³ugiwa³ Zak³ad Janów Lubelski (ma siedzibę w Z ...

23-300 Janów Lubelski ul. Boh. Porytowego Wzgórza 46/48

JANÓW LUBELSKI tel. 015/8720-785. 8721-282. 8723-280. 8723-281. 8723-282 fax.015/8723-039 e-mail: [email protected] [email protected]

Janów Lubelski - Powiat Janowski

I choć sprzyja nam święta Kinga - patronka samorządów, to niektóre decyzje bywają naprawdę trudne. Nieraz bywa, że się na sesji czy na Zarządzie ...

CZERWIEC GAZETA - UM Janów Lubelski

10 июн. 2007 г. ... nagrody takie jak plecak czy pi³ka. Grę zorganizowa³ i przeprowadzi³ Pan Wach. ... Po przedstawieniu „zerówkowicze” udali się na bloki.

Marzec 2009.pdf - Janów Lubelski

31 мар. 2009 г. ... Ododatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka, ... gdy inne osoby pal¹ przy nich papierosy. postępuj¹cym zaka¿eniu jest wysypka.

Pa dziernik 2005 - UM Janów Lubelski

Silvera-Russela, który charakteryzuje przy ul. ... Dzień pamięci i zadumy ... nad wspóln¹ spraw¹ jak¹ jest nasza w liczne spotkania z przedstawicielami.