101pdf.pl

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dwie debaty redakcyjne – w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Stowarzyszeniu. Lokalnych i Regionalnych Mediów w Polsce. Do udziału w debatach zostali.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Kościuszki 22, 64-000 Kościan (dalej. „Starostwo”). Kierownik jednostki ... „PUP”) i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (dalej „PCPR”)9, które.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Ewa Balcerzak, Dyrektor Szkoły, w okresie od 31 maja do 30 sierpnia 2016 r. ... wdrażania nowej podstawy programowej, wprowadzeniu do szkół doradztwa ...

Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

9 июл. 2008 г. ... Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała Zespół Opieki ... medycznego, spełnianie przez większość oddziałów wymagań w zakresie wyposaŜenia.

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

18 апр. 2019 г. ... w miejscowościach: Pewla Wielka, Mutne, Jeleśnia, Przyborów, Krzyżowa, ... w Przyborowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej, ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Stefana Żeromskiego 15. 76-150 Darłowo. WYSTĄPIENIE. POKONTROLNE. P/21/092 – Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

200 Starogard Gdański (dalej: "GapS") ... udostępnianego przez Powiatowy Urząd Pracy. ... zostały zwrócone do Urzędu Gminy Starogard Gdański.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

3 апр. 2020 г. ... ... wskaźników dotyczących liczby wspartych przedsiębiorstw. 41 Pismo Prezesa PARP z dnia 24 lutego 2021 r., znak: BAW.081.7.2.2020.PKO(24).

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

zadań publicznych zarządu dróg gminnych gminy Tarnowskie Góry w zakresie planowania ... (w skutek np. otwarcia nowych ulic, uruchomienia centrów handlowych,.

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Chojnów. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych ... pośrednictwem osób trzecich) oraz pocztą elektroniczną. Przyjmujący zgłoszenie.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

uczniów (spoza szkoły podstawowej specjalnej) było więcej niż 3-4 osoby w danym ... Jak wyjaśniła Dyrektor, uczniowie PDP są zazwyczaj na tyle.

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

Wiceprezydent Miasta Otwocka Pan Artur Brodowski wyjaśnił m.in., że z powodu infekcji, alergii, zmiany miejsca zamieszkania, utraty pracy przez rodziców, ...

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

25 февр. 2021 г. ... realizacji podstawy programowej, sprawowania dyżurów przez nauczycieli oraz. 32 Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, ze zm.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin), 2) ... Świebodzin), Hospicjum domowe (ul. Jagiełły 5, 66-600 Krosno ... Praca w Spółce stanowiła jedyne miejsce pracy dla.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

„Plan ochrony Parku Kulturowego Stary Radom”20 i – zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków – uzgodnił go w lutym 2010 r. z Mazowieckim.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

(procedury w tym zakresie nie stwierdzono w SP nr 6 i SP nr 16, w LO nr III. i w ZS Samochodowych). ... 2018/2019 w ZS Przemysłu Spożywczego i LO nr VIII,.

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Grójec, miasto Warka, miasto Mogielnica i miasto Nowe Miasto n/Pilicą) ... 85 https://zamowienia.mazovia.pl/?act=info&id=23667.

wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli

gospodarczych bezpośrednio do jeziora Mamry). 6 Dotyczy oczyszczalni ścieków w Mikołajkach z tytułu odprowadzenia osadu czynnego do jeziora Tałty.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Stanisław Połom, Wójt Gminy Starogard Gdański (dalej: "Wójt") ... 3 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

szkolenia nauczycieli, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, poświęcone ... http://fdds.pl/problem/bezpieczenstwo-dzieci-online.” (dowód: akta kontroli str.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

22 мая 2019 г. ... z 2 462,2 kWhw 2014 r. do 2 226,7 kWhw 2017 r. Od 2017 r. w Szamotułach przy elektrociepłowni gazowej spółki Kogeneracja Zachód SA działała ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Suchy Las, Swarzędz. Organami Związku były: Zgromadzenie Związku (organ ... teren Schroniska był utwardzony (kostka brukowa) i ogrodzony, w sposób.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz szczepione przeciwko ... przewiezienie zwierząt do miejsca przetrzymania pojazdem przystosowanym do.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

28 нояб. 2017 г. ... magazynu środków czystości, łazienek i pomieszczenie punktu doraźnej ... Hurtownia odzieży i obuwia EWMAR S.C. z Krakowa poinformowała, że.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

10 Losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości (PPS). ... 47 Dostawa Latarki Mactronic Patrol Charger +700 lm (THH0052) z wyposażeniem ...

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedsiębiorstwo Państwowe „Elektrownia Koronowo w budowie”). ... ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

Robert Strzelecki (p.o.) – od 26 kwietnia do 22 października 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 9). Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia ...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - Najwyższa Izba Kontroli

upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie ... Pałac w Rogalinie, Muzeum Zamek w Gołuchowie, Muzeum Adama Mickiewicza.

Najwyższa Izba Kontroli - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Starostwo posiadało narzędzia informatyczne umożliwiające ... osób miało średnie wykształcenie geodezyjne, a jedna ukończyła technikum chemiczne.